Passend hypotheekadvies niet per definitie goedkoopste

Huis te koop/verkocht NIET MEER GEBRUIKEN

 Passend advies hoeft niet per se in te houden de goedkoopste hypotheekconstructie, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Consumenten hebben in 2013 op basis van een hypotheekadvies hun aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppelde beleggingsverzekeringen overgesloten naar een hypothecaire geldlening met een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel. Consumenten hebben zich bij de Geschillencommissie van Kifid beklaagd dat het adviestraject in 2013 bij De Hypotheekshop Hoorn niet heeft geleid tot een passend hypotheekadvies, doordat goedkopere alternatieve hypotheekvormen en deugdelijke berekeningen van alternatieven in het advies ontbreken. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie.
Consumenten hebben zich in 2013 tot de hypotheekadviseur gewend met de wens hun maandelijkse hypotheeklasten te verlichten. Consumenten maakten zich zorgen over de negatief renderende beleggingsverzekeringen en het feit dat niet werd afgelost op de hypotheekschuld. Daarnaast wilden consumenten in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Rekening houdend met deze wensen van Consumenten heeft de hypotheekadviseur een Financieel Adviesrapport opgesteld en een voorstel gedaan voor een nieuwe hypothecaire geldlening. Consumenten zijn hiermee akkoord gegaan, waarna de hypotheek is overgesloten naar een vorm waarbij (deels) wordt afgelost op de uitstaande hypotheeksom en de beleggingsverzekeringen zijn beëindigd.


Passend niet altijd goedkoopst
De Geschillencommissie heeft nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag of in het kader van de zorgplicht er alternatieve financieringen waren die de hypotheekadviseur had moeten aanbieden aan consumenten. Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening moet de adviseur vanwege de zorgplicht ook onderzoeken of oversluiten in het belang van consumenten is. De hypotheekadviseur dient bij consumenten informatie in te winnen over hun kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden om te komen tot een passend advies. Er zijn tal van omstandigheden die meebrengen dat een passend advies niet leidt tot de goedkoopste constructie, aldus de beoordeling van de Geschillencommissie. Ter illustratie: een advies dat voldoet aan de wens van ‘allerlaagste maandlasten’ en gepaard gaat met een risicovolle hypotheekconstructie, kan met het oog op leeftijd, doelen en risicobereidheid van een consument juist in het geheel niet-passend zijn.
In deze specifieke klacht constateert de Geschillencommissie dat consumenten het Financieel Adviesrapport kenden, waarin opgenomen de financiële positie, wensen, doelen en risicobereidheid van consumenten. Er zijn berekeningen gemaakt, de maandlasten zijn inzichtelijk gemaakt en de overige gevolgen heeft de hypotheekadviseur duidelijk beschreven. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verlangd. Consumenten hebben geen schade geleden als gevolg van het handelen van de hypotheekadviseur, aldus de Geschillencommissie.

(Uitspraak 217-365)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid ongewenst

Zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid ongewenst

Het toepassen van een zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid is niet bevorderlijk voor de materiële rechtvaardigheid tussen financiële...

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden....

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft...

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0113) De hypotheekadviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden, waardoor de consumenten de bestaande rente voor het spaardeel...

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Brancheverenigingen maken zich geen zorgen over het door de AFM aangekondigde onderzoek naar de werkpraktijk van hypotheekadviseurs. De NVHP, Adfiz en OvFD laten...

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4....

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...