NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

Logo NVIA

De NVIA is blij met het voorstel tot wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), maar pleit wel voor opheffing van de loonsanctie voor kleine werkgevers, ongeacht of deze publiek dan wel privaat verzekerd zijn.

 

De wetswijziging sluit volgens de NVIA aan bij haar ideeën over het wegnemen van irreële (reïntegratie)verplichtingen bij met name kleine werkgevers. Tevens ontslaat het voorstel de grotere eigen risicodragers - die toch al alles zelf doen - van een deel van de inmenging van UWV.

 

De NVIA wijst er wel op dat de loonsanctie blijft bestaan voor de publiek verzekerden; in veel gevallen zijn dit de kleinere werkgevers. "Het zijn juist de kleinere werkgevers waar tweede spoor reïntegratie lastig ligt. Deze zijn doorgaans juist geen eigen risicodrager. Deze kleinere werkgevers kunnen dan wel eerder een toetsing door UWV vragen, maar wij vrezen dat deze werkgevers in de praktijk die wetskennis missen en het dus niet doen. Als NVIA pleiten we voor het vervallen van loonsancties voor kleinere werkgevers in het algemeen óf voor verplaatsing naar de verzekeraar ongeacht of die een publieke of private verzekeraar is."

 

De internetconsultatie op de Wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI eindigt op 20 april 2017.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Adfiz en NVIA organiseren samen een seminar over de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte. Dit op maandagmiddag 4 februari bij NN in Den Haag. Aan de orde...

NVIA heeft nog reserves bij MKB verzuim-ontzorgpolis

NVIA heeft nog reserves bij MKB verzuim-ontzorgpolis

De NVIA heeft nog reserves bij de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering. NVIA-voorzitter Peter Abelskamp: “Het is goed dat verzekeraars de regie krijgen en...

NVIA: verzuimverzekering wordt te grote kostenposten

NVIA: verzuimverzekering wordt te grote kostenposten

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) krijgt diverse signalen vanuit haar achterban dat de kosten voor verzuimbegeleiding de spuigaten uitlopen....

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

“NVIA-adviseurs krijgen de mogelijkheid om conform NEN-normering ook te adviseren over duurzame inzetbaarheid van personeel”. Aldus NVIA-voorzitter Peter...

NVIA herschrijft Regeerakkoord

NVIA herschrijft Regeerakkoord

De NVIA heeft de paragraaf Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid uit het Regeerakkoord aangepast. Het alternatieve plan biedt met name werkgevers binnen het...