Onderzoek naar invulling nieuwe open norm keuzebegeleiding

Onderzoek via Pixabay

Om de sector vooruit te helpen bij het invullen van deze nieuwe  open norm, gaan Montae & Partners en Söderberg & Partners met behulp van de onderzoeksexpertise van BISS I Maastricht University nader onderzoek verrichten naar keuzebegeleiding door pensioenfondsen. Het onderzoek start met een enquête - op anonieme basis - onder pensioenfondsbestuurders en mede-beleidsbepalers. Na de zomer zullen Montae & Partners en Söderberg & Partners een verdiepend onderzoek uitvoeren door middel van experimenten met deelnemers. Doel daarvan is om in een gericht onderzoek verschillende vormen van keuzebegeleiding te toetsen bij deelnemers. 

Montae & Partners: “Een aantal pensioenfondsen zijn uit de startblokken en ervaren dat invulling van de open norm uitdagend kan zijn. Wij zien dat veel dezelfde vragen worden gesteld: Waar zijn onze deelnemers het beste bij geholpen? Wat past het beste bij onze deelnemers? Wat past bij de reeds bestaande begeleiding door onszelf en de werkgever? In hoeverre willen wij (verdere) keuzebegeleiding bieden? Mogen we wel meer doen dan informeren? Waarover mogen we adviseren?  Welke middelen en capaciteit hebben wij ter beschikking? Wie betaalt? Waar het ene fonds overweegt alleen het minimale te doen om te voldoen aan de wet, zijn er ook fondsen die volwaardige advisering willen bieden waarbij de gehele financiële situatie van de deelnemer betrokken wordt.

Wenst u als pensioenfondsbestuurder dan wel mede-beleidsbepaler mee te werken aan de enquête en/of het verdiepend onderzoek? Meld u dan nu aan via deelnemersonderzoek@montaepartners.nl.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Keuzebegeleiding: veel verwacht van pensioenuitvoerders en werkgevers

Keuzebegeleiding: veel verwacht van pensioenuitvoerders en werkgevers

Als het gaat om begeleiding bij de keuzes die mensen binnen het nieuwe pensioenstelsel kunnen maken, wordt er veel verwacht van pensioenuitvoerders (vooral in de...

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Recent bleek dat de sinds 1 juli verplichte keuzebegeleiding maar minimaal wordt ingevuld door pensioenfondsen. “Gegeven het feit dat pensioenfondsbestuurders...

Belastingvrijstelling pensioenopbouw derde pijler verruimd

Belastingvrijstelling pensioenopbouw derde pijler verruimd

De belastingvrijstelling voor pensioenopbouw in de derde pijler is per 1 juli verruimd van dertien procent tot 30 procent, zodat bijvoorbeeld zelfstandigen meer...

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Het niet verbeteren van de keuzebegeleiding zal leiden tot confettipensioen, meent Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie...

Pensioendeelnemers overschatten hoe goed ze pensioenkeuzes begrijpen

Pensioendeelnemers overschatten hoe goed ze pensioenkeuzes begrijpen

"Het meest verrassende resultaat is dat na de 1-op-1 sessies met een financieel keuzebegeleider deelnemers hun pensioenkennis substantieel lager inschatten dan wanneer...

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

Onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes

In een voorlopige leidraad keuzebegeleiding behandelt de AFM het onderscheid tussen Wft-advies en advies over keuzes door pensioenuitvoerders. De toezichthouder...

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

In een voorlopige leidraad verduidelijkt de AFM hoe pensioenuitvoerders aan de nieuwe keuzebegeleidingsnorm uit de Wet toekomst pensioenen kunnen voldoen. Er zijn...