NN analyseert pensioenakkoord voor adviseurs

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

“We vinden het goed dat er een vorm van eerbiedigende werking komt voor bestaande premieregelingen.” Aldus NN in de analyse die zij voor financieel adviseurs heeft gemaakt van het pensioenakkoord.

NN: “De uitvoering van het akkoord vergt een aantal stappen en een van de eerste is de consultatieperiode van het wetsvoorstel, die deze week is ingegaan. Dit betekent dat de komende acht weken de mogelijkheid bestaat om te reageren op wet- en regelgeving rondom het pensioenakkoord die het parlement en kabinet voorbereiden. NN geeft in een e-magazine voor haar adviseurs aan waar het vragen over stelt tijdens de consultatieperiode. Punten die extra aandacht verdienen, die niet duidelijk zijn of die simpelweg nadelig kunnen uitpakken.” Nationale-Nederlanden nodigt adviseurs uit om ook hun eigen mening te geven op de internetconsultatie.”

NN stelt in het magazine verder onder meer: “We zouden het nog beter vinden als de eerbiedigende werking voor de hele pensioenregeling van de werkgever zou gelden. Dat lost voor werkgevers en werknemers en in de uitvoering veel onduidelijkheid, ongelijkheid en complexiteit op. 

“We vinden het jammer dat voor eerbiedigende werking de nieuwe maximale fiscale staffel lager is dan onze huidige 1,5 procent rekenrente staffel waardoor we deze contracten alsnog moeten aanpassen zodat niet echt sprake is van eerbiedigende werking.

“We kunnen ons goed vinden in de overgangsperiode tot 2026 voor uitkeringsregelingen bij verzekeraars. Dit geeft werkgevers en werknemers de mogelijkheid en tijd om hun pensioenregeling aan te passen, zonder al te verstrekkende gevolgen voor de pensioenopbouw.

“De mogelijkheid om default doorbeleggen breed in te zetten is een stap vooruit voor DC regelingen. Toch is er ten opzichte van het Nieuwe Contract nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. In het Nieuwe Contract wordt standaard doorbelegd in de uitkeringsfase. 

“Wanneer bij een DC-regeling door de werkgever geen keuze wordt gemaakt, moet er toch afgebouwd worden naar een vaste uitkering. Dit wordt een verplichting terwijl het passend kan zijn en in het belang van de deelnemer om wel default door te beleggen.

“Daarnaast moeten pensioenuitvoerders de risicohouding voor hun doelgroep vaststellen en overeenkomstig de beleggingen inrichten. Dit leidt ertoe dat als de werkgever niet kiest, de pensioenuitvoerder in tegenstelling tot zijn wettelijke plicht om conform de risicohouding te beleggen, toch moet afbouwen naar een vaste uitkering.

Nieuwe open norm

“Met het loslaten van formats en de introductie van meer keuzes, bovenop de al bestaande keuzes komt er meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen, zo lezen we. Er wordt daarom een nieuwe open norm geïntroduceerd. Die norm legt de verplichting op aan pensioenuitvoerders om zich maximaal in te spannen om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van keuzes. Daarbij moet de keuze passen bij de voorkeuren en doelstellingen van de deelnemer.

“We denken dat het goed is dat belemmeringen om digitaal met de deelnemer te communiceren en deze te begeleiden worden weggenomen. We begrijpen ook nut en noodzaak om doelgroepgericht te communiceren. En we hebben ook de ambitie om in de begeleiding van deelnemers ver te gaan. Daarbij moeten we echter niet de illusie hebben dat alle risico’s waar een deelnemer mee te maken krijgt daarmee ook kunnen worden weggenomen. Bovendien is wat ons betreft, advisering het vakgebied van de adviseur. Het is jammer dat de adviseur en de werkgever, ondanks dat het belangrijke spelers in de pensioenketen zijn, geen rol in dit deel van de wetgeving krijgen toegedicht.

“We ondersteunen de uniformeringen in het nabestaandenpensioen en nabestaandenbegrip. Dit betreft een kwetsbare groep die baat heeft bij een goed geregelde voorziening, zonder dat “daar veel naar omgekeken moet worden.

"We zijn blij dat de reeds opgebouwde partnerpensioen- of nabestaandenpensioendekking onaangetast kan blijven en dat voor de invoering van de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen wordt aangesloten bij de andere aanpassingen van het Pensioenakkoord. Hier is vanuit de branche steeds voor gepleit.”

Reactie toevoegen

 
NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

Nationale-Nederlanden is positief dat het rapport van OCTAS aandacht heeft voor de noodzaak van preventie en draagt graag hiervoor mogelijke praktische oplossingsrichtingen...

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Dazure, Florius, Nationale-Nederlanden en TAF zijn de categoriewinnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De winnaars zijn donderdag bekend gemaakt op de Adfiz...

NN zet licht op groen voor verzekering sekswerkers

NN zet licht op groen voor verzekering sekswerkers

Nationale-Nederlanden kondigt aan dat ze per direct sekswerkers, werkzaam als zzp’er en ten minste 21 jaar oud, de mogelijkheid geeft zakelijke schadeverzekeringen...

Ook NN schikt in woekerpoliszaak

Ook NN schikt in woekerpoliszaak

Na a.s.r. schikt ook NN in de woekerpoliszaak van belangenorganisaties tegen de verzekeraar. Met de schikking is een bedrag gemoeid van 360 miljoen euro. Dit bedrag...

NN start campagne 'Maak je plannen waar, dit jaar'

NN start campagne 'Maak je plannen waar, dit jaar'

Om Nederlanders te motiveren in actie te komen, is Nationale-Nederlanden een campagne gestart met als thema 'Maak je plannen waar, dit jaar’. Hiermee spoort...

NN Hypotheken: "Duurzaamheid vraagt om een breder adviesmodel van hypotheekadviseurs"

NN Hypotheken: "Duurzaamheid vraagt om een breder adviesmodel van hypotheekadviseurs"

In de laatste aflevering van de podcastserie Inspiratieverhalen staat de visie van Nationale-Nederlanden op de rol van de adviseur bij het verduurzamen van de woningmarkt...

Pensioen en flexibiliteit belangrijke arbeidsvoorwaarden

Pensioen en flexibiliteit belangrijke arbeidsvoorwaarden

Werkgevers die zich willen onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt hoeven volgens NN-onderzoek bij het zoeken van personeelsleden nog slechts op twee punten te focussen....

NN investeert in platform voor preventieve mantelzorgondersteuning

NN investeert in platform voor preventieve mantelzorgondersteuning

Nationale-Nederlanden verzelfstandigt de start-up Zorggenoot. NN Ventures neemt als medeoprichter een minderheidsbelang. Zorggenoot is een platform dat werkgevers...

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

Anders dan vorig seizoen hebben financieel adviseurs dit keer toegang tot de polis Zorg Voordelig van Nationale-Nederlanden. De polis wordt tegelijkertijd als voorheen...

Hof: oneerlijk beding in voorwaarden beleggingspolis NN

Hof: oneerlijk beding in voorwaarden beleggingspolis NN

Volgens het Gerechtshof Den Haag heeft NN op beleggingspolissen kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. Het gaat om de zogenaamde eerste...