Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer een aantal voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling (EWR) bij partners toegestuurd. Het streven is de wetswijzigingen op te nemen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 en deze per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Met de wetswijzigingen wordt toepassing van de bijleenregeling en de aflossingsstand in partnerschapssituaties volgens de staatssecretaris rechtvaardiger en worden onbedoelde renteaftrekbeperkingen voorkomen. Verder wordt de eigenwoningregeling in situaties van overlijden eenvoudiger gemaakt en wordt een achterblijvende partner niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden partner.

Er lag al een paar jaar een beleidsbesluit in deze, dat nu dus pas wordt gecodificeerd. De staatssecretaris ziet echter aanleiding de maatregelen op andere wijze vorm te geven.

De maatregelen in het kort:

Alleen bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen is overgang van een
pre-boedelmenging EWR aan de orde. 
Artikel 3.119aa, zesde lid, eerste zin, Wet IB 2001 wordt aangepast en krijgt een beperkter bereik.

Bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning wordt van hetgeen de partners gezamenlijk – rekening houdend met hun EWR – maximaal als EWS (nieuwe eigenwoningschuld) mogen financieren, maar vanwege de wijze van financiering en werking van de bijleenregeling bij hen individueel niet als EWS wordt aangemerkt, mede als EWS aangemerkt.
Voornoemde wordt in een nieuwe bepaling geregeld. 

Een aflossingsstand gaat niet langer over naar de partner naar rato van de gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap. Een aflossingsstand blijft bij degene bij wie deze is ontstaan.
Artikel 3.119d, vierde lid, eerste zin, Wet IB 2001 komt te vervallen.

Inzet van een aflossingsstand bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning vindt bij de belastingplichtige of zijn partner gezamenlijk plaats voor tenminste het bedrag van het aandeel in de schuld van de partner met de betreffende aflossingsstand in de totale schuld. 
In een nieuwe bepaling wordt deze inzet van een aflossingsstand geregeld.

Het wordt bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning mogelijk voor de partner om de ruimte voor de maximale BEWS (bestaande eigenwoningschuld) die de andere partner heeft in de oversluitperiode te benutten (kan-bepaling).
Artikel 10bis.1, derde lid, Wet IB 2001 wordt hierop aangepast.
Vanwege gedeeltelijke overlap van deze nieuwe regeling met de regeling van artikel 10bis.1, zevende lid, tweede zin, Wet IB 2001 komt deze laatste regeling te vervallen.

Het overlijden van een belastingplichtige leidt altijd tot een vervreemding van de eigen woning (is terug naar het uitgangspunt van vóór 2013).
Artikel 3.119aa, vierde lid, Wet IB 2001, wordt hierop aangepast.

Ook terug naar het uitgangspunt van vóór 2013: bij overlijden ontstaat een EWR, maar deze vervalt samen met een eventueel al bestaande EWR van rechtswege vanwege het overlijden.
Een EWR gaat bij overlijden niet over op een andere belastingplichtige.
Artikel 3.119aa, zesde lid, tweede zin, Wet IB 2001 komt te vervallen.

Eveneens terug naar het uitgangspunt van vóór 2013: bij overlijden ontstaat een aflossingsstand, maar deze vervalt samen met een eventueel al bestaande aflossingsstand van rechtswege vanwege het overlijden.  Een aflossingsstand gaat bij overlijden niet over op een andere belastingplichtige.
Artikel 3.119d, vierde lid, tweede zin, Wet IB 2001 komt te vervallen.

Indien een EWS bij overlijden krachtens erfrecht overgaat op de partner gaat ook het aflossingsschema van die schuld over op die partner.
Artikel 3.119c, negende lid, Wet IB 2001 blijft ongewijzigd.

Indien een BEWS bij overlijden krachtens erfrecht overgaat op de partner gaat ook de kwalificatie BEWS over voor de resterende periode van de 30-jaarstermijn.
Artikel 10bis.1, zevende lid, eerste zin, Wet IB 2001 blijft ongewijzigd.
Artikel 10bis.1, zevende lid, derde zin, Wet IB 2001 wordt een kan-bepaling.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Slechts drie procent sluit hogere hypotheek af voor verduurzaming

Slechts drie procent sluit hogere hypotheek af voor verduurzaming

Twintig procent van de Nederlanders die de woning verduurzaamt maakt daarbij gebruik van speciale financiële regelingen. Subsidies van de overheid of gemeente...

Nibud: "Altijd kijken of hypotheek past bij persoonlijke situatie"

Nibud: "Altijd kijken of hypotheek past bij persoonlijke situatie"

Het Nibud adviseert altijd om te kijken of de hypotheek past bij de persoonlijke situatie. Dit naar aanleiding van AFM-onderzoek vorige week ('Zorgen over leengedrag...

Moneyou breidt uit naar intermediaire markt met De Hypotheker

Moneyou breidt uit naar intermediaire markt met De Hypotheker

Moneyou zet in samenwerking met De Hypotheker haar eerste stap in haar uitbreiding op de intermediaire markt. "Met onze stap naar het intermediair geven we invulling...

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

“Maatwerk belangrijk bij wel of niet extra aflossen”

“Maatwerk belangrijk bij wel of niet extra aflossen”

In samenwerking met de Nationale Hypotheekbond, heeft Scildon de webtool ‘Aflossen, Sparen of Beleggen’ ontwikkeld. Deze tool stelt consument en adviseur...

CPB noemt verlagen hypothecaire aflossingseis als beleidsoptie

CPB noemt verlagen hypothecaire aflossingseis als beleidsoptie

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft het vastzitten...

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Stel als geldverstrekker mijn-omgeving niet al open in voortraject

Stel als geldverstrekker mijn-omgeving niet al open in voortraject

Wees als geldverstrekker terughoudend met het openstellen van de mijn-omgeving in het voortraject. Aldus De Hypotheekshop bij de bekendmaking van de Beste Midoffice...

Hypotheken: SV-loon voorlopig geen nieuwe standaard

Hypotheken: SV-loon voorlopig geen nieuwe standaard

De gesprekken over de voor- en nadelen van het gebruik van een nieuwe loonstandaard bij hypotheekaanvragen worden hervat zodra de inkomensbepaling loondienst voldoende...

Huizenkopers laten ontbindende voorwaarden steeds vaker weg in hun bod

Huizenkopers laten ontbindende voorwaarden steeds vaker weg in hun bod

Steeds meer huizenkopers, blijkt uit een artikel op nu.nl, laten de ontbindende voorwaarden weg in hun bod op een woning. Op navraag van NU.nl keek Independer naar...