Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

Frank Driessen 2018

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april gestegen naar 118 procent. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef in april stabiel op 118 procent, zo blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

De helft van de koplopers die 1 januari 2025 over wilden naar het nieuwe stelsel haalt dat niet en gaat op een later moment over. Niet alleen bij de koplopers, maar in de gehele sector zien we de datum van beoogde overgang schuiven, aldus Aon. "Uitvoerders hebben het zwaar met het inregelen van de systemen, met name omdat sommige zaken pas laat duidelijk zijn. Bij ondernemingspensioenfondsen speelt daarnaast dat er nog hard gewerkt wordt aan de transitieplannen. Tevens dient er bij pensioenfondsen rekening gehouden te worden met het hoorrecht voor een vereniging van gepensioneerden of slapers."

“Het proces moet zorgvuldig worden doorlopen”, zegt Frank Driessen, Director Wealth Solutions, Aon Nederland. Als helder is waar sociale partners naartoe willen en het fonds de opdracht wil aanvaarden, dan volgt het proces met het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Juist omdat er bij invaren geen sprake is van een individueel instemmingsrecht, zijn deze extra waarborgen van belang. Maar deze zorgvuldigheid staat soms haaks op de gewenste snelheid. “We zien dat op sommige tafels de spanning oploopt”, zegt Driessen. “Probeer met elkaar in gesprek te blijven en open te staan voor verschillende zienswijzen. Uiteindelijk moet je er met elkaar uitkomen.“

Nu de dekkingsgraden er mooi voorstaan, speelt bij veel fondsen het vraagstuk van bescherming van de dekkingsgraad. Waar DNB ruimte biedt om voor te sorteren op het nieuwe stelsel en meer risico te nemen, kijken fondsen juist naar afbouw van het risico. Als sociale partners helder hebben waar ze naartoe willen, komt onvermijdelijk de vraag op tafel ‘hoe beschermen we de dekkingsgraad richting het invaarmoment?’. “Het zou mooi zijn als fondsen iets meer tijd krijgen om naar het beoogde beleggingsbeleid in het nieuwe stelsel te gaan”, zegt Driessen. “Op die manier kan er sprake zijn van een beheerste overgang en wordt de marktimpact van deze transacties wat kleiner.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

België, Nederland en Luxemburg gaan bij Aon per 1 september een nieuwe Benelux subregio vormen die onder leiding komt te staan van Philip Alliet (de huidige...

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

“We staan aan de vooravond van de grootste transitie in ons pensioenstelsel ooit. Er zijn veel berekeningen nodig, een goed onderbouwd proces en er moeten...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...