NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

Chris Buijink 2018
Goed toezicht heeft een prijskaartje, maar het totaal van de toezichtskosten dat voor rekening voor de sector komt, rijst de pan uit. Aldus de NVB in haar reactie op de consultatie van het ministerie van Financiën over de Wijzigingswet financiële markten 2022. De NVB heeft "aarzelingen over de voorstellen om een reserve voor toezichthouders mogelijk te maken. Bovenal dringen wij met klem aan op een heldere en eenduidige wet en een helder kostenkader, dat geen nieuwe ruimte voor overschrijdingen kent. Dit voorstel draagt daar naar onze mening niet aan bij. Wij verzoeken de minister het gesprek aan te gaan tot fundamentele herziening van de systematiek van doorberekening van de kosten van de toezichthouders, inclusief een oplossing voor het probleem van kruissubsidiëring."

Reactie toevoegen

 
Banken starten campagne om ondernemers te helpen verduurzamen

Banken starten campagne om ondernemers te helpen verduurzamen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de campagne ' Alle seinen staan op groen’ gelanceerd. Met deze campagne willen de banken ondernemers actief...

NVB wil huiseigenaren stimuleren tijdig te verduurzamen

NVB wil huiseigenaren stimuleren tijdig te verduurzamen

De NVB werkt momenteel met banken aan concrete voorstellen om de verduurzaming van woningen te stimuleren. "In het verlengde hiervan starten we na de zomer een bewustwordingscampagne...

Banken leggen beleid onder ‘gender lens’

Banken leggen beleid onder ‘gender lens’

Banken leggen samen met adviseur Partnering for Social Impact hun eigen bedrijfsvoering, beleid en dienstverlening onder een zogenoemde ‘gender lens’...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Negende en laatste Corona Monitor banken

Negende en laatste Corona Monitor banken

De kredietverlening door banken aan bedrijven is de afgelopen maand doorgegroeid van 64 miljard naar 66,5 miljard euro. Sinds het begin van de coronacrisis...

Vertrouwen in banken verder toegenomen

Vertrouwen in banken verder toegenomen

Zowel het consumentenvertrouwen in de bankensector als het vertrouwen in de eigen bank steeg in de eerste helft van 2021. Dit blijkt uit de Vertrouwensmonitor Banken...

NVB: samen met overheid en bedrijven kijken naar aanscherpingen klimaatplannen

NVB: samen met overheid en bedrijven kijken naar aanscherpingen klimaatplannen

Banken willen graag samen met overheden, bedrijven en consumenten kijken op welke manier de verschillende klimaatplannen verder kunnen worden aangescherpt, "waarbij...

Spoofing kost banken 26,7 miljoen

Spoofing kost banken 26,7 miljoen

Banken vergoedden vorig jaar 26,7 miljoen euro aan telefoonnummerspoofing (ook wel bankhelpdeskfraude genoemd). Banken besloten eind vorig jaar om deze schade uit...

Met betaalpauzes particuliere klanten 88 miljoen euro gemoeid

Met betaalpauzes particuliere klanten 88 miljoen euro gemoeid

Het aantal particuliere klanten dat een betaalpauze heeft ontvangen voor de hypotheek (bijna 26.000) of voor een consumptief krediet (12.000) is licht opgelopen....

"Klant meer controle geven over eigen data"

"Klant meer controle geven over eigen data"

Open Finance vraagt volgens de NVB om een nieuw wettelijk kader voor de toegang tot en het delen van persoonlijke data die in het beheer zijn van bedrijven en de...