NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

Leon van Riet 2018

NN gaat ervan uit dat bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan. “Dit geeft meer vertrouwen in het stelsel en voorkomt complexiteit”, aldus Leon van Riet (CEO Netherlands Life & Pensions en lid van de Managementboard van NN Group).

Met het indienen van het wetsvoorstel en de consultatie van de lagere regelgeving is volgens Van Riet “een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel. Nationale-Nederlanden is voorstander van de ingezette wijziging. De noodzaak voor het nemen van maatregelen is onverminderd groot, mede in het licht van de huidige inflatie”.

“Nationale-Nederlanden vraagt wel graag aandacht voor de beoogde inwerkingtreding van de wet, 1 januari 2023. Met het oog op de Tweede Kamerbehandeling en een zorgvuldige invoering is het noodzakelijk dat voldoende tijd genomen wordt. Een aantal bepalingen uit de wet worden voorgesteld zonder overgangstermijn. Bijvoorbeeld aanpassingen in het nettopensioen of nieuwe pensioenregelingen voor werkgevers die nu nog geen regeling hebben. Wij zouden hier graag een overgangstermijn zien.

“De voorstellen voor het nabestaandenpensioen zijn in de basis een verbetering. Er komt meer uniformering en er worden maatregelen getroffen bij wisseling van baan. Een dekking na einde van het dienstverband en tijdens een WW-periode voorkomt schrijnende gevallen. Helaas leidt dit wel tot meer complexiteit, we zien graag hiervoor een praktische oplossing in verband met uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Daarnaast pleit NN voor de handhaving van de nu veelvoorkomende restitutiemogelijkheid bij overlijden.

“Adequate compensatie voor werknemers: werkgevers met een bestaande beschikbare premieregeling die overstappen op een vlakke (gelijke) premie spreken over het algemeen een compensatieregeling af. Compensatie in pensioen heeft hierbij de voorkeur. We zien graag dat ook bij compensatie in pensioen dit beperkt kan worden tot alleen de huidige groep medewerkers.

“De solidaire premieregeling kent alleen variabele pensioenuitkeringen. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. Ook in de flexibele regeling is een variabele uitkering in principe welvaart verhogend. Onderscheid tussen beide regelingen op dit gebied, vinden wij ongewenst.”

Reactie toevoegen

 
Kijk op inkomensactualiteiten op VVP-event Inkomen

Kijk op inkomensactualiteiten op VVP-event Inkomen

VVP organiseert op dinsdagmiddag 2 juli haar zesde vakevent Inkomen. Dit met Janthony Wielink (Enkwest) en Annemieke Postema (AOVdokter, RADI AOV) als plenaire sprekers....

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat huiseigenaren de nieuwe regelgeving over het energiezuinig maken van woningen verkeerd begrijpen. Driekwart...

NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN heeft het Letselschadeportaal geopend. In dit portaal kunnen slachtoffers eenvoudig de afwikkeling van hun letselschade volgen, documenten uploaden en communiceren...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

Nationale-Nederlanden is positief dat het rapport van OCTAS aandacht heeft voor de noodzaak van preventie en draagt graag hiervoor mogelijke praktische oplossingsrichtingen...

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Dazure, Florius, Nationale-Nederlanden en TAF zijn de categoriewinnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De winnaars zijn donderdag bekend gemaakt op de Adfiz...

NN zet licht op groen voor verzekering sekswerkers

NN zet licht op groen voor verzekering sekswerkers

Nationale-Nederlanden kondigt aan dat ze per direct sekswerkers, werkzaam als zzp’er en ten minste 21 jaar oud, de mogelijkheid geeft zakelijke schadeverzekeringen...

Ook NN schikt in woekerpoliszaak

Ook NN schikt in woekerpoliszaak

Na a.s.r. schikt ook NN in de woekerpoliszaak van belangenorganisaties tegen de verzekeraar. Met de schikking is een bedrag gemoeid van 360 miljoen euro. Dit bedrag...

NN start campagne 'Maak je plannen waar, dit jaar'

NN start campagne 'Maak je plannen waar, dit jaar'

Om Nederlanders te motiveren in actie te komen, is Nationale-Nederlanden een campagne gestart met als thema 'Maak je plannen waar, dit jaar’. Hiermee spoort...

NN Hypotheken: "Duurzaamheid vraagt om een breder adviesmodel van hypotheekadviseurs"

NN Hypotheken: "Duurzaamheid vraagt om een breder adviesmodel van hypotheekadviseurs"

In de laatste aflevering van de podcastserie Inspiratieverhalen staat de visie van Nationale-Nederlanden op de rol van de adviseur bij het verduurzamen van de woningmarkt...