"pensioenadvies onbereikbaar voor mkb"

Heilbron (logo)

"Pensioenadvies voor het kleine mkb dreigt onbetaalbaar en onbereikbaar te worden." Aldus directielieden Ruud Braams en Paul Groenewoud in de vernieuwde Update (voortaan online) van Zwitserleven.

"Op dit moment zijn er nog zo’n 2.000 pensioenadviseurs actief onder het overgangsregime. Naar onze inschatting zullen er daar zo’n 500 tot 1.000 van overblijven, misschien zelfs nog minder. Die kantoren zullen zich primair richten op de grotere bedrijven, die wel bereid zijn om voor advies te betalen, en het kleinzakelijke segment links laten liggen", denken Braams en Groenewoud. "Veel ondernemers willen niet veel geld voor pensioenadvies betalen. Om een voorbeeld te geven: Heilbron is preferred supplier van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU. Bij deze brancheorganisatie zijn zo’n 850 kleinere uitzendbureaus aangesloten. De NBBU heeft een eigen cao, inclusief een pensioenregeling. Omdat die praktisch vrijwel onuitvoerbaar is, heeft Heilbron aangeboden de regeling om te zetten, tegen een vanuit ons perspectief zeer schappelijk tarief. Slechts een gering aantal NBBU-leden heeft van dit aanbod gebruikgemaakt; de meerderheid vindt de kosten te hoog. En zo kunnen we nog wel meer praktijkvoorbeelden geven die onderstrepen dat de ‘traditionele’ aanpak van pensioenadvies voor veel MKB-ondernemers een gepasseerd station is." Het is tegen deze achtergrond dat Heilbron de Collectief Pensioen Kiezer heeft ontwikkeld. "Door het online invullen van een uitgebreide vragenlijst krijgt de werkgever een volwaardig pensioenadvies. De vragenlijst volgt de AFM-richtlijnen op de voet, maar zonder ballast of exotische varianten. Na het doorlopen van de adviesmodule ontvangt de werkgever een adviesrapport, inclusief maximaal drie offertes van pensioenproducten die het beste bij de gewenste pensioenregeling aansluiten. In ons automatiseringssysteem zijn twaalf pensioenproducten van zes pensioenverzekeraars aan de hand van objectieveerbare criteria gewaardeerd. Daarbij gaat het om middelloonregelingen, premieregelingen en een PPI."

Reactie toevoegen

 
Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan

Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan

Een pensioenplan wordt cruciaal in de nieuwe pensioensituatie. Als adviseur kun je klanten daar in begeleiden. Aldus Theo Gommer (Gommer Advocaten), een van de keynote...

Dennis van der Putten (Cardano) verzorgt kennissessie Scildon op VVP Event Pensioen & Vermogen

Dennis van der Putten (Cardano) verzorgt kennissessie Scildon op VVP Event Pensioen & Vermogen

In de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ van Scildon op het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart vertelt Dennis van der Putten, Chief...

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...

Zwitserleven: Hoitsma in MT Commerce

Zwitserleven: Hoitsma in MT Commerce

Jan Willem Hoitsma is Ria Blok-Leenheer opgevolgd als Director Employer Solutions bij Zwitserleven. Met zijn brede en ruime achtergrond in de pensioenwereld op het...

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB heeft ermee ingestemd dat Onderlinge ́s-Gravenhage (OG) de 2e pijler pensioenportefeuille overdraagt aan Zwitserleven, onderdeel van Athora Netherlands. De...

AFM: update Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies

AFM: update Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies

De AFM heeft een update gedaan van de Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies. De vernieuwde Leidraad kent additionele adviesthema’s voor de advisering van werkgevers...

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Het bestuur van Pensioenfonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioengerechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten...

Zwitserleven PensioenEvent 2023: ‘Building the Future together’

Zwitserleven PensioenEvent 2023: ‘Building the Future together’

Zwitserleven organiseert op 25 mei 2023 opnieuw het Zwitserleven PensioenEvent, bestemd voor werkgevers, adviseurs en andere geïnteresseerden. Thema dit jaar...

Minister wil centrale financieringshub voor ondernemers

Minister wil centrale financieringshub voor ondernemers

Om de vindbaarheid voor ondernemers van passende financiers en/of dienstverleners te vergroten en doorverwijzingen te bevorderen, wil minister Adriaansens een centrale...

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...