Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

euro's 6 via Pixabay

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft op basis van een onderzoek van Capgemini besloten om dit uit te stellen tot 2026. De overbruggingswetgeving volgens de zogenaamde spaarvariant blijft daarom een jaar langer bestaan. Spaarders zullen tijdens de overbruggingsfase vrijwel geen belasting in box 3 betalen als het rendement op spaargeld op het huidige lage niveau blijft.

In het nadere onderzoek is rekening gehouden met de actuele stand van alle zaken die van invloed zijn op het tijdpad, zoals het wetgevend traject, de modernisering van het ICT landschap van de informatievoorziening bij de Belastingdienst en de samenwerking met de ketenpartners, zoals banken en verzekeraars.

In de tijdelijke wetgeving wordt alvast uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en van het werkelijke rendement daarop, in plaats van een fictieve verdeling. Deze wetgeving maakt onderdeel uit van het pakket Belastingplan 2023 dat met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

 

Reactie toevoegen

 
Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel...

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

De Belastingdienst heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zogenaamde massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 in reactie op een arrest van...

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 komt geen compensatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de heffing zoals die destijds bestond...

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

“Belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard”

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens het VFBO nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen...

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine...

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

"Voorstel wijziging vermogensrendementsheffing zet aan tot risicovol beleggen"

De AFM vreest dat het kabinetsvoorstel voor wijziging van de vermogensrendementsheffing leidt tot onwenselijk beleggersgedrag. In een brief aan minister Hoekstra...

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Fout in box 3 percentages in aanslag 2019 en voorlopige aanslag 2020

Er is een fout ontdekt in de berekening van de percentages van het rendement van box 3 voor 2019 en 2020. Deze rekenfout, gemaakt op het ministerie van Financiën,...

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 moeten altijd individueel en tijdig bezwaar...

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Het kabinet wil nog steeds niet tornen aan het principe dat een vergoeding wegens letselschade meetelt als vermogen. Staatssecretaris Wiebes gaf dit eerder al aan,...