Notitie ‘Tel akk van polis’ volstaat niet

Notitie via Pixabay

Een notitie ‘Tel akk van polis’ (‘Telefonisch akkoord van polis’) in het dossier van AnderZorg volstaat volgens de kantonrechter niet. Uit de notitie, aldus de kantonrechter, “valt niet af te leiden om wiens akkoord het hier gaat. Ter zitting heeft de gemachtigde van AnderZorg verklaard dat de polisadministratie alsnog een akkoord had gegeven om [X] tot de verzekering toe te laten en dat zou in het telefoongesprek met [X] op 14 april 2020 zijn besproken. [X] betwist echter dat hij op 14 april 2020 een dergelijk telefoongesprek met AnderZorg heeft gevoerd. Bij die stand van zaken gaat het te ver om uit de zeer beknopte notitie een instemming van [X] met herstel van de verzekering af te leiden”.

Het geschil ging over de basisverzekering voor het jaar 2020, die door [X] eind december 2019 is afgesloten bij AnderZorg. De jaarpremie heeft [X] op 10 januari 2020 betaald. Op 11 maart 2020 stuurt AnderZorg aan [X] een brief met de mededeling dat de verzekering wordt beëindigd en eind maart 2020 wordt het premiebedrag teruggestort op de rekening van [X] . Volgens AnderZorg is de verzekeringspolis na de brief van 11 maart 2020 door haar hersteld, zodat [X] opnieuw verplicht is om de bijbehorende premie aan AnderZorg te betalen. Omdat [X] dat niet heeft gedaan, is AnderZorg deze procedure bij de kantonrechter gestart. Volgens [X] is de verzekering in maart 2020 door AnderZorg zelf beëindigd en is er geen nieuwe overeenkomst met Anderzorg tot stand gekomen, zodat hij geen verplichtingen heeft jegens AnderZorg

Reactie toevoegen

 
Meer over
Polis stopt niet vanzelf bij schorsing

Polis stopt niet vanzelf bij schorsing

Indien (het kenteken van) een voertuig bij de RDW is geschorst, is het niet meer verplicht om een verzekering te hebben. Dit betekent echter niet dat in een dergelijk...

Achmea in ongelijk gesteld: laswerkzaamheden niet oorzaak stalbrand

Achmea in ongelijk gesteld: laswerkzaamheden niet oorzaak stalbrand

Achmea is voor de Rechtbank Gelderland niet geslaagd in het bewijs dat in de stal uitgevoerde laswerkzaamheden oorzaak van de brand zijn geweest. Er bestaat dekking....

Verzekeraar moet bewijzen dat iemand anders de blaastest heeft afgelegd

Verzekeraar moet bewijzen dat iemand anders de blaastest heeft afgelegd

De Rechtbank Noord-Holland geeft Ansvar de kans te bewijzen dat de blaastest na het auto-ongeval niet bij de claimende klant maar diens stiefvader is afgenomen....

Adviseur mag extra vergoeding vragen bij beëindiging verzekering

Adviseur mag extra vergoeding vragen bij beëindiging verzekering

De kantonrechter staat toe dat de adviseur aan de klant een extra vergoeding vraagt per opgezegde schadeverzekering. Het argument hierbij is dat dit was overeengekomen. De...

Schade door supercell: hagel toch niet dominante oorzaak

Schade door supercell: hagel toch niet dominante oorzaak

Het Gerechtshof Den Haag heeft in de supercellzaak tussen een agrarische onderneming en Allianz ten onrechte overwogen dat, aangezien de polisvoorwaarden geen causaliteitsmaatstaf...

Achmea weigert op onjuiste grond kosten contra-expertise te vergoeden

Achmea weigert op onjuiste grond kosten contra-expertise te vergoeden

Achmea heeft op onjuiste grond geweigerd de kosten (2.371,60 euro) van een contra-expertise te vergoeden. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Gelderland. De kantonrechter:...

Klager haalt bakzeil in rechtszaak; AFM niet bevoegd

Klager haalt bakzeil in rechtszaak; AFM niet bevoegd

De AFM is niet bevoegd in een zaak tussen klant en rechtsbijstandverzekeraar, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Uit artikel 1:75, vierde lid, van de Wft volgt volgens...

Schadeclaim van 110 mille niet verjaard

Schadeclaim van 110 mille niet verjaard

Eiser heeft op 27 december 2012 een beroep gedaan op (uitkering onder) de verzekeringen. Dit brengt met zich dat de verjaringstermijn van de claim (drie jaar) op...

Om te huilen...

Om te huilen...

Ook in hoger beroep krijgt Rabobank als tussenpersoon geen gelijk dat verduistering van de uiensorteerlijn of -machine niet verzekerd kon worden. Het Gerechtshof...

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm voor de verzekeraar in dit geval. Chubb, risicodrager van Assicuro, hoeft geen 170 mille uit te keren na diefstal van een Citroën DS 21 Injectie,...