Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van de verlenging van het bindend hypotheekaanbod. De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur daarmee zijn zorgplicht heeft geschonden. Echter is niet komen vast te staan dat in het geval de adviseur de consumenten wel zou hebben geïnformeerd, zij de bereidstellingsprovisie niet verschuldigd zouden zijn. De commissie ziet aanleiding om de advieskosten te matigen.

De commissie: “Uit de door de consumenten verstrekte correspondentie blijkt dat consument II op enig moment bij herhaling bij de adviseur aan de bel heeft getrokken omdat de termijn begon te dringen. Daarop heeft de adviseur aangegeven dat de datum wordt bewaakt en dat ze er bovenop zitten. Ook heeft de adviseur aangegeven dat het nooit gebeurt dat ‘het eruit loopt’, waarmee de commissie vermoed bedoeld te zijn dat het nooit gebeurt dat de geldigheidstermijn van een bindend hypotheekaanbod, eventueel na verlenging, niet wordt gehaald.

“De adviseur had op dat moment moeten aangegeven dat de offerte verlengd had kunnen worden én dat dit kosten met zich mee zou (kunnen) brengen. Naar het oordeel van de commissie is het onder de genoemde omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de adviseur aanspraak wil blijven maken op de volledige advies- en bemiddelingskosten van 2.795 euro die bij de consumenten in rekening zijn gebracht. De in rekening gebrachte advieskosten zijn 1.995 euro. Alles overwegend oordeelt de commissie dat de adviseur daarvan 495 euro aan de consumenten moet vergoeden.”

Voor het overige is niet komen vast te staan dat de adviseur niet heeft gehandeld als redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur.

Reactie toevoegen

 
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...