Passend hypotheekadvies niet per definitie goedkoopste

Huis te koop/verkocht NIET MEER GEBRUIKEN

 Passend advies hoeft niet per se in te houden de goedkoopste hypotheekconstructie, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Consumenten hebben in 2013 op basis van een hypotheekadvies hun aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppelde beleggingsverzekeringen overgesloten naar een hypothecaire geldlening met een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel. Consumenten hebben zich bij de Geschillencommissie van Kifid beklaagd dat het adviestraject in 2013 bij De Hypotheekshop Hoorn niet heeft geleid tot een passend hypotheekadvies, doordat goedkopere alternatieve hypotheekvormen en deugdelijke berekeningen van alternatieven in het advies ontbreken. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie.
Consumenten hebben zich in 2013 tot de hypotheekadviseur gewend met de wens hun maandelijkse hypotheeklasten te verlichten. Consumenten maakten zich zorgen over de negatief renderende beleggingsverzekeringen en het feit dat niet werd afgelost op de hypotheekschuld. Daarnaast wilden consumenten in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Rekening houdend met deze wensen van Consumenten heeft de hypotheekadviseur een Financieel Adviesrapport opgesteld en een voorstel gedaan voor een nieuwe hypothecaire geldlening. Consumenten zijn hiermee akkoord gegaan, waarna de hypotheek is overgesloten naar een vorm waarbij (deels) wordt afgelost op de uitstaande hypotheeksom en de beleggingsverzekeringen zijn beëindigd.


Passend niet altijd goedkoopst
De Geschillencommissie heeft nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag of in het kader van de zorgplicht er alternatieve financieringen waren die de hypotheekadviseur had moeten aanbieden aan consumenten. Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening moet de adviseur vanwege de zorgplicht ook onderzoeken of oversluiten in het belang van consumenten is. De hypotheekadviseur dient bij consumenten informatie in te winnen over hun kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden om te komen tot een passend advies. Er zijn tal van omstandigheden die meebrengen dat een passend advies niet leidt tot de goedkoopste constructie, aldus de beoordeling van de Geschillencommissie. Ter illustratie: een advies dat voldoet aan de wens van ‘allerlaagste maandlasten’ en gepaard gaat met een risicovolle hypotheekconstructie, kan met het oog op leeftijd, doelen en risicobereidheid van een consument juist in het geheel niet-passend zijn.
In deze specifieke klacht constateert de Geschillencommissie dat consumenten het Financieel Adviesrapport kenden, waarin opgenomen de financiële positie, wensen, doelen en risicobereidheid van consumenten. Er zijn berekeningen gemaakt, de maandlasten zijn inzichtelijk gemaakt en de overige gevolgen heeft de hypotheekadviseur duidelijk beschreven. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verlangd. Consumenten hebben geen schade geleden als gevolg van het handelen van de hypotheekadviseur, aldus de Geschillencommissie.

(Uitspraak 217-365)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument moet zelf zorgen dat hij gesprek met adviseur goed kan volgen

Consument moet zelf zorgen dat hij gesprek met adviseur goed kan volgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0320) Het ligt op de weg van de consument om ervoor te zorgen dat hij het gesprek met de financieel adviseur goed kan volgen. De Geschillencommissie:...

Adviesrapport niet te laat gestuurd

Adviesrapport niet te laat gestuurd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0316) De consumenten ontvingen het adviesrapport van hun hypotheekadviseur pas nadat zij de offerte van hun geldverstrekker al hadden ondertekend....

Inruilverlies voor eigen rekening klant

Inruilverlies voor eigen rekening klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0303) De verzekeraar dient naar het oordeel van de Geschillencommissie een redelijke termijn te worden geboden om een fout te herstellen....

Afsluiten is aanschaf, niet beëindiging product

Afsluiten is aanschaf, niet beëindiging product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0306) Partijen verschillen van mening over de inhoud van de overeenkomst. Volgens de consumenten zou de adviseur vier kapitaalverzekeringen...

Ontworteld...

Ontworteld...

(Kifid-uitspraak GC 2023-0299) De consument vordert vergoeding van zijn schade die is ontstaan doordat boomwortels in de rioolbuis van zijn woning zijn gegroeid....

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0290) De consument heeft zich tot de adviseur (Heilbron Wijchen) gewend voor een tweede hypotheek. Niet ter discussie staat dat de adviseur...

Moet adviseur adviesrapport verstrekken?

Moet adviseur adviesrapport verstrekken?

HYPOTHEKEN – Niet ter discussie staat dat een adviseur een passend advies moet uitbrengen. De vraag is of dit advies voorafgaand aan de beslissing van de klant...

Adviseur verantwoordelijk voor kennen acceptatievoorwaarden

Adviseur verantwoordelijk voor kennen acceptatievoorwaarden

HYPOTHEKEN – Consumenten in deze klacht wensen een recreatiewoning te bouwen en willen hiervoor een financiering. Via een onafhankelijk financieel adviseur...

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

EXCUSES – De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel van de commissie...