Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Euro's via Pixabay 2018

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de toezichtkosten wordt opgenomen in het Besluit bekostiging financieel toezicht en wordt halverwege 2021 geconsulteerd.

De herverdeling houdt verband met de intensivering van het toezicht op accountantsorganisaties. Met ingang van 1 januari 2022 zal de AFM het toezicht uitvoeren op de gehele sector en niet meer uitsluitend op de accountantsorganisaties met een vergunning om controles te verrichten bij organisaties van openbaar belang. Om de AFM in staat te stellen deze intensivering door te voeren zal het kostenkader 2021-2024 worden verhoogd. De maximale kostentoename in verband met de intensivering is 0,6 miljoen euro in 2022, tot maximaal 2,4 miljoen in 2024.

Veertien procent

Adviseurs en bemiddelaars dragen momenteel veertien procent van de doorlopende toezichtskosten van de AFM. Dat is overigens aanzienlijk minder dan nog maar een paar jaar geleden, toen deze toezichtscategorie nog 21,2 procent van de kosten moest ophoesten. Nadat het percentage was verlaagd naar 13,4 procent, is het inmiddels weer opgetrokken naar veertien procent.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Theo - Geld & Woning Oss 4 februari 2021

Welke bank gaat een stel van 75 jaar op straat zetten omdat de 30 jaarstermijn van de hypotheek afloopt?

Meer over
AFM: "Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper"

AFM: "Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper"

De criteria in het acceptatiebeleid van hypotheekaanbieders laten volgens de AFM aan duidelijkheid te wensen over, waardoor het risico op overkreditering bestaat....

Dit najaar AFM-guidance keuzebegeleiding

Dit najaar AFM-guidance keuzebegeleiding

De AFM verwacht dit najaar haar guidance over de nieuwe norm keuzebegeleiding bij pensioen naar buiten te brengen. Het doel van deze guidance, aldus de toezichthouder,...

Aanzienlijke verschillen tussen verwachte rendementen door beleggingsondernemingen

Aanzienlijke verschillen tussen verwachte rendementen door beleggingsondernemingen

De verwachte rendementen die beleggingsondernemingen voorhouden aan hun klanten verschillen volgens de AFM nogal. Zo schatten ondernemingen het rendement op...

Pensioenfederatie kritisch op forse stijging toezichtskosten

Pensioenfederatie kritisch op forse stijging toezichtskosten

De Pensioenfederatie is kritisch op de wijziging van de kostenkaders 2021-2024 AFM en DNB die minister Kaag vorige week bekend maakte. De Pensioenfederatie “begrijpt...

AFM-boete voor Revo

AFM-boete voor Revo

De AFM heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Revo Capital Management vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme...

Adviseurs zien kosten doorlopend AFM-toezicht dalen

Adviseurs zien kosten doorlopend AFM-toezicht dalen

Het bedrag voor doorlopende toezicht 2022 daalt voor adviseurs en bemiddelaars met 9,3 procent ten opzichte van 2022 door een positief exploitatiesaldo van de AFM....

Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Voor ruim twee derde van de pensioenfondsen zal het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw zijn. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector...

AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

AFM: verzekeraars moeten duidelijk zijn als ze dekking inperken

“Het is van belang dat specifieke voorwaarden transparant en begrijpelijk zijn voor consumenten”, aldus de AFM in een notitie voor het jaarlijkse rondetafelgesprek...

Dissertatie over Denkfouten in Toezicht

Dissertatie over Denkfouten in Toezicht

Tessa Coffent (AFM) verdedigt op 12 mei om 14.15 uur haar dissertatie over Denkfouten in Toezicht.  AFM-voorzitter Laura van Geest reageert via LinkedIn. "Met...

AFM wil meer contact met pensioensector

AFM wil meer contact met pensioensector

De AFM heeft de eerste editie van het AFM Transitiebulletin pensioenen uitgebracht. Doelstelling van de toezichthouder is meer contact met de sector. Anne de Groot,...