Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Document via Pixabay

Algemene ontwikkelingen, zoals het ingestelde provisieverbod, hebben geen gevolgen voor de dekking van de AOV en vallen daarmee niet onder de nazorgplicht. De Wft biedt evenmin aanleiding om de nazorgplicht in voormelde zin te verruimen. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-821.

Ter beoordeling lag de vraag voor of adviseur (Vanbreda Risk & Benefits) tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens consument door hem niet de mogelijkheid te bieden over te stappen van beloning via provisie naar beloning via directe betaling en zo ja, of hij op grond daarvan gehouden is tot vergoeding van de door consument gestelde schade. De verzekeringsadviseur heeft inderdaad een nazorgplicht om tijdig te wijzen op feiten die hem of haar bekend zijn geworden en die gevolgen hebben voor de dekking van verzekeringen die tot de portefeuille van de tussenpersoon behoren. Dit geldt echter niet ontwikkelingen als het provisieverbod, die de dekking niet beïnvloeden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Claim van 8.000 euro doorgespoeld

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

(Kifid-uitspraak GC 2020-848) Pleziervaartuigenverzekering. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden. Consument stelt dat deze...

Kosten overdracht waren bekend bij consument

Kosten overdracht waren bekend bij consument

(Kifid-uitspraak GC 2020-840) Consument verzoekt aan de pensioenverzekeraar (Achmea) om het kapitaal van zijn pensioenverzekering over te dragen naar pensioen in...

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

(Kifid-uitspraak GC 2020-835) Consument heeft zich beklaagd over de advieskosten die hij heeft moeten betalen aan de Rabobank bij het aangaan van een nieuwe hypothecaire...

Uitleg vaststellingsovereenkomst

Uitleg vaststellingsovereenkomst

(Kifid-uitspraak GC 2020-836) Rechtsbijstandverzekering. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Consument wenst dat uitvoerder (ARAG) toestemming geeft om de second opinion...

Bank niet verantwoordelijk voor (forse) rentedaling

Bank niet verantwoordelijk voor (forse) rentedaling

(Kifid-uitspraak GC 2020-827) Consument heeft in 1999 een OpMaat Hypotheek gesloten bij de Rabobank met daaraan gekoppeld een OpMaat Verzekering. Daarin wordt kapitaal...

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank kosten vergoeden die de cliënt maakte wegens het besluit van de bank de effectendienstverlening te beëindigen (uitspraak GC 2020-825)....

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

(Kifid-uitspraak GC 2020-816) De bank (de Volksbank N.V., h.o.d.n. DBV Finance) heeft op verzoek van consumenten een pro forma aflosnota opgemaakt, maar heeft de...

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Om de toegang tot het Kifid te verbeteren wordt er op in gezet dat gedupeerden ook bij het instituut terecht kunnen, als er sprake is van een geschil over de AVP...

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

De schadevergoeding die SFZ Financiële Diensten moet betalen na de eerdere Kifid-tussenuitspraak schending zorgplicht is vastgesteld op 70.288,44 euro. De consument...

Repatriëring duurde niet te lang

Repatriëring duurde niet te lang

(Kifid-uitspraak GC 2020-799) Consumenten vorderen 1.000 euro immateriële schadevergoeding van Allianz Global Assistance omdat zij menen dat de repatriëring...