OvFD pleit voor huurexplain

Gezin via Pixabay

De OvFD pleit voor huurexplain.

De OvFD in haar reactie op de consultatie 'Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021': "Een deel van de beoogde koopstarters heeft huurlasten die hoger liggen dan de maximale toegestane hypotheeklasten. Feit is dat echt individueel maatwerk lastig blijft, omdat het onduidelijk is waaraan een verantwoorde aanvraag moet voldoen. Hierdoor zijn geldverstrekkers huiverig om op basis van maatwerk te financieren.  Op dit moment wordt steeds verwezen naar de mogelijkheden om maatwerk te leveren, maar de markt heeft sterk behoefte aan duidelijkere richtlijnen. Bij gestandaardiseerd maatwerk (wat NHG ook doet) zie je een grotere acceptatiebereidheidbij aanbieders.

"Op dit moment kunnen starters door tijdelijke contracten en (te) hoge huren, die ook nog eens jaarlijks stijgen, niet sparen. Het is dus juist belangrijk dat starters kunnen kopen zodat ze lagere woonlasten krijgen en vermogen kunnen opbouwen.Wij stellen daarom voor om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de huurexplain op te nemen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK). Wij denken dan aan de volgende voorwaarden: de starter moet aantonen dat hij de laatste twee à drie jaarhuur heeft betaald; de starter mag daarbij niet hebben ingeteerd op zijn spaargeld; de starter mag geen gebruik makenvan een schenking of krediet; het maatwerkdeel moet in de eerste vijf jaar versneld worden afgelost; er moet rekening worden gehouden met eigenaarslasten (1,4 procent per jaar van de woningwaarde/WOZ); eventueel een maximale overschrijding van de leencapaciteit met bijvoorbeeld 20 procent."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nog geen effect zichtbaar van afschaffing overdrachtsbelasting voor starters

Nog geen effect zichtbaar van afschaffing overdrachtsbelasting voor starters

Opvallend, aldus HDN, is dat het aandeel hypotheekaanvragen van starters op de woningmarkt, ondanks de maatregelen van de overheid, gelijk is gebleven aan het aandeel...

OvFD: AFM zaait onnodige paniek

OvFD: AFM zaait onnodige paniek

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) herkent zich niet in de berichtgeving van de AFM dat 78.000 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek...

Doorsnee koopstarter iets minder kwijt aan hypotheeklasten in 2021

Doorsnee koopstarter iets minder kwijt aan hypotheeklasten in 2021

De doorsnee koopstarter is over een jaar naar verwachting een iets kleiner deel van zijn besteedbaar inkomen kwijt aan hypotheeklasten dan nu, blijkt uit een analyse...

VEH pleit voor startersleningen met geregionaliseerde NHG-grens

VEH pleit voor startersleningen met geregionaliseerde NHG-grens

Vereniging Eigen Huis pleit voor startersleningen, gekoppeld aan een geregionaliseerde NHG-grens. Dit om de nu benarde positie van koopstarters op de woningmarkt...

NHG pleit voor verdergaand maatwerk bij woonfinanciering starters

NHG pleit voor verdergaand maatwerk bij woonfinanciering starters

NHG zou graag zien dat "het debat over de toekomst van de woningmarkt de richting opgaat van meer concrete en structurele oplossingen die bijdragen aan een toegankelijke...

Overdrachtsbelasting naar nul voor starters tot 35 jaar

Overdrachtsbelasting naar nul voor starters tot 35 jaar

Starters van 18 tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting meer bij aankoop van hun eerste woning. Dat scheelt hen twee procent van de aankoopprijs. Kopers vanaf...

Investeringen voor betaalbare woningbouw

Investeringen voor betaalbare woningbouw

In 2021 wil het kabinet opnieuw investeren in de woningmarkt. Zodat starters en huurders meer kans op een betaalbare woning krijgen. Daarom haalt het kabinet 100...

De Hypotheker: “Bijbouwen nieuwe woningen cruciaal”

De Hypotheker: “Bijbouwen nieuwe woningen cruciaal”

“Dé oplossing voor het woningtekort”, aldus algemeen directeur Michel van den Akker van De Hypotheker, “is het bijbouwen van nieuwe woningen....

Verbetert positie starter werkelijk door verlaging overdrachtsbelasting?

Verbetert positie starter werkelijk door verlaging overdrachtsbelasting?

Het is nog maar de vraag, aldus De Hypotheker, of de marktpositie van de starter verbetert door verlagen van de overdrachtsbelasting voor deze groep en verhogen...

Viisi: leennormen meer laten aansluiten bij daadwerkelijke huurkosten

Viisi: leennormen meer laten aansluiten bij daadwerkelijke huurkosten

Voor 68 procent van de starters op de woningmarkt is het momenteel onmogelijk om een eigen woning te kopen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Viisi Hypotheken...