Pensioendeelnemer krijgt eigen geschilleninstantie

Document via Pixabay

Het algemeen bestuur van de Pensioenfederatie heeft groen licht gegeven voor de oprichting van een nieuwe, onafhankelijke geschilleninstantie voor pensioenfondsen. De nieuwe organisatie neemt een eigen positie in naast Kifid, dat klachten blijft behandelen over financiële dienstverleners zoals pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen.

De geschilleninstantie wordt dit jaar opgezet, zodat ze van start kan op 1 januari 2024.

Volgens de Pensioenfederatie “is een specifieke instantie voor deelnemers in pensioenfondsen de beste manier om toekomstige pensioengeschillen te behandelen. Want voor verzekeraars die ook onder de Wft vallen, geldt een ander wettelijk regime dan pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben andere vraagstukken dan verzekeraars, bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Een ander voordeel is dat deze instantie meteen duidelijk herkenbaar is voor deelnemers in een pensioenfonds”.

In de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is geregeld dat pensioenfondsen zich moeten aansluiten bij een externe geschilleninstantie.

Reactie toevoegen

 
Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Aantal klachten bij verzekeraars is in 2022 gestegen

Aantal klachten bij verzekeraars is in 2022 gestegen

Verzekeraars rapporteren een stijging van het aantal klachten door consumenten. Daarnaast is de gemiddelde looptijd van de afhandeling van een klacht gestegen. Dat...

AFM: update Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies

AFM: update Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies

De AFM heeft een update gedaan van de Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies. De vernieuwde Leidraad kent additionele adviesthema’s voor de advisering van werkgevers...

Betere uitleg nodig bij verhoging pensioenen

Betere uitleg nodig bij verhoging pensioenen

Meerdere van de pensioenfondsen die vorig jaar overgingen tot verhogingen van de pensioenen hebben daarover niet duidelijk genoeg gecommuniceerd met hun deelnemers....

Nieuwe tool 'Bij welk pensioenfonds hoor ik?'

Nieuwe tool 'Bij welk pensioenfonds hoor ik?'

De Pensioenfederatie heeft de tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’ gelanceerd. Door een eenvoudige check kunnen (startende) werkgevers nagaan of zij...

Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

De Stichting van de Arbeid roept decentrale partijen op om, indien er bij de betreffende onderneming c.q. sector geen pensioenregeling is afgesproken, serieus te...

“Execution only basispensioenproduct werkgevers is er al”

“Execution only basispensioenproduct werkgevers is er al”

“Vreemd dat er nu in de tweede pijler iets ontwikkeld moet worden wat via  de derde pijler al mogelijk is.” Zo reageert Sjaak Zonneveld, directeur...

"Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen leidt tot beperking uitvoeringskeuzes pensioenfondsen"

"Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen leidt tot beperking uitvoeringskeuzes pensioenfondsen"

De praktische uitvoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, die onderdeel is van het in 2019 overeengekomen pensioenakkoord, leidt tot beperking van uitvoeringskeuzes...

Aantal klachten over verzekeraars verder gedaald

Aantal klachten over verzekeraars verder gedaald

Het aantal klachten dat binnenkomt bij verzekeraars blijft dalen. In 2021 kwamen 125.000 klachten binnen, een daling van bijna negentien procent ten opzichte van...

Social media-campagne pensioenfondsen

Social media-campagne pensioenfondsen

De pensioenfondsen zijn een social media-campagne gestart die het doel heeft bij te dragen aan het vertrouwen in pensioen van de fondsen. De online campagne richt...