Onderzoek naar iPhone bij zorgpolis

iPhone XR 2

Staatssecretaris Blokhuis lijkt het "onwenselijk dat mensen zich bij het kiezen van hun zorgaanbieder en/of hun zorgpolis laten verleiden door cadeaus en zo het risico lopen dat de zorgaanbieder en/of de polis niet aansluit bij de zorgbehoefte". Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Voordat hij een definitief oordeel velt, laat hij echter eerst onderzoek doen door de NZa.

Onlangs werd bekend dat SGGZ onder bepaalde voorwaarden iPhones aanbiedt aan patiënten die bij de GGZ in zorg komen. Een voorwaarde om de iPhone te krijgen is dat de patiënt een door de zorgaanbieder bepaalde restitutieverzekering afsluit. SGGZ kan voor verzekerden die een restitutieverzekering afsluiten een hoger tarief declareren bij de zorgverzekeraar, omdat SGGZ geen contracten sluit met zorgverzekeraars.

"Dit signaal lijkt mij op het eerste gezicht zorgelijk", aldus Blokhuis. "De NZa onderzoekt of de handelswijze van deze aanbieder afbreuk doet aan de Zorgverzekeringswet en daarmee in strijd is met de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Artikel 39 WMG bepaalt dat zorgaanbieders er zorg voor moeten dragen dat de door of namens hen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie terzake van een product of dienst, waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doen aan het bepaalde bij of krachtens de WMG, de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, en de informatie niet misleidend is.

"Een vergelijkbaar onderzoek door de NZa loopt al naar een zorgaanbieder in de wijkverpleging. De NZa verwacht dat onderzoek over ongeveer drie maanden afgerond te hebben."

De website van SGGZ leest: "Wij hebben op basis van de op 12 november door verzekeraars gepubliceerde polisvoorwaarden en premies voor 2019 een aantal restitutiepolissen geselecteerd die wat ons betreft synoniem staan voor volledige zorgvrijheid. Stap jij over naar één van deze polissen voor 31 december en kies je voor een effectief bewezen behandeling voor jouw verslaving bij SGGZ met een duur van 12 weken en maak je deze ook af? Dan ben jij bij aanvang van een nieuw leven zonder drugs meteen de trotse eigenaar van de allernieuwste iPhone XR. Kies kleur, kies SGGZ."

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Dual pricing bij zorgverzekeringen verbieden"

"Dual pricing bij zorgverzekeringen verbieden"

De NZa raadt de minister voor Medische Zorg aan om de mogelijkheden te onderzoeken om zorgverzekeraars te verbieden binnen een concern dezelfde polissen aan te bieden...

Basispakket zorgverzekering uitgebreid met logeervergoeding

Basispakket zorgverzekering uitgebreid met logeervergoeding

Het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid. Een belangrijke verandering is de introductie van een logeervergoeding voor...

ACM: werk aan de winkel voor zorgverzekeraars

ACM: werk aan de winkel voor zorgverzekeraars

Mensen die veel zorg nodig hebben, zijn het afgelopen jaar veel minder vaak overgestapt naar een andere zorgverzekeraar dan mensen die aangeven geen zorg nodig te...

Aantal overstappers op een na hoogste ooit

Aantal overstappers op een na hoogste ooit

Zeven procent van de verzekerden wisselde dit jaar van zorgverzekeraar. Het percentage overstappers is het een na hoogste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet...

Minister niet voor omleiden zorgtoeslag wanbetalers

Minister niet voor omleiden zorgtoeslag wanbetalers

Ook na verder onderzoek ziet minister Bruins geen heil im het omleiden van de zorgtoeslag van wanbetalers naar de zorgverzekeraars. Bruins: "Hoewel het verplicht...

"Een teleurstellend resultaat en een verkeerd signaal"

"Een teleurstellend resultaat en een verkeerd signaal"

Een teleurstellend resultaat en een verkeerd signaal. Zo betitelt minister Bruins het feit dat het zorgpolisaanbod eerder groter dan kleiner is geworden. De minister:...