Ook minister heeft geen toegang tot vertrouwelijke DNB-informatie

Document via Pixabay

DNB mag zelfs aan de minister van Financiën geen vertrouwelijke informatie verstrekken over individuele financiële instellingen, laat minister Hoekstra weten aan de Tweede Kamer. De minister: "Bij brief van 1 oktober ontving ik van de vaste commissie voor Financiën de vraag of informatie van De Nederlandsche Bank (DNB) over het beheersen van integriteitrisico’s door andere financiële instellingen dan ING met de Kamer kan worden gedeeld (al dan niet vertrouwelijk) en indien dat niet het geval is de redenen daarvan toe te lichten. (...) DNB heeft op grond van artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat het DNB niet is toegestaan om informatie, die zij in het kader van haar toezicht heeft verkregen en die te herleiden is tot individuele instellingen, aan derden te verstrekken.

"Slechts in de strikt omschreven gevallen in de wet kan DNB de toezichtvertrouwelijke informatie delen. Het betreft daarbij alleen informatiedeling met andere (buitenlandse) toezichthoudende autoriteiten.

"Bovenstaande betekent dat DNB noch aan mij noch aan uw Kamer informatie kan verstrekken over individuele financiële instellingen. Vanwege de wettelijk voorgeschreven geheimhoudingsplicht maakt het geen verschil of deze informatie openbaar of vertrouwelijk aan uw Kamer wordt verstrekt."

Reactie toevoegen

 
Meer over
DNB: solvabilteit verzekeraars op orde

DNB: solvabilteit verzekeraars op orde

De eerste officiële jaarcijfers op basis van Solvency II wijzen uit dat de gemiddelde solvabiliteitsratio’s van de Nederlandse verzekeringssectoren...

Transparanter toezicht financiële markten

Transparanter toezicht financiële markten

AFM en DNB krijgen meer mogelijkheden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken. Dat is de kern van het wetsvoorstel Transparant toezicht...

Raad van State kritisch op wetsvoorstel transparant toezicht

Raad van State kritisch op wetsvoorstel transparant toezicht

“Het advies was op een aantal punten kritisch en momenteel beoordeel ik in overleg met de AFM en DNB wat daarvan de consequenties zijn.” Aldus de minister...

Maak de AFM eerlijker   en toekomstbestendig

Maak de AFM eerlijker en toekomstbestendig

In de financiële wereld heeft de AFM als toezichthouder een behoorlijk dikke vinger in de pap. De afgelopen jaren was er veel spanning tussen de markt enerzijds...

Transparanter toezicht zorgvuldiger ingebed

Transparanter toezicht zorgvuldiger ingebed

Het ministerie van Financiën heeft woensdag het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op de financiële...

Consultatie transparanter toezicht

Consultatie transparanter toezicht

Minister Dijsselbloem van Financiën start een internetconsultatie van het concept wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op financiële markten....

Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat aan VVP schrijft heel goed te kunnen begrijpen dat 80 procent...

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2015 van de AFM zei bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven ruimte te zien voor verdere verbeteringen. "De AFM ziet...

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan ook leiden tot daling van vertrouwen in de toezichthouder. Empirisch onderzoek naar de effecten van transparantie op vertrouwen is daarom...

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

Het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, het versterken van toezicht door investeringen in technologieën en methodieken en het vergroten...