Overname Heinenoord door NN Group afgerond

Heinenoord logo

NN Group heeft de overname van een meerderheidsbelang van 70 procent in Heinenoord per 14 oktober afgerond.

NN Group: "De overname, die op 8 juli 2021 werd aangekondigd, wordt gefinancierd uit bestaande kasmiddelen en zal onze distributiemogelijkheden versterken en onze leidende positie in de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt verstevigen. De transactie, inclusief de optie op de resterende aandelen, heeft een negatief effect op de NN Group Solvency II ratio van ongeveer 4%-punten."

NN betaalde voor het meerderheidsbelang 176 miljoen euro en herfinancierde de uitstaande schuld aan Heinenoord voor een bedrag van 129 miljoen euro. De kans is groot dat NN binnen vier jaar de resterende 30 procent ook overneemt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 15 oktober 2021

Jaja.. eind 2014 kocht de toen nog in staatshanden verkerende verzekeraar ASR alle aandelen op van Volmachtnemer/Serviceprovider Van Kampen Groep (VKG) maar ik heb destijds geen ASR-woordvoerder horen zeggen, ''dat ASR met de aankoop van een onafhankelijke intermediaire partij VKG haar distributiemogelijkheden'' versterkte en dat deze aankoop haar (leidende) positie in de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt verstevigde.................................. Op een ander forum zegt dhr vd Berg juist. dat het interemdiairsbedrijf Heinenoord an sich juist zoveel volmachtgevende verzekeraars in portefeuille heeft, waardoor zij idem zoveel keuze c.q. oplossingen (lees: maatwerk) heeft voor de zoekende consument.---- Toen onlangs bleek dat ASR provinciale polissen, zonder goedkeuring van de consument, haar provinciale polissen had geroyeerd (en in volmacht had overgevoerd naar Heinenoord) bleek bij navraag dat de volmachtafdeling van ASR de veronderstelling heeft dat: a. een individuele verzekeringnemer van een provinciale ASR-polis wél een handtekening moet aanleveren wanneer hij de polis (=overeenkomst tussen moederverzekeraar-verzekeringnemer) wil royeren en overvoeren wil naar één van de volmachtnemers (=overeenkomst volmachtnemer - consument). b. maar dat ASR wel gerechtigd zou zijn om zonder goedkeuring/handtekening van de verzekeringsnemer complete provinciale portefeuilles kan royeren c. en op eigen houtje mag overboeken naar een ASR-volmacht, in dit geval naar Heinenoord; d. wanneer Verzekeringnemer dat niet wil - wat in onderhavig voorbeeld het geval is - moet de consument daar dan schriftelijk om verzoeken bij ASR - maar............ 1.Welke naïeve consument merkt deze conversie nu op? 2.Welke consument kan nog telefonisch in contact komen met de provinciale afdeling van ASR? 3. ASR verwijst direct naar de provinciale adviseur die er dus niet meer is, maar getransformeerd is in een volmachtpartij; 4. Bij bijvoorbeeld een WAM-polis zit de gefrustreerde polishouder in een benarde positie als de overvoer van de WAM-plichtige verzekering al ongemerkt is ingegaan ............................... Als NN Group meent dat haar distributiemogelijkheden zijn vergroot door als financierder van opkoper Heinenoord op te treden, dan vermoed ik dat zij dezelfde gedacht heeft als ASR en lak heeft aan de rechtstreekse verzekeringsovereenkomsten tussen de moederverzekeraar en de consument... ......

NN Group stapt over op financiële halfjaarrapportages

NN Group stapt over op financiële halfjaarrapportages

Het nettoresultaat van NN Group is in het derde kwartaal van 2019 gedaald van 788 naar 515 miljoen euro. Het operationeel resultaat bleef stabiel op 453 miljoen...

Erasmus van NN Group naar Aviva

Erasmus van NN Group naar Aviva

Jan-Hendrik Erasmus treedt op 31 december 2019 af als lid van de raad van bestuur en Chief Risk Officer (CRO) van NN Group en wordt in februari 2020 Group Chief...

Tjeerd Bosklopper CEO a.i. NN

Tjeerd Bosklopper CEO a.i. NN

Tjeerd Bosklopper gaat vanaf begin november het Nederlandse bedrijf van NN Group leiden als ad interim CEO. Hij volgt David Knibbe op, die is benoemd tot CEO van...

NN Group tevreden over resultaten Nederlandse schadetak

NN Group tevreden over resultaten Nederlandse schadetak

NN Group zag in het tweede kwartaal van 2019 de nettowinst stijgen van 463 naar 606 miljoen euro (ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018). Dit voornamelijk...

NN Group neemt Vivat Schade over

NN Group neemt Vivat Schade over

NN Group neemt Vivat Schadeverzekeringen over voor een bedrag van 416 miljoen euro. Volgens NN Group versterkt de verzekeraar hiermee haar marktpositie. NN Group...

NN Group ziet winst fors stijgen

NN Group ziet winst fors stijgen

NN Group zag in het eerste kwartaal van 2019 het netto resultaat stijgen naar 512 miljoen euro (1e kwartaal 2018 399 miljoen euro). CEO Lard Friese: "Nederland...

Leven- en schadebedrijf NN in de lift

Leven- en schadebedrijf NN in de lift

NN Group heeft in het vierde kwartaal van 2018 een resultaat geboekt van 343 miljoen euro (347 miljoen euro een jaar eerder). Dit is onder meer te danken aan en...

NN scherpt verantwoord beleggingsbeleid aan

NN scherpt verantwoord beleggingsbeleid aan

NN Group zag in het derde kwartaal van 2018 het netto resultaat stijgen met 7,4 procent tot 463 miljoen euro. Dit in vergelijking ,met het derde kwartaal 2017. De...

Dorothee van Vredenburch vertrekt bij NN Group

Dorothee van Vredenburch vertrekt bij NN Group

Dorothee van Vredenburch vertrekt op 1 oktober 2018 bij NN Group. Ze trad in 2009 in dienst bij ING en was vanaf 2014 Chief Commercial Officer van NN Group. Het...

NN verdubbelt nettowinst

NN verdubbelt nettowinst

NN Group zag in het tweede kwartaal van 2018 de nettowinst met bijna 93 procent stijgen tot 463 miljoen euro. Het operationele resultaat steeg met bijna 26 procent...