Overwinning of dode mus?

Zeepbellen transparantie via Pixabay

Lobbyen loont in het dossier actieve provisietransparantie, al zullen er genoeg adviseurs zijn die nog steeds vinden dat er geen provisietransparantieprobleem is en dus ook niet hoeft te worden opgelost. En de vraag is of de weg die minister Kaag nu wil bewandelen – fijnmazige gemiddelden van diverse typen producten – nou echt zo’n overwinning is. Kaags voorganger Hoekstra kwam eind vorig jaar met deze optie op de proppen, maar schreef er bij: “Indien voor deze variant wordt gekozen moet worden gezocht naar een weergave van het provisiebedrag dat enerzijds door de adviseurs en/of bemiddelaars in het begin van het dienstverleningstraject gedeeld kan worden en anderzijds de consument voldoende inzicht geeft in wat dit voor hem of haar ongeveer betekent zonder dat de consument daarbij bedolven wordt onder een lange lijst met provisiebedragen per verzekeringsproduct, verzekeringsobject, dekking en persoonlijke situatie. Dit is een lastige balans, wat nog nadere uitwerking zal vragen.”

De AFM wil hoe dan ook dat het fijnmazig gemiddelde dichtbij het daadwerkelijke provisiebedrag ligt. Dus wat is dan eigenlijk precies het verschil met exacte nominale bedragen?

Berezina

Ondertussen zullen de tegenstanders – AFM, Consumentenbond, Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland – zich blijven roeren. De Consumentenbond haalde er vorig jaar het verhaal bij van de fatale oversteek van de Berezina door het vluchtende leger van Napoleon. De bond: “Volgens de overlevering werd een lokale boer gevraagd waar de rivier het beste doorwaad kon worden en hij wees een plek aan waar de gemiddelde diepte een meter was. Helaas… gemiddelden zeggen niet zo veel. De rivier bleek op verschillende plaatsen veel dieper en velen haalden de overkant niet. Nu is het afsluiten van een schadeverzekering gelukkig niet zo riskant als het trotseren van een koude Russische rivier. Maar ook hiervoor geldt dat gemiddelden, in dit geval van de provisie die adviseurs ontvangen, nauwelijks iets zeggen over de werkelijkheid.”

Volgens Kaag is “uit overleg naar voren gekomen dat een aantal branchepartijen van financieel adviseurs positief is over de optie met fijnmazige gemiddelden, omdat dit het doel van actieve provisietransparantie bereikt en praktisch beter uitvoerbaar is. Enkele van deze branchepartijen zijn bereid om mee te denken over de verdere uitwerking van deze optie om het te laten aansluiten bij de praktijk”.

Zelfregulering

Er is natuurlijk nog een optie: blijven inpraten op de minister dat actieve provisietransparantie überhaupt een onzalig idee is. De minister schreef dinsdag nota bene zelf: “Provisie als zodanig behoeft niet te worden aangepakt, daar er in deze markt geen signalen zijn dat er een prikkel is voor financieel adviseurs om te sturen naar het product dat de hoogste provisie oplevert.”

Het doel, aldus Kaag, van actieve provisietransparantie is dat de consument zich bewust wordt van het feit dat provisie wordt betaald aan een adviseur en dat daar ook diensten van de adviseur tegenover staan. Maar daar kunnen adviseurs zelf ook invulling aan geven. Uiteindelijk zullen ze dat toch moeten, want de hele maatschappelijke beweging is – en dat is natuurlijk prima - naar transparantie. En natuurlijk moeten de verdiensten in de juiste verhouding staan tot de geleverde inspanningen. Dat dit ook betekent dat sommige klanten eigenlijk fors meer provisie zouden moeten betalen, lijkt politiek Den Haag helaas te ontgaan…

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 30 juni 2022

Gewoon een gemiddeld percentage afgeven per soort verzekering lijkt mij voor iedereen wat handiger.

Meer over
Mensen lezen wat ze willen lezen

Mensen lezen wat ze willen lezen

Woensdag bood een FD-artikel een goed voorbeeld dat mensen lezen wat ze willen lezen. Het artikel stelde: "Hypotheekadvies gaat de komende jaren drastisch veranderen....

WRR-rapport stap in goede richting

WRR-rapport stap in goede richting

Dat de WRR zou pleiten voor een radicaal ander geldstelsel, viel niet te verwachten. Maar het donderdag verschenen rapport van de WRR bevat wel degelijk vergaande...

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Eindelijk beweegt het in het slepende dossier 'onafhankelijkheid'. Minister Hoekstra creëert drie categorieën adviseurs: de verkoopadviseur die werkzaam...

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

(Commentaar VVP) Dit komt wel even binnen: bij Klaverblad vervalt de komende twee jaar een kwart van de arbeidsplaatsen. Voor een verzekeraar met eind 2017 396 fte,...

Vriendendienst

Vriendendienst

Een mens kan zich vaak bedonderd voelen. Trouwe klanten worden nog zelden in het zonnetje gezet. Bedrijven als Bol.com of Nespresso begrijpen dit vaak wel. Als je...

De échte schertsvertoning

De échte schertsvertoning

Wees gerust: u hoeft tijdens uw PE-examen niet te vrezen voor de vraag of u bij een premiedaling van de ORV verplicht bent uw klant te informeren. Deze kwestie valt...

Teleurstellend

Teleurstellend

De realiteitszin is terug als het gaat om de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het kabinet gaf vrijdag haar reactie op de ideeën van de verschillende sectortafels,...

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

(Commentaar door redactie VVP) Minister Hoekstra van Financiën maakt zich er een beetje makkelijk vanaf in zijn beantwoording van Kamervragen over onverzekerbaarheid....

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

(Commentaar redactie VVP) Als een medewerker van uw kantoor een handtekening van een klant onder een dossier kopieert of zelfs nabootst, in plaats van naar die...