Overheid let te weinig op werkbaarheid nieuwe regelgeving

Gewichten via Pixabay fitness

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) stelt dat er onvoldoende aandacht is voor de werkbaarheid in de praktijk van nieuwe overheidsregels.

Het College in haar Jaarrapportage 2018: "In het begin van dit jaarverslag hebben we aangegeven dat we in 2018 veel aandacht hebben besteed aan de vraag of de voorgestelde regels wel werkbaar zijn. Dat bleek ook nodig: in bijna de helft van onze formele adviezen (45 procent) was niet duidelijk of de voorgestelde regels wel aansluiten bij de alledaagse praktijk van burgers, bedrijven en professionals. Dat is zorgelijk, want juist een gebrek aan aansluiting leidt bij deze doelgroepen tot irritatie en ervaren regeldruk. We zullen daarom ook in 2019 veel aandacht in onze adviezen besteden aan de vraag of regels passend zijn en of ze voldoende zijn toegesneden op de praktijk van alledag.

"De wetgever moet bij het opstellen van de regels rekening houden met het perspectief van degene die de regels moet naleven. Dit lukt alleen als een goed beeld bestaat van hoe de doelgroep zijn leven of werk heeft georganiseerd (en vaak ook geautomatiseerd)."

Het ATR ontving in 2018 bijna 400 adviesaanvragen. 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz

Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz

Afgelopen week hebben ambtenaren van Economische Zaken een Adfiz-lid bezocht en heeft Adfiz inzicht gegeven in de stapeling van wetten en regels die onderdeel...