OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

Document via Pixabay

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.” Aldus de OvFD in de brief die de organisatie eerder deze maand stuurde naar de leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën.

De brief is naar aanleiding van het vrijgeven door de minister van verslagen van de gesprekken die de AFM op zijn verzoek voerde met vier belanghebbenden (waaronder de OvFD) over actieve provisietransparantie en dan in het bijzonder de uitvoerbaarheid daarvan.

De OvFD: “De minister stelt in zijn brief van 25 november dat de AFM aan de hand van deze gesprekken concludeert dat het Wijzigingsbesluit zoals dat nu bij u voorligt uitvoerbaar is. Wij willen hierbij duidelijk stellen dat de AFM deze conclusie noch uit onze schriftelijke reactie, noch uit ons gesprek heeft kunnen opmaken.

“Wij willen benadrukken dat het gespreksverslag eenzijdig is opgesteld door de AFM, ons nooit is voorgelegd en niet objectief is.”

Het gespreksverslag leest: “AFM vat (…) samen dat de argumenten die door OvFD genoemd zijn vooral verwijzen naar een ingrijpende verandering. OvFD lijkt niet van mening te zijn dat het (actieve transparantie, red.) praktisch absoluut onuitvoerbaar is.”

De OvFD: “De AFM stelt in het verslag dat ‘de OvFD niet van mening lijkt te zijn dat het praktisch absoluut onuitvoerbaar is’. Wij bestrijden dit. Wij hebben tijdens het gesprek bij voortduring, gefundeerd aangegeven dat het voorstel voor exacte bedragen niet uitvoerbaar is. De AFM vond dat wij dergelijke grote woorden als ‘onuitvoerbaar’ niet mochten gebruiken. Wij hebben toen in een cynische reactie gezegd dat alles in theorie uitvoerbaar is (een kabinet kun je in theorie ook in twee dagen formeren), maar dat het in de praktijk onuitvoerbaar is vanwege: de enorme disproportionele kosten en administratieve lasten om advies-, offerte- en acceptatiesystemen aan te passen voor duizenden verschillende producten van honderden aanbieders met variërende provisiepercentages; de juridische onhoudbaarheid van het voorstel; de bedrijfseconomische onhoudbaarheid van het voorstel; het oneerlijke speelveld dat ontstaat met directe verzekeraars.”

Nominaal of gemiddelden

De AFM zegt in het gespreksverslag “duidelijk aan te geven dat het gesprek van vandaag niet gaat over de vorm van de transparantie, nominaal of gemiddelden, maar dat we het gaan hebben over eventuele knelpunten bij de uitvoering van actieve provisietransparantie”. Om verderop wel afstand te nemen van de voorkeur van de OvFD bij actieve provisietransparantie (gemiddelden per productgroep), als deze transparantie er al zou moeten komen. De toezichthouder: “Wij staan anders tegenover gemiddelden per productgroep. Uit onderzoek is gebleken dat nominale bedragen meer tot de verbeelding van consumenten spreken Daarnaast zijn de hoogte van de premies zo verschillend dat percentages echt te weinig zeggen.”

Volgens de OVFD bevestigt dit laatste dat de AFM haar standpunt al had bepaald en dat het gesprek over de uitvoerbaarheid slechts voor de politieke bühne was.

Aanfluiting

De OvFD vraagt zich in de brief af “waarom was het Verbond van Verzekeraars überhaupt een gesprekspartner was om te zien of het voorstel uitvoerbaar is voor adviseurs/bemiddelaars. Het Verbond is tenslotte de brancheorganisatie voor verzekeraars, niet voor adviseurs/bemiddelaars, is de directe concurrent van adviseurs/bemiddelaars en lobbyd al jaren voor schadeprovisietransparantie voor adviseurs/bemiddelaars, de leden van het Verbond hebben er vanuit concurrentieoogpunt direct voordeel van dat adviseurs/bemiddelaars deze verplichting krijgen opgelegd en de directe verzekeraars niet, want er komt ook geen gelijk speelveld!

“De minister geeft aan dat het uitgangspunt bij de vormgeving van de actieve provisietransparantie is, dat het niet leidt tot een verstoring van het gelijke speelveld tussen de distributiekanalen. Dit besluit leidt echter tot een fundamentele verstoring van het gelijke speelveld ten nadele van de adviseurs. Directe aanbieders hoeven alleen kenbaar te maken wat zij aan derden betalen als aanbrengvergoeding. Dat bedrag is een fractie van het totale bedrag dat adviseurs transparant moeten maken. Als de adviseur een concreet provisiebedrag moet noemen, dan moet aan een directe aanbieder een vergelijkbare nominale transparantie-eis worden gesteld. Een directe aanbieder heeft met provisie vergelijkbare kosten in de vorm van kosten voor advies, distributie en dienstverlening na afsluiten. Voor een level playing field moet een aanbieder dus op dezelfde wijze als bij provisie het deel van de premie dat hij ontvangt voor advies, distributie en beheer vertalen naar een concreet bedrag per product, dat de consument aan hem betaalt. De aanbrengvergoeding is een miniem onderdeel van die kosten en daarmee is het level playing field een aanfluiting.”

Het onderwerp level playing field stond overigens niet op de agenda van het gesprek. De AFM in het gespreksverslag: “OvFD geeft aan dat er nog een onderwerp onbesproken is en dat is level playing field. AFM geeft aan dat dit gesprek zich daar niet voor leent. AFM sluit af dat de minister hier over gaat en niet de AFM. De AFM vindt het belangrijk dat de klant weet wat de dienstverlening inhoudt en wat het gaat kosten. Dit geldt overigens ook voor de dienstverlening bij de direct writer.”

Reactie toevoegen

 
Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...

VVP-poll:  invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

VVP-poll: invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

Actieve provisietransparantie gaat er nu snel van komen. Dat zegt Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle stakeholders over de vormgeving...

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz verwacht dat de invoering van actieve provisietransparantie nu snel realiteit wordt. Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

Pyrrus-overwinning?

Pyrrus-overwinning?

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...