OvFD: AFM zaait onnodige paniek

Christian Dijkhof 2018 groot

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) herkent zich niet in de berichtgeving van de AFM dat 78.000 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek financieel kwetsbaar zouden zijn. Sterker nog, de OvFD vreest dat “dit soort berichten leidt tot onnodige paniek onder huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek”.

Christian Dijkhof, voorzitter van de OvFD: “Het is goed om huizenbezitters tijdig te informeren en te adviseren over wat er aan het einde van de looptijd van de hypotheek kan gebeuren, maar het is daarbij wel belangrijk om onnodige paniek te voorkomen. Het onderzoek geeft aan dat zo’n drie procent van alle circa drie miljoen aflossingsvrije hypotheken, niet voor herfinanciering in aanmerking zou komen aan het einde van de looptijd in 2035. Maar daarmee heb je niet automatisch een probleem. Je kunt tussentijds nog verhuizen, de looptijd van de hypotheek alvast verlengen of, bijvoorbeeld als het gaat om ondernemers, alsnog versneld aflossen. Deze groep heeft volgens de cijfers van de AFM nog zo'n vijftien jaar. Feit is dat er weinig partijen zijn die zicht hebben op de totale vermogenspositie van deze consumenten of huishoudens. Zo geeft de AFM ook in haar rapport aan dat er relatief veel ondernemers voor deze vorm hebben gekozen; de AFM vermoedt vervolgens dat deze over een minder riante oudedagsvoorziening beschikken. Vaak heeft deze groep juist voor aflossingsvrij gekozen, omdat er andere vermogensbestanddelen aanwezig zijn en er derhalve geen echt probleem voor hen is.

“De meeste huiseigenaren zien hun aflossingsvrije hypotheek niet als een verkeerde keuze. Veel huizenbezitters hebben er bewust voor gekozen vanwege de flexibiliteit en lage lasten. Voor ouderen met een beperkt pensioeninkomen is de aflossingsvrije hypotheek vaak de beste oplossing om in hun huis te kunnen blijven wonen. Zij hebben vaak ruim voldoende overwaarde en omdat hun maandlasten bescheiden zijn, is aflossen dan niet noodzakelijk. Want uiteindelijk wordt de hypotheek bij de verkoop van het huis volledig terugbetaald. Door die lage maandlasten blijft er bovendien ruimte om extra zorg in te kopen.

“Om huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek meer lucht te geven, is een mogelijke oplossing dat geldverstrekkers de looptijd van alle aflossingsvrije hypotheken verlengen van 30 naar 75 jaar of helemaal geen einddatum hanteren. Mensen met een bescheiden inkomen kunnen de maandelijkse lasten van hun aflossingsvrije hypotheek nu en in de toekomst over het algemeen prima betalen.”

Falend overheidsbeleid

Dijkhof: “De AFM stelt verder nog dat met name mensen met lagere inkomens en hoge LTV kwetsbaar zijn, doordat er vaak geen ruimte is om extra af te lossen en hogere maandlasten ook geen optie zijn. De OvFD begrijpt dat deze groep kwetsbaar is in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. De OvFD wil daarbij wel benadrukken dat deze groep vaak ook weinig alternatieven heeft. Huren levert vaak nog hogere maandlasten op, als er al een passende huurwoning beschikbaar is. In dat opzicht is het niet zozeer de hypotheekvorm die het probleem vormt, als wel het falende overheidsbeleid als het gaat om het tot stand brengen van een evenwichtige woningmarkt waar voldoende aanbod is van huur- en koopwoningen in de verschillende segmenten.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ben Veerman - Assurantien 28 januari 2021

Ik ben het geheel eens met de heer Dijkhof. De politiek zou hier een zeer belangrijke rol moeten spelen. De oplossing is inderdaad zeer eenvoudig door de looptijd van de hypotheek an bloc te verlengen.

Rob Goedhart - St. Geldbelangen 28 januari 2021

Als consumentenbelangenbehartiger eens met Dijkhof. Weer een staaltje van dom desktopresearch van de AFM zonder te snappen wat er in het huishouden van Cees en Carla (of Ahmed en Fatima) Consument om gaat. Er zijn andere zaken waar de AFM zich druk over kan maken. Bijvoorbeeld hoe de halve Staatsbank ABN AMRO ten onrechte veel te hoge rentes (zelfs absurd hoog) rekende op kredieten van consumenten en kleine ondernemers. Maar dáár hoor je de AFM niet over.

Meer over
Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Na de twee incidenten met de HDN IBL-rekentool worden hypotheekadviseurs geacht opnieuw te gaan rekenen in de betreffende dossiers. Volgens HDN geldt dit alleen bij...

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

De AFM gaat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de beheerfase nader duiden. Aldus de toezichthouder in een toelichting op een passage in zijn dinsdag...

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Uit AFM-onderzoekvorig jaar bleek dat vijf van zes onderzochte gevolmachtigden de PARP-normen niet goed naleefden. Dat schrijft de toezichthouder in zijn dinsdag...

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

Volgens AFM-onderzoek houden niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van...

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

De AFM toonde zich dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2020 optimistisch over een snelle herstart van de economie nu is begonnen met inenten tegen corona....

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

AFM:  pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

AFM: pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Ook is de toelichting op de kosten erg beperkt...

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

AFM ontving opnieuw veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

Consumenten stelden de AFM het afgelopen jaar vooral veel vragen over (mogelijk dubieuze) beleggingen. “Maar we werden ook vaak gebeld over de vragen die financiële...

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

De AFM consulteert de concept herziening van haar boetetoemetingsbeleid. Dat is een beleidsregel op basis waarvan de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes bepaalt....

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie Financiële Diensten

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie Financiële Diensten

De AFM heeft op 17 september 2020 de vergunning van R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. ingetrokken. De AFM heeft geoordeeld dat het bedrijf niet meer voldoet...