Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Hal fabriek via Pixabay

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus VNAB, Adfiz en Verbond van Verzekeraars bij de introductie van uitgangspunten en begeleidende richtlijnen om gezamenlijk het proces van prolongatie in de zakelijke (coassurantie)markt “te optimaliseren en vorm te geven”.

De partijen: “Verzekerbaar maken en houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar, makelaar en klant. Met de nieuwe richtlijn, waardoor er meer tijd en betere informatie is, kunnen deze partijen adequater tot een verzekeringsoplossing komen en een afspraak maken over verlenging.

“Door uiterlijk in september de voorwaarden met elkaar te bespreken wordt onnodige druk op het proces van prolongatie voorkomen. Verder is aandacht nodig voor (bedrijfs)specifieke omstandigheden, zorgvuldige communicatie, tijdige administratie en het gedrag van de ondernemer. Bovendien is er door het gebruik van de nieuwe richtlijnen meer aandacht voor elkaar en wordt het operationele proces tussen verzekeraars en makelaars verbeterd, waardoor druk op organisaties en vakmensen beter beheersbaar is.

In de komende maanden zullen de samenwerkende organisaties onder andere best practices, nieuwsbrieven, gesignaleerde knelpunten en ideeën ter verbetering van het prolongatieproces met elkaar delen. In februari 2021 houden de drie organisaties een evenement om de prolongatie 2021 te evalueren en waar nodig actie te ondernemen. Ook Narim wordt hiervoor uitgenodigd.

Reactie toevoegen

 
Verzekeringssector van start met Directe Schadeafhandeling

Verzekeringssector van start met Directe Schadeafhandeling

Zoals eerder aangekondigd is de verzekeringssector van start gegaan met Directe Schadeafhandeling. Met deze nieuwe dienstverlening kan schade sneller en eenvoudiger...

Verbond schat schadebedrag noodweer 18 juni op 37 miljoen euro

Verbond schat schadebedrag noodweer 18 juni op 37 miljoen euro

Het schadebedrag door het noodweer op 18 juni zal uitkomen op circa 37 miljoen euro, aldus een schatting van het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van...

Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft met instemming kennisgenomen van de 'Verkenning naar uitbestedingsrisico’s bij financieel dienstverleners'...

DNB beleidsuitingen in 1 overzicht te raadplegen

DNB beleidsuitingen in 1 overzicht te raadplegen

De beleidsuitingen van DNB zijn al jaren lastig te vinden op de website van DNB, zeker na de recente grote veranderingen in het ontwerp en de layout van de DNB-website....

Noodklok Adfiz: advieskloof wordt steeds groter

Noodklok Adfiz: advieskloof wordt steeds groter

De toegankelijkheid tot advies is een groeiend probleem en het beperken van de advieskloof is een grote en complexe uitdaging. Er is geen enkele reden om luchtig...

“Sneller duidelijkheid en erkenning voor letselschadeslachtoffers”

“Sneller duidelijkheid en erkenning voor letselschadeslachtoffers”

Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland gaan - samen met branchepartijen - werken aan het eenvoudiger en toegankelijker vaststellen van...

Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

“Wij verwachten van Financiën nu wel concrete antwoorden.” Aldus Adfiz bij het handhaven – ondanks kritiek - door minister Hoekstra van de...

Onderzoek Verbond: gebruik rijhulpsystemen vergroot verkeersveiligheid

Onderzoek Verbond: gebruik rijhulpsystemen vergroot verkeersveiligheid

Uit donderdag gepubliceerd onderzoek, uitgevoerd door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars, blijkt dat de meeste rijhulpsystemen, ook...

Meer ruimte voor advies

Meer ruimte voor advies

De huidige maatschappij is continu in beweging. Dat heeft verregaande gevolgen voor ons allemaal; dus ook voor de financieel adviseur, de partijen waarmee hij...

Nieuw voorstel provisietransparantie is "stap in richting die Verbond voor staat"

Nieuw voorstel provisietransparantie is "stap in richting die Verbond voor staat"

"Met dit voorstel wordt een stap gezet in de richting die het Verbond voor staat." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in...