NVHP: "Fiscale plaatsing goed onderbouwd vastleggen"

Document via Pixabay

Het kiezen voor fiscale plaatsing is een afweging welke de erkend hypothecair planner maakt samen met de consument. Het verdient de aanbeveling dit zorgvuldig en goed onderbouwd vast te leggen in het advies richting de klant. Aldus de NVHP bij de publicatie van haar Actualiteiten onderzoek september 2020.

Het bestuur van de NVHP constateert dat “het beleid van de centrale overheid leidt tot elkaar tegenwerkende effecten. Enerzijds constateren wij een toename van box 3 leningen, deels aflossingsvrij, anderzijds zien wij dat het via fiscale maatregelen trachten geforceerd consumenten te stimuleren hun schuldpositie gedurende de looptijd van de hypothecaire lening te verlagen ertoe leidt dat een groeiende groep consumenten afziet van het benutten van de resterende fiscale maatregelen. Met name daar waar de consument ervoor kiest een lening te sluiten in box 3, en naar de mening van de NVHP is dit een naar verwachting steeds grotere groep consumenten, zal de adviseur een zwaardere adviesplicht hebben. Indien de consument ook bewust kiest om de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek níet in zijn geheel af te lossen, is dat een zorg voor de vereniging. Immers een lening dient altijd terug te worden betaald.”

Uit het NVHP-onderzoek blijkt dat bij gemiddeld negentien procent van de nieuw afgesloten hypothecaire financieringen de consument kiest voor een constructie waarbij de hypotheekrente niet op het belastbaar inkomen in mindering wordt gebracht. 92 procent van alle respondenten verwacht dat het aantal consumenten dat voor deze constructie zal kiezen in de komende jaren gaat stijgen.

Digitalisering

Uit het onderzoek komt verder onder meer naar voren dat de NVHP-leden grote behoefte hebben aan verdere voorlichting en ondersteuning bij de digitale inrichting van de werkprocessen en het borgen van digitale veiligheid. Het bestuur van de NVHP “deelt het belang dat leden aan deze onderwerpen geven. De digitale ontwikkelingen binnen het hypothecaire landschap gaan nu snel en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden voorspeld dat in de komende twee, drie jaar werkprocessen ingrijpend zullen veranderen. Dit zal gevolgen hebben voor de profielen van werkplekken, de breedte van de adviesgebieden maar ook voor de vergoedingsmodellen.”

 

Reactie toevoegen

 
Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"De hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram." Aldus futurist Richard van Hooijdonk tijdens het 30-jarige jubileumevent van NHG. Van Hooijdonk: "Jullie...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...

Eensporig rentebeleid binnen groep

Eensporig rentebeleid binnen groep

HYPOTHEKEN – De wetgever wil geen ‘lokkertjes’ op het gebied van hypotheekrente. Omdat te voorkomen bepaalt artikel 81a Bgfo het volgen - de:...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Door het uitstel van het nieuwe stelsel box 3 worden de inkomsten uit box 3 lager. Om dat op te vangen, is er voor gekozen om eenmalig het heffingvrije vermogen...