Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Leo Brunt 2023

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk van stichting FFP waardoor financieel planners zich voor één of meerdere marktprofielen kunnen laten certificeren.

De vraag naar financiële planning neemt toe aldus de stichting FFP en Lindenhaeghe-trainer Leo Brunt: “Je hebt als CFP-er, met je integrale kennis en kunde, extra toegevoegde waarde voor je klanten. Dat draagt weer bij aan een klantrelatie voor de lange termijn. Bij elke cruciale financiële beslissing; een huis kopen, een studiepotje voor de kinderen opbouwen, een eigen zaak starten of uitbreiden en de erfenis regelen komen klanten bij de CFP-er terug voor advies.”

Om meer aan te sluiten bij deze life-events en daaraan gerelateerde klantvragen heeft Stichting FFP begin 2023 een nieuw modulair vakbekwaamheidsbouwwerk gelanceerd gericht op de volgende profielen: ‘Inkomen en Wonen’, ‘Vermogen’, ‘Familie en Nalatenschap’ en ‘Ondernemen’. Het belangrijkste verschil is dat er straks niet langer één uniform opgeleide en gecertificeerde CFP-professional is, maar dat CFP-professionals kwalificaties krijgen op basis van één of meer marktprofielen.

Lindenhaeghe heeft het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk aangegrepen om haar CFP-opleiding volledig te herzien in opbouw. Waar het nieuwe CFP-stelsel de focus legt op de verschillende marktprofielen, heeft Lindenhaeghe er echter voor gekozen om in de opleiding dit niet modulair aan te bieden maar in te steken op een verdieping voor alle deelnemers op alle profielen. Erna is het aan de deelnemers om te kiezen voor welk(e) profiel(en) ze het CFP-examen doen.

Edwin Deijs, Commercieel Directeur Lindenhaeghe: “Het feit dat twintig financieel professionals zich hebben aangemeld voor onze vernieuwde opleiding is een bevestiging dat onze insteek werkt. We zijn er trots op dat wij, in een tijd waar veel vraag is naar gedegen financiële planning, zo’n grote groep nieuwe toetreders tot de sector mogen opleiden.”

Reactie toevoegen

 
FVP-leden opgenomen in CFP-register

FVP-leden opgenomen in CFP-register

De vereniging en de stichting Federatie Vermogensplanners (FVP) zijn opgegaan in de Stichting FFP. Alle leden van het huidige FVP zullen worden opgenomen in het...

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe heeft voor de elfde keer het Prinsjesdag Totaaloverzicht uitgebracht. De vakredactie van Lindenhaeghe heeft in de nacht na Prinsjesdag doorgewerkt om...

Jan Latten keynote speaker op FFP Congres

Jan Latten keynote speaker op FFP Congres

Demograaf en emeritus hoogleraar Jan Latten is de keynote speaker tijdens het FFP Congres ‘On the move’ van 11 oktober a.s. in Den Bosch. ...

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

(Lindenhaeghe in Katern Ken je vak! in VVP 3, 2023) Zet drie mensen in één kamer, geef ze allemaal exact hetzelfde inkomen en dezelfde vaste lasten,...

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Dertien studenten hebben vrijdag hun diploma gekregen voor de opleiding Risk Management en Wft Basis. Tijdens de opleiding, die werd gefaciliteerd door IVA Business...

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe heeft FOI (gespecialiseerd in Finance en Vastgoed) overgenomen. Hiermee breidt Lindenhaeghe het aanbod uit naar het zakelijke domein. Edwin Deijs,...

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie...

Gratis online pensioensessies van Lindenhaeghe

Gratis online pensioensessies van Lindenhaeghe

De financiële sector draagt een grote verantwoordelijkheid voor goede dienstverlening rondom het nieuw pensioenstelsel, stelt Lindenhaeghe. Het gaat hier om...

Fusietraject Lindenhaeghe officieel afgerond

Fusietraject Lindenhaeghe officieel afgerond

Met de lancering van een geheel nieuwe website kondigen financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk aan dat de laatste stap om tot een volledige integratie van...

Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...