Passend hypotheekadvies niet per definitie goedkoopste

Huis te koop/verkocht NIET MEER GEBRUIKEN

 Passend advies hoeft niet per se in te houden de goedkoopste hypotheekconstructie, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Consumenten hebben in 2013 op basis van een hypotheekadvies hun aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppelde beleggingsverzekeringen overgesloten naar een hypothecaire geldlening met een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel. Consumenten hebben zich bij de Geschillencommissie van Kifid beklaagd dat het adviestraject in 2013 bij De Hypotheekshop Hoorn niet heeft geleid tot een passend hypotheekadvies, doordat goedkopere alternatieve hypotheekvormen en deugdelijke berekeningen van alternatieven in het advies ontbreken. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie.
Consumenten hebben zich in 2013 tot de hypotheekadviseur gewend met de wens hun maandelijkse hypotheeklasten te verlichten. Consumenten maakten zich zorgen over de negatief renderende beleggingsverzekeringen en het feit dat niet werd afgelost op de hypotheekschuld. Daarnaast wilden consumenten in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Rekening houdend met deze wensen van Consumenten heeft de hypotheekadviseur een Financieel Adviesrapport opgesteld en een voorstel gedaan voor een nieuwe hypothecaire geldlening. Consumenten zijn hiermee akkoord gegaan, waarna de hypotheek is overgesloten naar een vorm waarbij (deels) wordt afgelost op de uitstaande hypotheeksom en de beleggingsverzekeringen zijn beëindigd.


Passend niet altijd goedkoopst
De Geschillencommissie heeft nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag of in het kader van de zorgplicht er alternatieve financieringen waren die de hypotheekadviseur had moeten aanbieden aan consumenten. Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening moet de adviseur vanwege de zorgplicht ook onderzoeken of oversluiten in het belang van consumenten is. De hypotheekadviseur dient bij consumenten informatie in te winnen over hun kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden om te komen tot een passend advies. Er zijn tal van omstandigheden die meebrengen dat een passend advies niet leidt tot de goedkoopste constructie, aldus de beoordeling van de Geschillencommissie. Ter illustratie: een advies dat voldoet aan de wens van ‘allerlaagste maandlasten’ en gepaard gaat met een risicovolle hypotheekconstructie, kan met het oog op leeftijd, doelen en risicobereidheid van een consument juist in het geheel niet-passend zijn.
In deze specifieke klacht constateert de Geschillencommissie dat consumenten het Financieel Adviesrapport kenden, waarin opgenomen de financiële positie, wensen, doelen en risicobereidheid van consumenten. Er zijn berekeningen gemaakt, de maandlasten zijn inzichtelijk gemaakt en de overige gevolgen heeft de hypotheekadviseur duidelijk beschreven. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verlangd. Consumenten hebben geen schade geleden als gevolg van het handelen van de hypotheekadviseur, aldus de Geschillencommissie.

(Uitspraak 217-365)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

EXCUSES – De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel van de commissie...

Smartengeld alleen in bepaalde gevallen

Smartengeld alleen in bepaalde gevallen

SMARTENGELD – De consument voert aan dat zij door het handelen van de adviseur veel stress heeft gehad en daardoor ziek en arbeidsongeschikt is geworden. Zij...

Instructies fabrikant nauwgezet opvolgen

Instructies fabrikant nauwgezet opvolgen

INBOEDELVERZEKERING – De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Kifid lost al bijna helft klachten op via bemiddeling

Kifid lost al bijna helft klachten op via bemiddeling

In 2022 heeft Kifid in totaal 3.020 klachten van consumenten over hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.469 klachten opgelost...

Klager vindt eis verzekeraar niet te filmen

Klager vindt eis verzekeraar niet te filmen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0281) De laptop van de dochter van de consument is gestolen uit de auto die in een parkeergarage stond. De dochter van de consument was...

Adviseur hoeft niet te melden welke polissen hij niet mee overneemt

Adviseur hoeft niet te melden welke polissen hij niet mee overneemt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0271) De consument vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht jegens haar heeft geschonden, omdat hij haar niet (tijdig) op het bestaan...

Hypotheekadviseur had veel alerter moeten zijn

Hypotheekadviseur had veel alerter moeten zijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0265) In 2021 hebben de consumenten zich tot Hypotheek House Lelystad gewend voor advies en bemiddeling bij het oversluiten en verhogen...

Contact met klant alleen nodig bij concrete aanleiding

Contact met klant alleen nodig bij concrete aanleiding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0252) Op een tussenpersoon rust (enkel) de verplichting om contact op te nemen met de consument over zijn verzekering als hier een concrete...

Schending zorgplicht kost hypotheekadviseur ton

Schending zorgplicht kost hypotheekadviseur ton

(Kifid-uitspraak GC 2023-0244) Een hypotheekadviseur moet 100.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. De consumenten hebben, met advies en bemiddeling...