NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

Ron Gardenier 2016

De NVGA was verrast door een aantal onderwerpen in de eind vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde position paper 'Volmachten'. Dat zegt voorzitter Ron Gardenier in GA magazine in een gesprek met algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Gardenier (foto): "In de aanloop naar de respectievelijke position papers (de NVGA publiceerde een position paper met zijn business plan in april 2018, red. VVP) zijn wel degelijk gesprekken gevoerd, ook in ons gezamenlijke Bestuurlijk Overleg. Dat neemt overigens niet weg dat wij als NVGA toch enigszins verrast waren over de uiteindelijk gekozen en vormgegeven onderwerpen in het paper van het Verbond. Maar dat kan andersom ook het geval zijn geweest."

Weurding reageert: "“Ik zeg altijd maar ‘zonder wrijving geen glans’. Volmacht is een belangrijk segment van de markt en dat realiseert iedereen zich. Er zijn wezenlijke onderwerpen waar we samen flink het debat over moeten voeren, dus dat je dat aanvliegt vanuit afzonderlijke Position Papers daar kun je alles van vinden, maar ik vind het voor de scherpte van het debat goed. De kunst is nu om er ook glans uit te halen wat moet uitmonden in een Deltaplan Volmachten. Laat dat ons gezamenlijke doel zijn.”

Beloning

Een thema is de beloning. Weurding hierover: "In de beloning willen we naar meer waardegedreven incentives in plaats van gericht op volume. Dus van kwantiteit naar kwaliteit. Op sectorniveau proberen we daarvoor een kader te maken, maar het is de verantwoordelijkheid van alle individuele partijen hoe dit uiteindelijk gaat landen.”

De NVGA zet in op "een nieuw beloningsmodel waarin kwaliteit echt een dominant onderdeel is. We zouden dit model graag met onze businesspartners in de markt willen zetten. Wat je nu ziet gebeuren is dat veel verzekeraars met een eigen model komen. Uniformiteit in werkwijze en rapportage zou het proces veel efficiënter maken. Bovendien valt hierop vanuit het oogpunt van ‘control’ en toezicht beter op te houden.

"Duurzaamheid van het volmachtkanaal staat voorop. In de duurzaamheid vinden we elkaar prima. Over het onderliggende aspect van volume- naar waardegedreven belonen zullen we het samen ook eens worden, mits er door de verzekeraar niet eenzijdig aan de knoppen wordt gedraaid zonder dat de gevolmachtigde daarover mede zeggenschap heeft."

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid (7 t/m 11 oktober) reikt het Verbond van Verzekeraars de Koploper Toegankelijkheid aan één van zijn leden uit....

E-skates verboden op openbare weg

E-skates verboden op openbare weg

In tegenstelling tot in andere landen zijn e-skates in Nederland verboden op de openbare weg en ook niet verzekerd. "Mensen die in het buitenland een e-skate kopen...

Verbond ontwikkelt ethisch kader Big Data

Verbond ontwikkelt ethisch kader Big Data

Het Verbond van Verzekeraars gaat na de zomer aan de slag met het ontwikkelen van een zogeheten ethisch kader dat moet leiden tot richtlijnen voor de sector wat...

DNB stuurt verzekeraars self-assessment volmachten en ontwikkelt good practice

DNB stuurt verzekeraars self-assessment volmachten en ontwikkelt good practice

In het najaar gaat DNB circa vijftien schadeverzekeraars verzoeken een self-assessment volmachten uit te voeren. DNB wil daarmee "inzicht krijgen in de mate waarin...

Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Voor kleine en middelgrote verzekeraars met een premie-inkomen tussen de tien en vijftig miljoen euro moeten de nalevings-, en rapportagelasten binnen het Europese...

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...