Odin fel tegen adviesloket woekerpolis Verbond

Jeffrey Leichel nieuw 2014

Stichting Odin zegt zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van het Verbond van Verzekeraars om "uitsluitend via een eigen loket woekerpolis-gedupeerden gratis hersteladvies cadeau te doen. Het is een zwarte dag voor het onafhankelijk financieel advies in Nederland."

Volgens de stichting zijn er nog altijd miljoenen woekerpolisgedupeerden die nog niets hebben gedaan aan hun woekerpolis. "Nu start het Verbond van Verzekeraars een eigen adviesloket voor gratis hersteladvies. Met adviseurs die zijn geselecteerd door het Verbond, worden betaald door het Verbond en alleen oplossingen van dezelfde verzekeraar mogen adviseren van het Verbond. Ook mag van het Verbond niet over claimschade worden gesproken. De AFM keurt deze bedenkelijke constructie niet alleen goed, ze juicht het initiatief zelfs toe. En het Ministerie van Financiën is ook in haar nopjes met de regeling. Het moet niet veel gekker worden" zegt Odin-voorzitter Jeffrey Leichel. "Er zijn duizenden gediplomeerde onafhankelijke advieskantoren in dit land. En die zijn ten volle bereid woekerpolisgedupeerden te helpen met een echt onafhankelijk advies. Geef consumenten een adviescheque en ze kunnen zelf zo'n adviseur in de arm nemen. Maar in plaats daarvan komen politiek, toezichthouder en verzekeraars tot de conclusie dat het beter is gedupeerden te helpen met een door het verbond gecontroleerde eigen advieswinkel, die uitsluitend gebonden advies geeft. Dat betekent dat alleen oplossingen worden aangeboden van de verzekeraar, die de woekerpolis ook heeft verkocht. Hoezo klant centraal? Dit is echt een zwarte dag voor onafhankelijk financieel advies in Nederland"

Volgens Leichel omzeilen verzekeraars op deze wijze het beloningsverbod. "De verzekeraars belonen de geselecteerde adviseur niet direct (dat is wettelijk verboden). Dus zetten ze het verbond in om een adviesloket op te zetten, adviseurs te regelen en de betaling aan die adviseurs te doen. Het Verbond factureert de kosten vervolgens aan de verzekeraar. En ineens is alles weer legaal. Deze U-bocht constructie is daadwerkelijk goedgekeurd door de AFM. Ik kan het bijna niet geloven", zegt Leichel.

Ook constateert Odin een ongelijk speelveld. Een gedupeerde die een gekleurd advies krijgt via het loket hoeft niets te betalen. Maar als diezelfde consument een onafhankelijk advies wil via het loket, geeft het Verbond niet thuis. Daarnaast vraagt de Stichting zich af hoe dat gaat met aan hypotheek verpande polissen. "Eén van de ergste soorten woekerpolissen. Zal de adviseur in kwestie ook adviseren om de polis af te kopen en direct te gaan aflossen op de hypotheek? En wie regelt dat dan? En wie neemt de zorgplicht op zich om dit soort trajecten, die soms maanden duren, netjes af te ronden voor de klant? Allemaal verantwoordelijkheden die een onafhankelijk adviseur wel op zich neemt."

 

Terechte vragen
Terechte vragen. Het woekerpolisdossier is beladen met emoties én belangen. En sommige vragen kennen ook al antwoorden. Wellicht een idee om een woekerpolisdialoog te houden met betrokkenen uit de sector? Natuurlijk komt er geen konijn uit de hoge hoed, want dit dossier kent alleen maar verliezers. Maar het zou misschien wel leiden tot een meer gemeenschappelijke basis om vervolgstappen te nemen. Wie weet.

 

Pleidooi voor adviescheque
Ook Stichting Odin komt met een mogelijke oplossing. "Dit loket is en blijft in onze ogen een onbegrijpelijke zet van het trio Verbond - AFM - Politiek", zo stelt de stichting Odin. "Een fijnmazig netwerk van duizenden onafhankelijke adviseurs, dat de laatste acht jaar enorm heeft geïnvesteerd in professionaliteit, transparantie en klantverantwoordelijkheid, wordt met dit loket brutaal gepasseerd ten faveure van gekleurd advies onder bewind van het Verbond. Dit is onze sector onwaardig. Daarom roep ik vooral de politiek op om naast dit initiatief af te dwingen, dat via hetzelfde loket actief een adviescheque wordt aangeboden, zodat klanten kunnen kiezen tussen gekleurd en onafhankelijk advies. Het goede nieuws van dit loket is namelijk dat verzekeraars eindelijk onderkennen dat ze moeten betalen voor het herstellen van hun ondeugdelijke producten. Via een adviescheque heeft de klant veel meer keuzevrijheid. Zo kan het verbond direct ook de klant centraal stellen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

- 5 juli 2016

Dit betekent dus ook dat de AFM een ton aan boter op hun hoofd hebben. klant belang moet toch ten alle tijde bovenaan staan ? Dus niet. Enkel gebonden advies. Als men zoiets al zou willen doen moet de klant uit alle verzekeraars kunnen kiezen die dan de rekening krijgt. Maar directe beloning mag ook niet en de nu gekozen omwegconstructie ook niet. Aan de andere kant.....in het kader van gelijk speelveld creëert dit weer kansen voor andere partijen die kunnen verwijzen naar deze goed gekeurde actie van de AFM.

Albert van der Poll - 5 juli 2016

Als deze route door AFM en politiek wordt geaccepteerd, na meer dan tien jaar inzet van het intermediair op kwaliteitsverbetering van het advies, benadrukken van het belang van een ongebonden advies, onafhankelijk van verkoop van een product, en met al onze PE-plus examens zijn we geen steek opgeschoten. De lobby van het Verbond is in politiek Den Haag in staat om via een omweggetje het provisieverbod te omzeilen voor iets wat je vroeger een loondienstadviseur zou noemen, de niet ten onrechte uitgestorven adviseur die alleen de producten van zijn werkgever aanbood en werd betaald over de omzet. Ondertussen krijgen de echte adviseurs nog steeds te horen dat zij ofwel gratis hersteladvies moeten geven, dan wel dat ze te duur zijn. Het is lastig concurreren met gratis adviezen. Dit geeft wéér de indruk dat het advies een niet al te benodigd wormvormig aanhangsel bij het product is. Het ADVIES zou centraal moeten staan bij het herstel. Wat heb je, snap je dat? Is het een probleem? Wat kan 't nog worden? Is dat een probleem voor jou? Kan het opgelost? Wat is de oplossing? Is die haalbaar en betaalbaar? En ja, daar komt soms uit dat mensen geen hogere kosten willen, soms niet kúnnen overstappen vanwege regels van maatschappij of fiscus of NHG, en dan is de beste oplossing vaak een aanpassing binnen het lopende product. orv afsplitsen beleggen naar nieuw fondsen met lagere kosten. Maar lang niet altijd. Met grote regelmaat zijn er consumenten die afkoop willen ( waarbij hyp verstrekkers boetes in rekening brengen voor 't aflossen) en annuïtair gaan aflossen. Wat gaat dit loket dan doen? Op de "woekertoer" kon ik een aantal mensen door simpel te vertellen dat er géén extra kosten, geen afkoopkosten enzovoorts van toepassing zijn, de polis die zij al meer dan tien jaar in de klamme knuistjes vastklemden laten omzetten naar veel rendabeler (bankspaar, ETF etc) vormen, of domweg stopzetten. Gewoon ophouden met die ellende, drie keer slikken en weg met de rotzooi. Zou het loket ook tot dat soort adviezen komen?

Willem van Spronsen - 5 juli 2016

Hoe neem je eerst de wind uit de zeilen van alle critici en hoe kun je de schade voor je leden zo beperkt mogelijk houden? Daar is in Den Haag blijkbaar in verschillende scenario's heel lang over nagedacht. Verder hoe bewerkstellig je een buitenspel val voor je zwaarste tegenstanders die het belang van hun klant helemaal voorop stellen en duidelijk niet het belang van leden die deze toch wel inferieure producten in de markt hebben gezet. Ongetwijfeld is er dan toch maar voor gekozen om de confrontatie te zoeken met het intermediair dat je liever niet op je lijstje van adviseurs wilt laten voorkomen. Om deze missie veilig te stellen smeed je eerst een drie eenheid en dan kun je gewoon starten. Dat het Verbond dit mega grote pijndossier voor haar leden financieel wil verzachten kan ik mij voorstellen. In ieder geval wordt met deze actie wel bevestigd door het Verbond dat haar leden in het verleden hebben verzaakt. Dat biedt ongetwijfeld wat meer juridische mogelijkheden tegen die individuele leden die het betreft . Als je dan toch wat wil repareren stel dan de klant eerst volledig schadeloos voor het verleden. Daarna dient hij vrij te zijn om elders te verzekeren. Na de schadeuitkering zou je immers helemaal vrij moeten zijn. Als er een interne mondelinge afspraak is gemaakt om geen klanten van elkaar over te nemen dan kun je een vervolg advies traject in het belang van de klant dus gewoon schudden. Wat overblijft is de rol van de wetgever in deze het Ministerie (MinFin). Is dit gebeuren aan de Tweede kamer voorgelegd, heeft die er mee ingestemd. Het gaat wel over het belang van burgers. Is er een wettelijke basis hiervoor? Tot slot de rol van de AFM die haar bestaansrecht moet ontlenen aan gedragstoezicht houdt. Die zal ongetwijfeld met een verklaring dan wel een leidraad dienen te komen. Het blijven spannende tijden als het op het knikkeren en de knikkers aankomt.

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Op de eerste bestuursvergadering in 2023 heeft het bestuur van het Verbond van Verzekeraars twee nieuwe leden verwelkomd: QBE Europe SA en Allianz Direct Versicherungs-AG. QBE...

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

(Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars, in VVP 1-2023) Een veranderend klimaat vraagt om bewustzijn, preventie én verzekeringsoplossingen....

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Van de 12.000 vastgestelde fraudegevallen per jaar wordt momenteel een kleine 5.000 geregistreerd in het externe verwijzingsregister (EVR). Het aantal klanten dat...

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

"Ik hoop dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarstoespraak....

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 27 januari 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het Verbond in Den Haag een verkennende bijeenkomst over...

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de...

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 15 december 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur bij het Verbond in Den Haag een sectoroverstijgende bijeenkomst...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Het gebruik van data om de premies af te stemmen op de individuele klant, heeft weinig tot geen invloed op de premies die verzekeraars in rekening brengen bij hun...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...