NVHP: transparant zijn over recommendatievergoedingen

Zonnepanelen installatie via Pixabay

De NVHP vindt het onwenselijk dat leden recommandatievergoedingen accepteren, zonder dat de te adviseren of geadviseerde consument hierover is geïnformeerd.

De NVHP signaleert dat een toenemend aantal commerciële partijen van buiten de financiële sector haar leden benadert. Deze commerciële partijen vragen de financieel adviseurs in voorkomende gevallen hun relaties door te verwijzen naar deze commerciële partijen, dan wel de contactgegevens van deze relaties aan deze commerciële partijen door te geven. Het gaat hierbij om commerciële ondernemingen die actief zijn in, onder meer, de installatie van maatregelen op het gebied van duurzaamheid (zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, etcetera) en energieleveranciers.

Een aantal van deze commerciële partijen geeft de financieel adviseur die hieraan meewerkt een financiële vergoeding. Dit kan een vast nominaal bedrag zijn, maar ook een percentage van de omzet die de consument bij de betreffende leverancier genereert.

Het bestuur van de NVHP is van mening dat “het als Erkend Hypothecair Planner ontvangen van een financiële vergoeding van derden, voor het attenderen van relaties op de diensten van deze derden, alleen acceptabel is indien de consument op de hoogte is van het feit dat de adviseur van de betreffende leveranciers een vergoeding ontvangt. Eenzelfde standpunt geldt, los van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG - hieraan stelt, voor het doorgeven van contactgegevens van klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van de betreffende leverancier.

“Dat neemt niet weg dat een Erkend Hypothecair Planner in zijn rol als vertrouwenspersoon en op grond van zijn ervaring een waardevolle recommandatie kan doen over de eventuele inzet van bepaalde commerciële partijen. Een dergelijke recommandatie past bij de professionaliteit van de adviseur, kan een belangrijk voordeel zijn voor de consument, maar brengt tegelijkertijd verantwoordelijkheid met zich mee.

“In een verantwoordelijke relatie is het niet passend om adviezen te geven die mogelijk beïnvloed zijn door geldelijke beloningen van partijen die de adviseur aan de consument heeft geadviseerd. Bij de consument kan dan de vraag rijzen of het advies is gegeven omdat de adviseur daadwerkelijk de prestaties van de betreffende leverancier hoog inschat dan wel dat hij tot dit advies is gekomen door de (hoogte) van de beloning. Zelfs het risico van twijfel over de motivatie van de Erkend Hypothecair Planner acht het Bestuur van de NVHP hoogst ongewenst. Dit risico kan alleen worden voorkomen indien de betreffende consument op de hoogte is van de financiële relatie tussen adviseur en aanbevolen leverancier.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Marc A. Pullen - De WoonPlus Adviseurs 21 oktober 2019

Natuurlijk mag een financieel adviseur zich niet laten leiden door 'prikkels' uit de markt. Wel lijkt het een steeds belangrijkere rol te worden voor de 'gezinsregisseur' om Verduurzaming en Levensloopbestendig Wonen mee te nemen in zijn of haar adviespraktijk of, nog sterker, daar een speerpunt van te maken. Geen doorgeefluik van de leveranciers maar een toegevoegde waarde voor de woonconsument! Dat is waar www.woonplusadviseurs.nl voor staat!

Meer over
NVHP vraagt AFM guidance voor hypotheekadvies na pensioenakkoord

NVHP vraagt AFM guidance voor hypotheekadvies na pensioenakkoord

De NVHP vindt het wenselijk dat de AFM op korte termijn guidance geeft hoe erkend hypothecair planners in hun adviespraktijk dienen om te gaan met de contouren van...

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale...

Geen contractuele verplichting

Geen contractuele verplichting

HYPOTHEKEN – Op 23 juli 2019 brengt de bank een renteverlengingsvoorstel uit. In de toelichting is hierbij de volgende zin opgenomen: “Een stijging...

Bank mag risico-opslag verhogen

Bank mag risico-opslag verhogen

HYPOTHEKEN – In verband met de financiering van de aankoop van een recreatiewoning sluit de consument in 2009 een hypothecaire geldlening van 122.000 euro....

NVHP: algemene ledenvergadering maanden uitgesteld door Coronavirus

NVHP: algemene ledenvergadering maanden uitgesteld door Coronavirus

De NVHP heeft besloten haar Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor woensdag 15 april a.s. uit te stellen naar woensdag 7 oktober 2020. Dit in verband met...

VKG winnaar Adviescampagne 2019

VKG winnaar Adviescampagne 2019

De campagne ‘De klant vertelt’ van VKG is de winnaar van de VVP Adviescampagne 2019. Dit maakte juryvoorzitter en Adfiz-directeur Enno Wiertsema bekend...

NHG: ORV ook niet langer verplicht voor bestaande klanten

NHG: ORV ook niet langer verplicht voor bestaande klanten

Het loslaten van de ORV-verplichting geldt straks ook voor bestaande klanten met een NHG-hypotheek. In een interview met de NVHP vertelt NHG-bestuurder Carla Muters...

Klanten kijken steeds vaker bewust naar energielabel

Klanten kijken steeds vaker bewust naar energielabel

“Ik zie dat mijn klanten steeds vaker bewust kijken naar het energielabel van een woning", vertelt hypothecair planner en NVHP-bestuurder Maaike Verhoef op...

Onderhoud vol op agenda NVHP

Onderhoud vol op agenda NVHP

Blijf als adviseur de komende tijd extra aandacht besteden aan het onderhoud op bestaande hypothecaire kredieten. Dat zei Zdenka van Schaik (AFM) tijdens de recente...

Ronald Touwslager nieuwe voorzitter NVHP

Ronald Touwslager nieuwe voorzitter NVHP

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft op Ronald Touwslager benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Evert...