Onderzoek inzake vereenvoudiging oprichten bv

Document via Pixabay

Als men de oprichting van een bv wil vereenvoudigen, moet men zowel de rol bezien die de notaris hierin speelt als die van de KvK als beheerder van het handelsregister. Aldus het onderzoeksrapport ‘Oprichten zonder omwegen’, door de ministers van Economische Zaken en Rechtsbescherming aangeboden aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers geven met behulp van drie basisscenario’s denkrichtingen aan voor de inrichting van de oprichtingsprocedure van een bv en een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid. De basisscenario’s komen neer op: (A) oprichting zonder verplichte rol van de notaris, (B) alleen eenvoudige oprichtingen zonder notaris en (C) alle oprichtingen met de notaris. Het begrip eenvoudig van scenario B wordt op vier verschillende manieren gedefinieerd: (1) oprichting op basis van modelstatuten, (2) oprichting met één aandeelhouder en volstorting van aandelen in contanten, (3) oprichting online en (4) oprichting van een personenvennootschap.

De onderzoekers: “Daarnaast onderscheiden we no gdrie opties voor de wetgever. Twee opties gaan over gevallen waarin notariële tussenkomst wordt vereist :(a) rechtspersoonlijkheid wordt verkregen door het verlijden van de notariële akte én de inschrijving in het handelsregister (deze optie introduceert een twee stappen-oprichting en vult de scenario’s waarin notariële tussenkomst verplicht is aan) en; (b) rechtspersoonlijkheid wordt verkregen door inschrijving in het handelsregister of eerdere notariële akte. De derde optie (c) houdt in dat de KvK tot taak krijgt om, voorafgaand aan de oprichting van een vennootschap-rechtspersoon, een preventieve fraudecheck te doen, met de bevoegdheid om op basis daarvan de oprichting tegen te houden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over