Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel.

In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende zorgplicht door onder meer de aflosnota niet te controleren. Die adviseur was weliswaar niet in dienst van Amptmeijer, maar in een tussenuitspraak vond de Commissie dat aangeslotene bij consumenten de schijn heeft gewekt dat de adviseur ten tijde van het advies in 2015 bij hem in dienst was.

Aangeslotene is na die uitspraak in de gelegenheid gesteld zich inhoudelijk uit te laten over de door consumenten ingediende klacht en de door hen gevorderde schadevergoeding.

Volgens de Commissie erkent “Aangeslotene in de schriftelijke reactie dat de aflosnota door de Adviseur op eventuele fouten gecontroleerd had moeten worden en dat dat in dit geval niet is gebeurd. Indien de Adviseur dit wel had gedaan, zou hij gezien hebben dat de opgebouwde waarde van de bankspaarrekening is uitgekeerd en in mindering is gebracht op de hoofdsom. De Commissie is van oordeel dat de Adviseur de aflosnota had moeten controleren op eventuele onjuistheden. Hij zou dan hebben gezien dat de oude hypotheek van Consumenten niet volgens afspraak was afgewikkeld en daarnaar moeten handelen. De Commissie acht het aannemelijk dat de bankspaarrekening hersteld had kunnen worden indien tijdig was gesignaleerd dat de waarde daarvan was uitgekeerd. Gelet op het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de Adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende zorgplicht en dat Aangeslotene, gelet op hetgeen de Commissie heeft overwogen in de tussenuitspraak, aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. De consequentie hiervan is dat Aangeslotene een bedrag van 7.570,68 euro aan Consumenten dient te vergoeden. Dit bedrag is opgebouwd uit 239,43 euro aan (dubbele) ORV-premie en het verschil in netto kosten tussen beide hypotheekvormen van 7.331,25 euro.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

(Kifid-uitspraak GC 2020-503) Consumenten hebben gevolmachtigde (Florius) verzocht het verzekerd kapitaal van hun overlijdensrisicoverzekering te verlagen tot 40.000...

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Een consument mag verwachten dat de bank informatie over wezenlijke wettelijke wijzigingen met betrekking tot zijn hypotheek actief verstrekt. Denk daarbij aan een...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Ondanks fouten in het adviestraject hoeft Financieel Fit van Kifid de advieskosten ad 2.500 euro niet te vergoeden (uitspraak GC 2020-478). De Geschillencommissie:...

Administratieve fout kost Aegon 2,5 mille

Administratieve fout kost Aegon 2,5 mille

Aegon moet van Kifid een klant circa 2.500 euro vergoeden (uitspraak GC 2020-475). In een tussenuitspraak was al vastgelegd dat verzekeraar in zijn verplichtingen...

Op website vermelde informatie geldt

Op website vermelde informatie geldt

(Kifid-uitspraak GC 2020-460) Consument sluit een hypothecaire geldlening af bij Munt Hypotheken. In de offerte is bepaald dat, indien de rente op de dag van passeren...

ING gooit terecht deur in slot...

ING gooit terecht deur in slot...

Volgens Kifid hoefde bij ING geen alarmbel af te gaan toen consument 1.155,55 euro overmaakte aan een slotenmakersbedrijf. Consument meende bij nader inzien dat...

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Naar het oordeel van Kifid reikt de (bijzondere) zorgplicht van de geldverstrekker niet zo ver dat hij de consumenten had moeten waarschuwen voor de risico’s...

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

(Kifid-uitspraak GC 2020-471) NIBC Bank heeft vanaf de verstrekking de hypothecaire geldlening in een bepaalde risico-klasse ingedeeld. Op terechte gronden is bij...