Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Euro's via Pixabay 2018

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de toezichtkosten wordt opgenomen in het Besluit bekostiging financieel toezicht en wordt halverwege 2021 geconsulteerd.

De herverdeling houdt verband met de intensivering van het toezicht op accountantsorganisaties. Met ingang van 1 januari 2022 zal de AFM het toezicht uitvoeren op de gehele sector en niet meer uitsluitend op de accountantsorganisaties met een vergunning om controles te verrichten bij organisaties van openbaar belang. Om de AFM in staat te stellen deze intensivering door te voeren zal het kostenkader 2021-2024 worden verhoogd. De maximale kostentoename in verband met de intensivering is 0,6 miljoen euro in 2022, tot maximaal 2,4 miljoen in 2024.

Veertien procent

Adviseurs en bemiddelaars dragen momenteel veertien procent van de doorlopende toezichtskosten van de AFM. Dat is overigens aanzienlijk minder dan nog maar een paar jaar geleden, toen deze toezichtscategorie nog 21,2 procent van de kosten moest ophoesten. Nadat het percentage was verlaagd naar 13,4 procent, is het inmiddels weer opgetrokken naar veertien procent.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Theo - Geld & Woning Oss 4 februari 2021

Welke bank gaat een stel van 75 jaar op straat zetten omdat de 30 jaarstermijn van de hypotheek afloopt?

Meer over
Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Na de twee incidenten met de HDN IBL-rekentool worden hypotheekadviseurs geacht opnieuw te gaan rekenen in de betreffende dossiers. Volgens HDN geldt dit alleen bij...

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

De AFM gaat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de beheerfase nader duiden. Aldus de toezichthouder in een toelichting op een passage in zijn dinsdag...

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Uit AFM-onderzoekvorig jaar bleek dat vijf van zes onderzochte gevolmachtigden de PARP-normen niet goed naleefden. Dat schrijft de toezichthouder in zijn dinsdag...

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

Volgens AFM-onderzoek houden niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van...

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

De AFM toonde zich dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2020 optimistisch over een snelle herstart van de economie nu is begonnen met inenten tegen corona....

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

AFM:  pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

AFM: pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Ook is de toelichting op de kosten erg beperkt...

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

Consumenten stelden de AFM het afgelopen jaar vooral veel vragen over (mogelijk dubieuze) beleggingen. “Maar we werden ook vaak gebeld over de vragen die financiële...

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

De AFM consulteert de concept herziening van haar boetetoemetingsbeleid. Dat is een beleidsregel op basis waarvan de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes bepaalt....

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie Financiële Diensten

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie Financiële Diensten

De AFM heeft op 17 september 2020 de vergunning van R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. ingetrokken. De AFM heeft geoordeeld dat het bedrijf niet meer voldoet...