Niet goed, geld terug...

Kifid 2017 (deel logo)

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de adviseur iets verkeerds heeft gedaan (uitspraak GC 2020-002).

De Geschillencommissie: "In de Garantieverklaring is, voor zover relevant, het volgende bepaald: 'Voorwaarden Kwaliteitsgarantie en Laagste Premiegarantie (100%-niet-goed-geld-terug-garantie). Deze Garantie is simpel en helder. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over ons, of ons Persoonlijk AOV Advies Rapport, dan hoeft u ons Adviesrapport niet te betalen. Dat risico nemen wij geheel voor ónze rekening.'

"Adviseur stelt dat Consument niet binnen de gestelde termijn van dertig dagen na het Rapport een beroep gedaan heeft op de Garantie met als gevolg dat Consument geen beroep meer toekomt op de Garantie. Consument meent dat hij wel met recht een beroep heeft gedaan op de Garantie.

"Nu in de Garantieverklaring geen termijn van dertig dagen staat genoemd waarbinnen Consument na ontvangst van het Rapport een beroep moet doen op de Garantie, oordeelt de Commissie dat er in dezen geen beroepstermijn van toepassing is. De enkele mededeling van Consument begin november 2018 dat hij niet tevreden is over het Rapport, is gelet op de tekst van de Garantieverklaring voldoende om de Garantie in te roepen.

"Gelet op het voorgaande heeft Consument met recht een beroep gedaan op de Garantie ten aanzien van het Rapport en is hij dus gerechtigd tot volledige restitutie van het betaalde bedrag van 295 euro."

Gezien de vordering van de consument wordt toegewezen op grond van de Garantie, overweegt de Commissie dat in het midden kan worden gelaten of de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden. De adviseur (Tune Financial Planning) bestrijdt overigens de zorgplicht te hebben verzaakt. Volgens hem heeft hij "vanaf het begin Consument geïnformeerd over het feit dat de hoogte van de premie steeds afhankelijk is van de werk-zaamheden, het beroep, de urenverdeling en het inkomen. Het Rapport en de offerte van 22 augustus 2018 zijn opgesteld op basis van door Consument destijds aangereikte gegevens. Consument heeft bewust zijn handtekening onder deze offerte gezet. Dat Consument vervolgens weer een andere werkverdeling voor zijn beroep als arts en tandarts voor ogen had, waardoor de hoogte van de premie verandert, maakt niet dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming ten opzichte van het daarvóór opgestelde Rapport en de offerte. Verder stelt Adviseur meermaals Consument te hebben aangeboden de aanvraag geheel opnieuw in te dienen en/of te laten aanpassen. Consument heeft daarvan echter afgezien".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 20 januari 2020

Je hebt er figuren tussen.... Ik wens de dokter kiespijn en de tandarts aambeien.Wedden dat hij zichzelf twee nota's stuurt?

Kees van den Berg - Depremievergelijker.nl 17 januari 2020

Een doorgeschoten klantvriendelijkheid van collega Tune. En ook juridisch nog eens verkeerd uitgewerkt door geen termijn op te nemen. Maar dit alles neemt niet weg, dat het goed bedoeld is. Dit type collega's proberen bij te dragen aan een beter imago en steken hun nek uit. En dan krijg je dit soort klanten....wat een akelige mensen heb je toch. Bah. Ga zo door Tune, maar blijf op je hoede!

Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...