Pensioenbedrag ineens: voornamelijk de Belastingdienst spekken?

Document gesprek kantoor via Pixabay

Iemand ontvangt in een jaar 16.400 euro AOW en 10.800 aanvullend pensioen. Een pensioenbedrag ineens (op grond van het keuzerecht dat het kabinet wil invoeren) komt neer op 20.000 euro. Doordat het bruto-inkomen nu hoger uitvalt, gaan belasting (9.100 belasting in plaats van .1800 euro) en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (2.700 euro in plaats van 1.600 euro) fors omhoog en betaalt deze persoon bijna de helft van het lumpsumbedrag aan belasting. Het besteedbaar inkomen wordt dat jaar eenmalig 32.600 euro (tegen 22.600 zonder bedrag ineens). De persoon krijgt dat jaar geen huurtoeslag en zorgtoeslag, dus dat dient ook nog in mindering gebracht te worden op het eindplaatje. In de jaren erna houdt hij 22.600 euro over (dat zou anders 22.900 zijn geweest). Dit verschil lijkt niet heel groot, maar komt voornamelijk omdat in het rekenvoorbeeld er vanuit wordt gegaan dat deze deelnemer een huurhuis heeft. Is dat niet het geval houdt deze persoon nog maar 22.000 euro over en gaat zijn pensioen 600 euro naar beneden.

Aldus de Vakcentrale voor Professionals (VCP), die waarschuwt voor mogelijk negatieve financiële gevolgen van het opnemen van een pensioenbedrag ineens. De VCP vindt dat “mensen goed moeten weten waar ze aan beginnen. Zo moeten ze belasting betalen over het geld dat ze in een keer ontvangen en dat kan vanwege ons progressieve belastingstelsel flink oplopen. Voor veel groepen is het financieel dus helemaal niet verstandig een bedrag ineens op te nemen, omdat het voornamelijk de belastingdienst spekken is. Bovendien lopen ze kans dat ze toeslagen mislopen omdat hun bruto-inkomen éénmalig hoger is.

Zorgplicht overheid – advies op maat

Volgens de VCP is het voor pensioenuitvoerders “ondoenlijk om de gevolgen per deelnemer precies in kaart te brengen. Zij beschikken niet over alle financiële gegevens van een deelnemer en mogen op grond van de wet alleen informeren en niet adviseren. Vanuit privacy-oogpunt is dit ook niet wenselijk. Wij pleiten daarom voor het instellen van een speciale hulplijn, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of de SVB, of een andere onafhankelijke overheidsinstantie met totaal inzicht in de financiële positie van een deelnemer.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Pensioenbedrag ineens: Adfiz wil financiële kennistoets

Om te voorkomen dat pensioendeelnemers keuzes maken die nadelig kunnen uitpakken, stelt Adfiz voor: invoering van een financiële kennistoets en waarschuwende...

Pensioen: bemiddelaar moet klant informeren over nieuw keuzerecht

Pensioen: bemiddelaar moet klant informeren over nieuw keuzerecht

Bemiddelaars moeten klanten straks informeren over het nieuwe keuzerecht (bedrag ineens opnemen) met betrekking tot oudedagsvoorzieningen die zijn opgebouwd in de...

Pensioenfederatie positief over introductie van het bedrag ineens op pensioendatum

Pensioenfederatie positief over introductie van het bedrag ineens op pensioendatum

De Pensioenfederatie is positief over de introductie van het bedrag ineens op pensioendatum. De Pensioenfederatie pleit sinds 2015 voor deze verruiming van keuzevrijheid...

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

De VCP neemt expliciet afstand van de stelling van minister Koolmees dat de in het Pensioenakkoord gekozen compensatieregeling adequaat en kostenneutraal is. "De...

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP wil alsnog oplossing compensatieprobleem

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP wil alsnog oplossing compensatieprobleem

De VCP roept de politiek op tot een breed gedragen oplossing te komen inzake de compensatie van de zogeheten doorsneesystematiek.In de tussentijd zegt de VCP geen...

VCP: meer tijd nodig voor Pensioenakkoord

VCP: meer tijd nodig voor Pensioenakkoord

De VCP sluit niet uit dat er meer tijd nodig zal zijn om tot een uitwerking van het Pensioenakkoord te komen die toetsbaar is aan de te behalen doelen. De VCP: "Andere...

VCP: "Uitsluitingsclausule epidemie onacceptabel"

VCP: "Uitsluitingsclausule epidemie onacceptabel"

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) noemt het onvaardbaar dat verzekeraars een epidemie uitsluiten van de dekking. De VCP: "Wij vernemen dat met name enkele...

Pensioen: extra voorwaarde aan bedrag ineens

Pensioen: extra voorwaarde aan bedrag ineens

Minister Koolmees gaat een extra voorwaarde stellen aan het opnemen van een bedrag ineens op de pensioendatum, de nieuwe mogelijkheid die hij momenteel voorbereidt....

Ook VCP achter pensioenakkoord

Ook VCP achter pensioenakkoord

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. "De uitslag van de...

VCP komt met "afgewogen pensioencontract"

VCP komt met "afgewogen pensioencontract"

Een helder pensioencontract waarbij alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Dat is volgens eigen zeggen de kern van het pensioenvoorstel dat is opgesteld door...