Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

Alfa Romeo Spider via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0150) De Europeesche moet van Kifid de klassiekerverzekering herstellen die zij had opgezegd, omdat de verzekeringnemer zich zou hebben bezondigd aan fraude bij een bootpolis van de recreatieverzekeraar. De Geschillencommissie: “Tussen partijen staat niet ter discussie dat de verzekeraar bij het opzeggen van de autoverzekering per 15 juni 2018 niet de in artikel 3.9 van de voorwaarden opgenomen opzegtermijn in acht heeft genomen. Er is dus sprake van een onregelmatige opzegging. Het aanbod van de verzekeraar aan de consument om de autoverzekering opnieuw te accepteren voor de duur van maximaal één jaar, herstelt deze onregelmatige opzegging niet. De consument was ook niet verplicht om dit aanbod van de verzekeraar te aanvaarden. De commissie stelt dan ook vast dat de autoverzekering nooit rechtsgeldig is opgezegd. De vraag of de autoverzekering wel/niet op juiste gronden is opgezegd, kan bij deze stand van zaken onbeantwoord blijven.”

Niet met terugwerkende kracht premies verschuldigd

De verzekeraar voerde aan dat, als de autoverzekering met terugwerkende kracht herleeft, de consument ook met terugwerkende kracht de premies zal moeten voldoen, hetgeen niet in zijn belang is. De commissie meent: “Naar de consument onbetwist heeft gesteld, heeft hij de auto na de beëindiging gestald en is de auto niet in het verkeer geweest. De consument heeft dus niet of nauwelijks risico gelopen met de auto. De terloopse stelling van de verzekeraar dat de consument wel een (beperkt) cascorisico heeft gelopen, wordt verworpen, nu deze stelling niet verder is onderbouwd, terwijl dat, juist gelet op de stalling van de auto, wel had gemoeten. Dit betekent dat ervan uitgegaan moet worden dat geen van beide partijen, dus noch de verzekeraar, noch de consument, het aanvankelijk wel verzekerde risico heeft gelopen na de beëindiging van de autoverzekering. Bij deze stand van zaken is de consument, in de geest van artikel 7:938 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, niet met terugwerkende kracht premies verschuldigd.”

De consument sloot per 14 september 2009 bij de verzekeraar een klassiekerverzekering af voor zijn Alfa Romeo Spider.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...