Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Kifid 2017 (deel logo)

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie: “Weliswaar is het contact over de financieringswens van Consument begonnen vanuit een vriendschappelijke band via de voetbalclub, echter de Adviseur heeft de rol van adviseur en bemiddelaar op zich genomen. Daarbij is voor de Commissie vast komen te staan dat de Adviseur handelde vanuit zijn beroep of bedrijf. Ter zitting heeft de Adviseur verklaard dat een fee van 2.000 euro was overeengekomen als het tot een geslaagde bemiddeling zou leiden. De Adviseur heeft bij Consument stukken opgevraagd, deze beoordeeld en hij heeft een aanvraag ingediend bij de geldverstrekker.

“Hoewel geen sprake is van een ondertekende, schriftelijke overeenkomst van opdracht, oordeelt de Commissie dat de rechtsverhouding tussen partijen door de omstandigheden van het geval als een overeenkomst van opdracht dient te worden gekwalificeerd. Hierbij geldt namelijk dat een dergelijke overeenkomst ook mondeling tot stand kan komen.”

Consument is na de aankoop van een bedrijfspand met adviseur in contact getreden, ter verkrijging van een financiering. Consument stelde dat de adviseur onjuiste verwachtingen heeft gewekt over het verkrijgen van een financiering. De adviseur stelde onder meer dat er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht. De Commissie is van oordeel dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen en dat de adviseur is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening. De Commissie oordeelt dat een deel van de kosten die Consument heeft gemaakt voor rekening en risico van de adviseur komen (2.303,75 euro vermeerderd met rente).

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-654) Consument doet een beroep op haar Inboedelverzekering bij NN vanwege waterschade. Doordat er veel tijd zit tussen de schade en het...