ORV bij hypotheek niet verwaarlozen

Jurjen Oosterbaan NIEUW 2018

“Ik vind het een slechte ontwikkeling dat het aantal overlijdensrisicoverzekeringen dat in combinatie met een hypothecair krediet wordt afgesloten zo sterk daalt, aldus mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO. "Er zijn verschillende oorzaken die deze daling kunnen verklaren. Het trieste resultaat is te zien in de klachten die bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening worden ingediend door weduwen die na het overlijden in financiële problemen komen, omdat er in het kader van de hypotheeklening geen overlijdensrisicoverzekering is afgesloten."

Oosterbaan doet zijn uitspraak bij het verschijnen van het onderzoek Overlijdensrisicoverzekeringen (OVR) dat Bureau DFO jaarlijks uitvoert.

Oosterbaan: "Vanuit de Wft bezien is de problematiek echter duidelijk: de adviseur moet in het kader van
het advies over het krediet ook aandacht besteden aan de betaalbaarheid van het krediet na
het overlijden van een van de kostwinners. Ik weet dat klanten in de praktijk vaak aangeven
“dat komt later wel”, maar ook hierin is de Wft duidelijk: het product zoals dat wordt
afgesloten is gebaseerd op het advies van de adviseur. Acht de adviseur de keuze van de
klant onverantwoord, dan moet hij dit onmiskenbaar duidelijk maken aan de klant en moet hij
deze klant keuze ook vastleggen leggen in zijn dossier.

"De oud-voorzitter van Kifid, de heer Du Perron, lid van de Hoge Raad, heeft in het verleden
tijdens een lezing voor hypotheekadviseurs ook nog gewezen op het feit dat de adviseur niet
moet volstaan met de simpele mededeling dat bij onvermogen om de lening af te lossen de
woning gedwongen zal moeten worden verkocht. Van de adviseur wordt verwacht dat hij met
de consument in gesprek gaat, zodat deze de consequenties hiervan overziet. Dat betekent
in concreto dat de woning moet worden verlaten, de nabestaanden niet in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning, er waarschijnlijk geen vrije sector huurwoning
beschikbaar is en er dus ook geen mogelijkheid is om een (nieuw) hypothecair krediet aan te gaan.

"Kortom: een zeer belabberde woonsituatie. En dat alles is te voorkomen door een
ORV die vaak niet meer kost dan een pakje sigaretten per week. Ik denk niet dat er in de
praktijk vaak situaties zijn waar je als financieel adviseur een advies zonder duidelijke
waarschuwing met droge ogen aan een klant kunt geven."

Algemene tevredenheid gestegen

De deelnemers gaven op negen onderdelen een waardering over het belang van de onderscheidende kenmerken van aanbieders ORV. Uiteraard scoorde de tariefstelling daarbij hoog. Ook zaken als de beschikbaarheid van applicaties, gemak waarmee mutaties kunnen worden doorgevoerd en de medische acceptatieregels scoorden hoog in het onderscheid tussen verzekeraars die ORV aanbieden.

Jaarlijks wordt aan de deelnemers ook gevraagd hun tevredenheid over de verschillende aanbieders aan te geven. Het is positief te zien dat de algemene tevredenheid over de aanbieders van ORV in vergelijking met 2018 in 2019 met 0,3 punt is gestegen. Op een enkele uitzondering na is bij alle onderzochte verzekeraars de tevredenheid van de deelnemers gestegen. De mate van vooruitgang verschilt echter sterk per aanbieder. In 2019 hebben TAF, Scildon en DELA de hoogste waarderingen ontvangen.

Het grootste deel van de adviseurs dat aan dit onderzoek deelnam maakt gebruik van twee tot vijf
aanbieders. Gemiddeld sloten zij in 2018 57 nieuwe ORV’s af. Twaalf procent van de deelnemers
sloot in 2018 meer dan 100 ORV’s af.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 1 november 2019

Zou die plotselinge daling ook verklaard kunnen worden doordat inmiddels de verpanding niet meer verplicht is? Dan ziet de hypotheekverstrekker de risicoverzekering niet meer in het acceptatietraject. Het is nauwelijks voorstelbaar dat klanten massaal zouden kiezen om het risico niet af te dekken, zeker voor de inderdaad lage premie.

Arnold erhardt - MMK Opleidingen BV 31 oktober 2019

Goede constatering heer Oosterbaan. Al mijn cursisten geven aan nooit een hypotheek - bij LTI probleem in geval van overlijden zonder adequate ORV - te adviseren,vanuit integer handelen en adviseren met zorgplicht. Een ORV afsluiten vinden zij een must en niet meer dan normaal. De opmerking "dan verkoopt u toch het huis" roept bij mijn vakbekwame hypotheekadviseurs dan ook reacties van verbazing op met not-done en onacceptabel! Hulde voor dit gedrag.

Meer over
Kracht samenvoegen vanuit de Wft bezien

Kracht samenvoegen vanuit de Wft bezien

(Uit VVP-special Slimmer Adviseren) In de komende tijd zullen steeds meer financieel advieskantoren besluiten om bepaalde werkzaamheden buiten het eigen kantoor...

Callas en Credit Life introduceren ORV met systeem voor medische acceptatie: MyCreditLife

Callas en Credit Life introduceren ORV met systeem voor medische acceptatie: MyCreditLife

De nieuwe Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld aan een medisch traject dat grotendeels geautomatiseerd is en een versnelde doorlooptijd heeft....

Aantal hypotheekaanvragen momenteel zeer hoog

Aantal hypotheekaanvragen momenteel zeer hoog

Het aantal hypotheekaanvragen ligt momenteel zeer hoog (ruim 11.000 per week). De Hypotheekshop: "Verschillende adviseurs verzuchten dat ze het nog nooit zo druk...

Scildon Hypotheek ORV open voor alle hypothecaire situaties

Scildon Hypotheek ORV open voor alle hypothecaire situaties

Scildon heeft haar Hypotheek ORV opengesteld  voor alle hypothecaire situaties. Aanvankelijk was dezeoverlijdensrisicoverzekering alleen beschikbaar in het...

Extra informatiesessie 'Senioren en Verzilveren'

Extra informatiesessie 'Senioren en Verzilveren'

De Nationale Hypotheekbond organiseert op 10 december van 9.30 uur tot 12.00 uur een extra informatiessessie 'Senioren en Verzilveren'. Dit in Almere, voorafgaand...

"Klant juist kwetsbaarder door afschaffing ORV-verplichting"

"Klant juist kwetsbaarder door afschaffing ORV-verplichting"

Volgens Dazure leidt de afschaffing van de ORV-verplichting bij een hypotheek met NHG niet tot minder maar juist tot meer kwetsbare klanten.  Indra Frishert,...

Records blijven sneuvelen bij hypotheken

Records blijven sneuvelen bij hypotheken

De hypotheekrente (totaalgemiddelde 1,79 procent) en de duur waarop consumenten hun rente vastzetten (16,9 jaar) bereikten absolute records in oktober, aldus De...

Hypotheekadviseurs hebben nog steeds weinig oog voor energiebesparing

Hypotheekadviseurs hebben nog steeds weinig oog voor energiebesparing

Hypotheekadviseurs bespreken energiebesparende maatregelen bij de aankoop van een woning vaker dan twee jaar geleden. Toch bedraagt het aandeel, ondanks de toegenomen...

Inkomen inwonende ouders mag niet meegeteld

Inkomen inwonende ouders mag niet meegeteld

De Volksbank hoeft geen schade te vergoeden, ook al zat zij volgens de Rechtbank Midden-Nederland fout door bij de bepaling van de leenruimte het inkomen van de...

Regeling hypothecair krediet verduidelijkt op drie punten

Regeling hypothecair krediet verduidelijkt op drie punten

De Regeling hypothecair krediet wordt op drie punten verduidelijkt. Aldus minister Ollongren bij de presentatie van de financieringslastnormen 2020 aan de Tweede...