Pensioenfederatie kritisch op forse stijging toezichtskosten

Sigrid Kaag Financiën nieuw 2021

De Pensioenfederatie is kritisch op de wijziging van de kostenkaders 2021-2024 AFM en DNB die minister Kaag vorige week bekend maakte.

De Pensioenfederatie “begrijpt dat de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel extra toezicht en daarmee extra kosten met zich meebrengt. De pensioensector heeft ook belang bij een geslaagde transitie naar het nieuwe stelsel. Gezien de omvang van de verhoging – circa 20 miljoen in de periode 2023-24 en naar schatting meer dan 20 miljoen in de periode 2025-2026 - is de Pensioenfederatie verbaasd dat voor de aanpassing van het kostenkader door de minister van Financiën een (gedeeltelijke) overheidsbijdrage niet eens is verkend. Door alle verhogingen neer te laten slaan in de kostenkaders betekent dit dat de komende jaren door de forse stijging van de toezichtskosten de uitvoeringskosten voor de pensioenfondsen aanzienlijk toenemen. Deze kosten slaan uiteindelijk neer in het pensioen van de deelnemer”.

Minister Kaag: “De uitgevoerde analyse van de aanvullende toezichttaken door AFM en DNB en de externe validatie daarvan benadrukken dat deze extra taken niet binnen de huidige begrotingen uitgevoerd kunnen worden. Daarom acht ik het noodzakelijk om de huidige kostenkaders 2021-2024 voor AFM en DNB te wijzigen zodat de toezichthouders hun begrotingen 2023 hierop kunnen baseren.

“Dat betekent dat het kostenkader voor AFM wordt opgehoogd met 4,1 miljoen euro en 4,6 miljoen voor de jaren 2023 en 2024. Het kostenkader voor DNB wordt opgehoogd met 5,4 miljoen en 5,9 miljoen oor de jaren 2023 en 2024. Deze aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gerelateerde kosten worden gedragen door de pensioensector. Door de aanpassing van de kostenkaders kunnen beide toezichthouders spoedig beginnen met het werven van extra personeel, om het toezicht reeds vanaf de verwachte inwerkingtreding van de Wtp op 1 januari 2023 daadwerkelijk en effectief te kunnen uitvoeren.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...