NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

Leon van Riet 2018

NN gaat ervan uit dat bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan. “Dit geeft meer vertrouwen in het stelsel en voorkomt complexiteit”, aldus Leon van Riet (CEO Netherlands Life & Pensions en lid van de Managementboard van NN Group).

Met het indienen van het wetsvoorstel en de consultatie van de lagere regelgeving is volgens Van Riet “een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel. Nationale-Nederlanden is voorstander van de ingezette wijziging. De noodzaak voor het nemen van maatregelen is onverminderd groot, mede in het licht van de huidige inflatie”.

“Nationale-Nederlanden vraagt wel graag aandacht voor de beoogde inwerkingtreding van de wet, 1 januari 2023. Met het oog op de Tweede Kamerbehandeling en een zorgvuldige invoering is het noodzakelijk dat voldoende tijd genomen wordt. Een aantal bepalingen uit de wet worden voorgesteld zonder overgangstermijn. Bijvoorbeeld aanpassingen in het nettopensioen of nieuwe pensioenregelingen voor werkgevers die nu nog geen regeling hebben. Wij zouden hier graag een overgangstermijn zien.

“De voorstellen voor het nabestaandenpensioen zijn in de basis een verbetering. Er komt meer uniformering en er worden maatregelen getroffen bij wisseling van baan. Een dekking na einde van het dienstverband en tijdens een WW-periode voorkomt schrijnende gevallen. Helaas leidt dit wel tot meer complexiteit, we zien graag hiervoor een praktische oplossing in verband met uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Daarnaast pleit NN voor de handhaving van de nu veelvoorkomende restitutiemogelijkheid bij overlijden.

“Adequate compensatie voor werknemers: werkgevers met een bestaande beschikbare premieregeling die overstappen op een vlakke (gelijke) premie spreken over het algemeen een compensatieregeling af. Compensatie in pensioen heeft hierbij de voorkeur. We zien graag dat ook bij compensatie in pensioen dit beperkt kan worden tot alleen de huidige groep medewerkers.

“De solidaire premieregeling kent alleen variabele pensioenuitkeringen. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. Ook in de flexibele regeling is een variabele uitkering in principe welvaart verhogend. Onderscheid tussen beide regelingen op dit gebied, vinden wij ongewenst.”

Reactie toevoegen

 
Hof: oneerlijk beding in voorwaarden beleggingspolis NN

Hof: oneerlijk beding in voorwaarden beleggingspolis NN

Volgens het Gerechtshof Den Haag heeft NN op beleggingspolissen kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. Het gaat om de zogenaamde eerste...

NN: "Uitval door psychische klachten stijgt ondanks dalend ziekteverzuim"

NN: "Uitval door psychische klachten stijgt ondanks dalend ziekteverzuim"

Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2023 is gedaald ten opzichte van de eerste kwartalen in 2022. Toch ziet Nationale-Nederlanden het verzuim...

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Nicole Wiesehahn nieuwe directeur NN Leven & Pensioen Services

Nicole Wiesehahn nieuwe directeur NN Leven & Pensioen Services

Nicole Wiesehahn is per 1 oktober benoemd tot directeur Nationale-Nederlanden Leven & Pensioen Services. Zij volgt Martijn Hoogeweegen op, die per 1 september...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Boete van 425.000 euro NN Leven voor onjuiste en te late pensioeninformatie

Boete van 425.000 euro NN Leven voor onjuiste en te late pensioeninformatie

De AFM heeft pensioenuitvoerder NN Leven een bestuurlijke boete van 425.000 euro opgelegd. Diyt omdat NN “niet-correcte pensioeninformatie heeft verstrekt...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

Nederlanders onderschatten de kosten van onverwachte terugreis van vakantiebestemming naar huis

Nederlanders onderschatten de kosten van onverwachte terugreis van vakantiebestemming naar huis

Slechts vijftien procent van de Nederlanders sluit een reisverzekering vooral af vanwege de kosten voor het vervoer naar Nederland als ze niet meer zelf kunnen terugreizen....

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...