OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

Karien van Gennip 2022

Voor de WIA heeft de commissie OCTAS in februari 2024 drie varianten geschetst voor verbetering van het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot aan het najaar 2024 worden de verschillende maatregelen uit OCTAS ambtelijk nader uitgewerkt, aldus minister Van Gennip op 4 juni in een Kamerbrief over de voortgang van de vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid.

Vereenvoudiging is een rode draad in het eindadvies OCTAS. Alle varianten zijn erop gericht complexiteit te verminderen. Zo stelt de commissie als onderdeel van de variant ‘huidig stelsel beter’ voor om de WIA om te vormen naar één uitkeringsregime, in plaats van de huidige IVA en WGA met alle sub-regelingen. De regeling voor duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA) en het onderscheid tussen de twee regelingen in de huidige WGA 35-80 (de vervolguitkering en de loonaanvullingsuitkering) zouden vervallen.

Afweging tussen gerichtheid en eenvoud

Van Gennip: “De varianten van de OCTAS voor de WIA laten zien dat vereenvoudiging en verbetering van een wet een continue afweging vergt tussen soms tegenstrijdige doelen. Naast eenvoudiger, is het ook belangrijk dat de WIA uitvoerbaar en betaalbaar is en bijdraagt aan zowel inkomenszekerheid als (arbeids)participatie.

“In het algemeen brengt vereenvoudiging (inkomens)gevolgen en dus afruilen en politieke keuzes met zich mee. Eén van de meest voorkomende afwegingen is die tussen gerichtheid en eenvoud. Voorstellen die het stelsel eenvoudiger maken en meer zekerheid bieden aan mensen, zullen vaak als neveneffect hebben dat de overheid mensen minder gericht kan ondersteunen. Daarnaast heeft de vormgeving van uitkeringen ook effect op de gang naar de arbeidsmarkt. Enerzijds kan minder gerichtheid (meer) werken lonender maken; anderzijds kan hogere inkomensondersteuning werken ontmoedigen. In de concrete uitwerking van beleidsopties voor verschillende wetten zullen wij deze dilemma’s zorgvuldig in kaart brengen en aan uw Kamer voorleggen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Praktisch beoordelen 1 juli van start

Praktisch beoordelen 1 juli van start

Vanaf 1 juli wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke...

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier waarop het zogenaamde ‘dagloon’...

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er...

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium. Het...

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook de premie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), momenteel in internetconsultatie, wordt fiscaal aftrekbaar. Minister Van Gennip:...

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

Tot grote vreugde van de private verzekeraars kent het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), eerder deze week in consultatie gegaan,...

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Maar liefst 46 procent van de werknemers zal zich volgens onderzoek door Acture niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van...

Meer WIA-aanvragen dan verwacht

Meer WIA-aanvragen dan verwacht

In 2023 heeft UWV meer WIA-aanvragen ontvangen dan verwacht. Het gaat om een totaal van 76.000 aanvragen. Dat zijn zo’n 10.000 meer WIA-aanvragen dan in 2022...