NVHP: transparant zijn over recommendatievergoedingen

Zonnepanelen installatie via Pixabay

De NVHP vindt het onwenselijk dat leden recommandatievergoedingen accepteren, zonder dat de te adviseren of geadviseerde consument hierover is geïnformeerd.

De NVHP signaleert dat een toenemend aantal commerciële partijen van buiten de financiële sector haar leden benadert. Deze commerciële partijen vragen de financieel adviseurs in voorkomende gevallen hun relaties door te verwijzen naar deze commerciële partijen, dan wel de contactgegevens van deze relaties aan deze commerciële partijen door te geven. Het gaat hierbij om commerciële ondernemingen die actief zijn in, onder meer, de installatie van maatregelen op het gebied van duurzaamheid (zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, etcetera) en energieleveranciers.

Een aantal van deze commerciële partijen geeft de financieel adviseur die hieraan meewerkt een financiële vergoeding. Dit kan een vast nominaal bedrag zijn, maar ook een percentage van de omzet die de consument bij de betreffende leverancier genereert.

Het bestuur van de NVHP is van mening dat “het als Erkend Hypothecair Planner ontvangen van een financiële vergoeding van derden, voor het attenderen van relaties op de diensten van deze derden, alleen acceptabel is indien de consument op de hoogte is van het feit dat de adviseur van de betreffende leveranciers een vergoeding ontvangt. Eenzelfde standpunt geldt, los van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG - hieraan stelt, voor het doorgeven van contactgegevens van klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van de betreffende leverancier.

“Dat neemt niet weg dat een Erkend Hypothecair Planner in zijn rol als vertrouwenspersoon en op grond van zijn ervaring een waardevolle recommandatie kan doen over de eventuele inzet van bepaalde commerciële partijen. Een dergelijke recommandatie past bij de professionaliteit van de adviseur, kan een belangrijk voordeel zijn voor de consument, maar brengt tegelijkertijd verantwoordelijkheid met zich mee.

“In een verantwoordelijke relatie is het niet passend om adviezen te geven die mogelijk beïnvloed zijn door geldelijke beloningen van partijen die de adviseur aan de consument heeft geadviseerd. Bij de consument kan dan de vraag rijzen of het advies is gegeven omdat de adviseur daadwerkelijk de prestaties van de betreffende leverancier hoog inschat dan wel dat hij tot dit advies is gekomen door de (hoogte) van de beloning. Zelfs het risico van twijfel over de motivatie van de Erkend Hypothecair Planner acht het Bestuur van de NVHP hoogst ongewenst. Dit risico kan alleen worden voorkomen indien de betreffende consument op de hoogte is van de financiële relatie tussen adviseur en aanbevolen leverancier.”

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Marc A. Pullen - De WoonPlus Adviseurs 21 oktober 2019

Natuurlijk mag een financieel adviseur zich niet laten leiden door 'prikkels' uit de markt. Wel lijkt het een steeds belangrijkere rol te worden voor de 'gezinsregisseur' om Verduurzaming en Levensloopbestendig Wonen mee te nemen in zijn of haar adviespraktijk of, nog sterker, daar een speerpunt van te maken. Geen doorgeefluik van de leveranciers maar een toegevoegde waarde voor de woonconsument! Dat is waar www.woonplusadviseurs.nl voor staat!

Meer over
NHG: ORV ook niet langer verplicht voor bestaande klanten

NHG: ORV ook niet langer verplicht voor bestaande klanten

Het loslaten van de ORV-verplichting geldt straks ook voor bestaande klanten met een NHG-hypotheek. In een interview met de NVHP vertelt NHG-bestuurder Carla Muters...

Klanten kijken steeds vaker bewust naar energielabel

Klanten kijken steeds vaker bewust naar energielabel

“Ik zie dat mijn klanten steeds vaker bewust kijken naar het energielabel van een woning", vertelt hypothecair planner en NVHP-bestuurder Maaike Verhoef op...

Onderhoud vol op agenda NVHP

Onderhoud vol op agenda NVHP

Blijf als adviseur de komende tijd extra aandacht besteden aan het onderhoud op bestaande hypothecaire kredieten. Dat zei Zdenka van Schaik (AFM) tijdens de recente...

Ronald Touwslager nieuwe voorzitter NVHP

Ronald Touwslager nieuwe voorzitter NVHP

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft op Ronald Touwslager benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Evert...

Banken kijken scherper naar reserveringen VvE en toestand fundering

Banken kijken scherper naar reserveringen VvE en toestand fundering

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept consumenten op extra terughoudend te zijn met de aankoop van een woning zonder het voorbehoud dat...

Niet alleen het dak van uw woning verdient onderhoud

Niet alleen het dak van uw woning verdient onderhoud

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft de uitdaging van de redactie van VVP opgepakt: bedenk en beschrijf een campagne waarmee het onafhankelijke...

"Start nooit zomaar met aflossen"

"Start nooit zomaar met aflossen"

Start nooit zomaar met aflossen. Dat schrijft de NVHP in de digitale brochure 'Aflossingsvrije hypotheek' die zij heeft uitgegeven. De NVHP roept in de brochure...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...

Niet lukraak vervroegd aflossen

Niet lukraak vervroegd aflossen

De NVHP vindt dat de campagne Aflossingsblij bij de consument de onjuiste indruk wekt, dat vervroegde aflossing van de aflossingsvrije hypotheek voor iedereen op...