Pensioen: bedrag ineens pas per 1 juli 2023

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De mogelijkheid om bij pensionering een deel van het pensioen ineens op te nemen, gaat pas in op 1 juli 2023 in plaats van 1 januari. Dat staat in de toelichting bij het wetsvoorstel herziening bedrag ineens, dat door minister Schouten is ingediend bij de Tweede Kamer.

De Pensioenfederatie is “blij dat de beoogde inwerkingtredingsdatum opschuift. Wij hebben eerder aangegeven dat met het oog op de deelnemer voldoende tijd beschikbaar moet zijn om die goed te informeren en te begeleiden bij de te maken keuze voor het bedrag ineens. De AMvB bedrag ineens, die de informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders en het tonen van het bedrag ineens op MPO bevat, moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Dat gebeurt als de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel herziening bedrag ineens.”

Kern van het wetsvoorstel is een alternatieve oplossing voor de geboortedatumproblematiek (latere uitbetaling van het bedrag ineens in verband met de belasting- en premiedruk van het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt). Het wetsvoorstel stelt met betrekking tot het uitgestelde uitbetalingsmoment op twee onderdelen een aanpassing voor ten opzichte van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen: het verkorten van de periode tussen de pensioeningangsdatum (keuzemoment) en het uitgestelde uitbetalingsmoment en het aanpassen van de uitkeringsstroom.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Pensioenbedrag ineens uitgesteld naar 1 januari 2024

Pensioenbedrag ineens uitgesteld naar 1 januari 2024

Een pensioenbedrag ineens wordt pas mogelijk na 1 januari 2024 en niet, zoals eerder voorzien, vanaf 1 juli van dit jaar. Minister Schouten: “De regering...

Schouten: "Voorlichting bij pensioenbedrag ineens afdoende geregeld"

Schouten: "Voorlichting bij pensioenbedrag ineens afdoende geregeld"

Minister Schouten tornt niet aan de nieuwe mogelijkheid om te kiezen voor een pensioenbedrag ineens. Ook verdere aanscherping van de eisen aan de voorlichting rond...

Uitstelmogelijkheid betaling bedrag ineens aangepast

Uitstelmogelijkheid betaling bedrag ineens aangepast

Het kabinet stelt een aanpassing voor van de eerder aangekondigde uitstelmogelijkheid betaling bedrag ineens. Deelnemers wiens pensioeningangsdatum ligt in de maand...

Bedrag ineens: eens gekozen altijd gekozen

Bedrag ineens: eens gekozen altijd gekozen

Van een pensioenuitvoerder kan niet worden verlangd dat deze de mogelijkheid biedt om terug te komen op een eerdere keuze. Spijtoptanten bedrag ineens kunnen hun...

Koolmees houdt vast aan keuzebegeleidingsnorm

Koolmees houdt vast aan keuzebegeleidingsnorm

Minister Koolmees houdt vast aan de introductie van een keuzebegeleidingsnorm in de Wet toekomst pensioenen. Adfiz verklaarde eerder tegen zo’n norm te zijn. Koolmees...

Verbond: "Nota van Wijziging maakt ‘Bedrag ineens’ onnodig complex"

Verbond: "Nota van Wijziging maakt ‘Bedrag ineens’ onnodig complex"

De Nota van Wijziging bij het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen, creëert disproportionele complexiteit op het gebied van administratie, communicatie...

Wet bedrag ineens: later moment van afkoop wordt mogelijk

Wet bedrag ineens: later moment van afkoop wordt mogelijk

Met een nota van wijziging Wet bedrag ineens stelt minister Koolmees voor dat bij de opname van een pensioenbedrag ineens de afkoop in bepaalde gevallen ook op één...

Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Om te voorkomen dat pensioendeelnemers keuzes maken die nadelig kunnen uitpakken, stelt Adfiz voor: invoering van een financiële kennistoets en waarschuwende...

Pensioenbedrag ineens: voornamelijk de Belastingdienst spekken?

Pensioenbedrag ineens: voornamelijk de Belastingdienst spekken?

Iemand ontvangt in een jaar 16.400 euro AOW en 10.800 aanvullend pensioen. Een pensioenbedrag ineens (op grond van het keuzerecht dat het kabinet wil invoeren) komt...

Pensioen: bemiddelaar moet klant informeren over nieuw keuzerecht

Pensioen: bemiddelaar moet klant informeren over nieuw keuzerecht

Bemiddelaars moeten klanten straks informeren over het nieuwe keuzerecht (bedrag ineens opnemen) met betrekking tot oudedagsvoorzieningen die zijn opgebouwd in de...