Ook compact advies is advies

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0607) De consument heeft een hypothecaire geldlening bij de bank. Voor een verbouwing wilde hij deze aanvullen met een hypothecaire geldlening ter hoogte van 40.000 euro, binnen de ruimte van de bestaande hypothecaire inschrijving. De consument heeft er bezwaar tegen gemaakt dat de bank hem hiervoor advies- en afhandelingskosten in rekening heeft gebracht. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank advies verplicht mag stellen, dat de bank de consument ook heeft geadviseerd en dat de bank afhandelingskosten in rekening heeft mogen brengen.

De commissie: “In deze zaak is naar het oordeel van de commissie sprake van een substantiële wijziging van de geldlening. De bestaande geldlening van 150.000 euro wordt immers verhoogd met een bedrag van 40.000 euro, waarbij een nieuwe leenvorm - een lineaire lening – wordt toegevoegd aan de bestaande leningdelen. De bank mag advies dan ook verplicht stellen. Het is daarbij – in tegenstelling tot wat de consument betoogt – niet relevant of er sprake is van een nieuwe geldlening, of een aanpassing van een bestaand leningdeel.”

Compact advies

De consument is met de bank een compact advies overeengekomen, dat 500 euro kost. Het compact advies houdt meer in dan alleen de toets of de consument de geldlening kan aangaan.

De commissie: “Dat de consument geen behoefte had aan een advies en zelf de gekozen hypotheekconstructie heeft voorgesteld, houdt niet in dat geen sprake is geweest van advisering door de bank. Het gaat er om dat de af te sluiten hypotheek met de bank besproken is en dat de bank heeft getoetst of deze passend is. Verder blijkt uit de e mails van 19 en 23 juli 2021 dat de bank de consument heeft geadviseerd over het al dan niet aflossen van een consumptief krediet zodat hij de hypothecaire geldlening aan zou kunnen gaan.

“De consument heeft ten slotte een beroep gedaan op een uitspraak van de Geschillencommissie met nummer 2022-0146. In deze zaak moest een consument advieskosten betalen in verband met een aflossing op een spaarhypotheek. Een beroep op deze kwestie kan de consument niet baten, omdat de bank in die kwestie onvoldoende kon onderbouwen waarom zij ook een inkomenstoets wilde verrichten, mede nu het om een aflossing ging en de consument al 25 jaar lang de maandtermijnen zonder problemen had voldaan. In de onderhavige zaak gaat het echter om een verhoging van een hypotheek.”

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...

Geen reden voor uitsluiting

Geen reden voor uitsluiting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

Gevloerd…

Gevloerd…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim...