Pensioenbedrag ineens uitgesteld naar 1 januari 2024

carola-schouten-1 2022

Een pensioenbedrag ineens wordt pas mogelijk na 1 januari 2024 en niet, zoals eerder voorzien, vanaf 1 juli van dit jaar.

Minister Schouten: “De regering vindt het belangrijk dat deelnemers goed worden geïnformeerd over het keuzerecht bedrag ineens. Dit vergt allereerst goede informatie vanuit pensioenuitvoerders en daarnaast voldoende tijd voor een deelnemer om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Het is belangrijk dat pensioenuitvoerders deelnemers tijdig informeren over de keuzemogelijkheid. Daarnaast zal het wetsvoorstel met zorgvuldigheid door uw Kamer worden behandeld, waarvoor een adequate termijn nodig is. Met deze elementen indachtig acht ik een voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 haalbaar.

“Een uitgestelde inwerkingtredingsdatum betekent wel dat deelnemers die vóór die datum met pensioen gaan geen gebruik kunnen maken van het keuzerecht bedrag ineens. De regering beseft dat hierdoor sommige deelnemers, geen gebruik van het keuzerecht kunnen maken, hoewel zij dit wellicht wel verwacht hadden. De regering hecht echter een groot belang aan zorgvuldige informatievoorziening en afgewogen keuzes van deelnemers, waardoor uitstel van de inwerkingtredingsdatum noodzakelijk bleek.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Pensioen: bedrag ineens pas per 1 juli 2023

Pensioen: bedrag ineens pas per 1 juli 2023

De mogelijkheid om bij pensionering een deel van het pensioen ineens op te nemen, gaat pas in op 1 juli 2023 in plaats van 1 januari. Dat staat in de toelichting...

Schouten: "Voorlichting bij pensioenbedrag ineens afdoende geregeld"

Schouten: "Voorlichting bij pensioenbedrag ineens afdoende geregeld"

Minister Schouten tornt niet aan de nieuwe mogelijkheid om te kiezen voor een pensioenbedrag ineens. Ook verdere aanscherping van de eisen aan de voorlichting rond...

Uitstelmogelijkheid betaling bedrag ineens aangepast

Uitstelmogelijkheid betaling bedrag ineens aangepast

Het kabinet stelt een aanpassing voor van de eerder aangekondigde uitstelmogelijkheid betaling bedrag ineens. Deelnemers wiens pensioeningangsdatum ligt in de maand...

Bedrag ineens: eens gekozen altijd gekozen

Bedrag ineens: eens gekozen altijd gekozen

Van een pensioenuitvoerder kan niet worden verlangd dat deze de mogelijkheid biedt om terug te komen op een eerdere keuze. Spijtoptanten bedrag ineens kunnen hun...

Koolmees houdt vast aan keuzebegeleidingsnorm

Koolmees houdt vast aan keuzebegeleidingsnorm

Minister Koolmees houdt vast aan de introductie van een keuzebegeleidingsnorm in de Wet toekomst pensioenen. Adfiz verklaarde eerder tegen zo’n norm te zijn. Koolmees...

Verbond: "Nota van Wijziging maakt ‘Bedrag ineens’ onnodig complex"

Verbond: "Nota van Wijziging maakt ‘Bedrag ineens’ onnodig complex"

De Nota van Wijziging bij het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen, creëert disproportionele complexiteit op het gebied van administratie, communicatie...

Wet bedrag ineens: later moment van afkoop wordt mogelijk

Wet bedrag ineens: later moment van afkoop wordt mogelijk

Met een nota van wijziging Wet bedrag ineens stelt minister Koolmees voor dat bij de opname van een pensioenbedrag ineens de afkoop in bepaalde gevallen ook op één...

Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Om te voorkomen dat pensioendeelnemers keuzes maken die nadelig kunnen uitpakken, stelt Adfiz voor: invoering van een financiële kennistoets en waarschuwende...

Pensioenbedrag ineens: voornamelijk de Belastingdienst spekken?

Pensioenbedrag ineens: voornamelijk de Belastingdienst spekken?

Iemand ontvangt in een jaar 16.400 euro AOW en 10.800 aanvullend pensioen. Een pensioenbedrag ineens (op grond van het keuzerecht dat het kabinet wil invoeren) komt...

Pensioen: bemiddelaar moet klant informeren over nieuw keuzerecht

Pensioen: bemiddelaar moet klant informeren over nieuw keuzerecht

Bemiddelaars moeten klanten straks informeren over het nieuwe keuzerecht (bedrag ineens opnemen) met betrekking tot oudedagsvoorzieningen die zijn opgebouwd in de...