Pensioenfederatie luidt noodklok

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De Pensioenfederatie vindt het verstandig dat het kabinet vooruitlopend op de invoering van een nieuw pensioencontract alvast regelt dat een dekkingsgraad van 100 bepalend wordt in plaats van 104,3. "Dit betekent concreet dat verlagingen van pensioenaanspraken voor werkenden en uitkeringen voor gepensioneerden worden beperkt", aldus de organisatie van pensioenfondsen in een position paper.

De Pensioenfederatie acht het van belang "om de nazomer te gebruiken om een gezamenlijk beeld van de situatie te krijgen met de minister. Daarbij bespreken wij graag de uitkomsten van een analyse van de Pensioenfederatie. Die analyse ziet niet alleen op mogelijke verlagingen. De combinatie van rente, parameters en UFR heeft ook aanzienlijke consequenties voor de premies en opbouwpercentages."

De verwachting van de Pensioenfederatie is dat de premies hard stijgen. Dit jaar enkel als gevolg van de autonoom dalende/negatieve rente, maar volgend jaar ook als gevolg van de nieuwe parameters. De stijging van de premie is op basis van een analyse van de Pensioenfederatie "tussen de tien en 30 procent. Het betreft weliswaar een momentopname, maar wel een realistische inschatting. Overigens is de lage rente-omgeving ook bijzonder relevant in het kader van het voornemen om premies in de toekomst niet meer te mogen dempen tegen het verwachte rendement".

De federatie: "Het is de vraag of het wenselijk en haalbaar is om pensioenpremies met bijvoorbeeld 30 procent te laten stijgen. Die afweging moeten sociale partners, beroepsgenoten en pensioenfondsbesturen maken. Waar premies niet of beperkt kunnen stijgen, zal de opbouw van nieuwe aanspraken worden verminderd. Bij (C)DC-regelingen wordt in ieder geval duidelijk dat de opbouwpercentages die nog uit de afgesproken premies financierbaar zijn, eerder tussen de 1,3 en 1,5 procent (of mogelijk nog lager) komen te liggen in plaats van de 1,875 procent die tot een adequaat pensioen moet leiden. Ook dit is reden tot zorg en op termijn nog belangrijker dan de nu dreigende verlagingen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 'Pensioenverdeling bij scheiding 2021' wordt door het kabinet opgeschoven naar 1 januari 2022. Minister Koolmees:...

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

“Het pensioencontract zonder rekenrente zou wel eens als uitweg in deze moeilijke economische tijden kunnen fungeren." Aldus Frank Driessen, CEO van Aon Retirement...

Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Shaktie Rambaran Mishre heeft het bestuur van de Pensioenfederatie laten weten met ingang van 1 juli haar functie als voorzitter neer te leggen. De vele uitdagingen...

Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Mogelijk kunnen ook samenwonenden straks opteren voor pensioenconversie bij beëindiging van de relatie. "De regering is bereid om bij de uitwerking van een...

Pensioenplan bij scheiding wordt niet verplicht

Pensioenplan bij scheiding wordt niet verplicht

Het kabinet ziet geen noodzaak voor een verplcht pensioenplan bij scheiding. De regering schrijft, in de Nota na aanleiding van het verslag Wet pensioenverdeling...

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Pensioenfondsen moeten volgens Aon rekening moeten houden met een lager rendement dan de afgelopen jaren. “Er is minder vooruitzicht op extra rendement om...

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

De Pensioenfederatie pleit ervoor dat minister Koolmees het snel wettelijk mogelijk maakt voor pensioenfondsen om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen...

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Allianz en ASR zijn in hoger beroep veroordeeld tot onvoorwaardelijke indexering vanaf 1 januari 2013 van de door appellant tot 1 januari 2001 opgebouwde pensioenaanspraken...

"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Dat schrijft de Pensioenfederatie in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie van het Besluit...