NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

AFM Dwangsom beeld 2018

NN Bank heeft bezwaar ingesteld tegen de boete van 1,125 miljoen die de AFM heeft opgelegd wegens het in een aantal dossiers onvoldoende inwinnen van informatie over de financiële positie van de klant en overkreditering.

De visie van NN komt goed naar voren in het Besluit tot boeteoplegging. Zo stelt NN onder meer dat artikel 4:34, eerste lid, Wft een open norm bevat. Het is aan de kredietaanbieder deze norm in te vullen en te bepalen welke informatie wordt opgevraagd. Er is geen eis die voorschrijft dat alle eenvoudig of publiek beschikbare informatie moet worden meegenomen in de beoordeling. Ook het tweede lid van artikel 4:34 Wft is een open norm. NN heeft haar beoordelingsruimte volgens eigen zeggen op zorgvuldige wijze en in lijn met de VFN-Gedragscode ingevuld. NN meent dat van een overtreding geen sprake was.

NN meent dat de AFM diverse omstandigheden onvoldoende heeft betrokken bij de keuze voor een boete. Op grond van de volgende omstandigheden meent NN dat de AFM bij toepassing van haar Handhavingsbeleid tot een andere afweging zou moeten komen en dat een ander instrument meer in de rede zou hebben gelegen:

- er is geen sprake van recidive;

- NN heeft niet verwijtbaar gehandeld. NN heeft de VFN-Gedragscode gevolgd en uit een reactie van de VFN bleek dat zij in lijn met de VFN en marktgebruik haar aanvraagproces ter zake de pensioenpremie en bijtelling had ingericht. Er waren geen duidelijke mededelingen van de AFM waaruit andere gehanteerde interpretaties bleken. Bovendien is er een lopende discussie tussen marktpartijen, brancheorganisaties en de AFM over de juiste invulling van deze normen;

-  NN heeft de overtreding uit eigen beweging beëindigd;

-  NN heeft alle medewerking aan het onderzoek verleend en aan alle verzoeken van de AFM voldaan;

-  de overtreding heeft niet geleid tot marktverstoring.  

Overigens heeft de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete met enkele van deze factoren rekening gehouden.

De AFM: "Het gaat hier deels om open normen, over de invulling waarvan de AFM in gesprek is met de VFN (en daarmee indirect ook met NN), omdat is gebleken dat er in de markt onduidelijkheden bestaan. De AFM acht het in dit specifieke geval daarom niet redelijk om NN alle tekortkomingen volledig te verwijten. De AFM ziet eveneens grond voor een verlaging van het boetebedrag, gelet op de maatregelen die NN heeft getroffen om herhaling te voorkomen en de coöperatieve opstelling van NN richting de AFM in het gehele proces. Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen heeft NN haar beleid aangepast ter zake het meenemen van pensioenverplichtingen en kinderalimentatie. Hoewel NN met het bovenstaande strikt genomen niet meer heeft gedaan dan van haar mocht worden verwacht, is dit tegelijkertijd wel reden voor een verdere verlaging van de boete."
 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Forse ACM-boetes voor niet duidelijk vermelden eenmalige kosten

Forse ACM-boetes voor niet duidelijk vermelden eenmalige kosten

De ACM heeft voor het eerst omzetgerelateerde boetes opgelegd voor overtredingen van de consumentenregels. Dit aan vier telecomaanbieders (KPN, Tele2, T-Mobile,...

Rechtbank vernietigt boete van 150.000 euro aan adviseur P. Kloezen

Rechtbank vernietigt boete van 150.000 euro aan adviseur P. Kloezen

De rechtbank Rotterdam heeft op 23 oktober 2019 in beroep de boete van 150.000 euro vernietigd die de AFM op 9 november 2017 heeft opgelegd aan P. Kloezen van financieel...

AFM deelt aanbevelingen over communicatie bij verlagen pensioen

AFM deelt aanbevelingen over communicatie bij verlagen pensioen

De AFM vindt het belangrijk dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden zo persoonlijk mogelijk informeren als zij pensioenverlagingen doorvoeren....

AFM in VVP 6: "Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades"

AFM in VVP 6: "Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades"

Adviseurs die goed in de peiling hebben wat voor de klant belangrijk is, hebben volgens de AFM heus toekomst. In de dinsdag verschenen VVP 6 zegt Jan Berndsen, sinds...

Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades

Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades

Denk voortdurend: wat wil de klant? En maak duidelijke afspraken, leg deze goed vast en kom ze na. Dan kom je als financieel adviseur echt al een heel eind als het...

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

Uit AFM-onderzoek blijkt dat het volledig voldoen aan de nieuwe MiFID II-regelgeving beleggingsondernemingen "nog flinke uitdagingen biedt". De AFM benadrukt in...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

Nazorg: de slimme onderscheiding

Nazorg: de slimme onderscheiding

Door Jan Berndsen, Hoofd Toezicht Verzekeringen & Pensioenen AFM Hoe onderscheid je je als financieel adviseur? Met goed advies, zeker, maar minstens zozeer...

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

De meeste vergelijkingssites tonen volgens de AFM na het maken van een vergelijking eerst een betaalde Top 3. De AFM vindt dit niet wenselijk. De volgorde van een...

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

De AFM heeft aan Nationale-Nederlanden Bank een bestuurlijke boete van 1.125.000 euro opgelegd voor overtreding van consumptief-kredietregels. De AFM selecteerde...