Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Senioren 2 via Pixabay

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet past bij deze eeuw.” Zo reageert de Pensioenfederatie op het aannemen door de Eerste Kamer van de Wet toekomst pensioenen.

Volgens de Pensioenfederatie zijn nu de pensioenfondsen aan zet.

De deadline is een jaar verschoven, naar 1 januari 2028. Volgens de federatie hebben de fondsen door dit extra jaar nog meer tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel: “Verschillende pensioenfondsen kunnen dat op verschillende momenten doen, dus niet in één grote ‘big bang’. Die tijd voor spreiding is nuttig.”

De Pensioenfederatie noemt het wel belangrijk dat de vaart in alle processen blijft.

Herijken

Nu de wet een feit is moeten er meters gemaakt worden, meent ook Aon. Frank Driessen, CEO Wealth Solutions Aon Nederland: “Volgens de huidige planning moeten alle bedrijven in 2028 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. Het is verstandig om snel in actie te komen. Niet alleen om de overgang goed voor te kunnen bereiden, maar ook om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de nieuwe pensioenregeling biedt. Dit is het moment om de twee duurste arbeidsvoorwaarden (salaris en pensioen) te herijken. De nieuwe pensioenregeling kan heel gericht worden ingezet voor het financieel welzijn van werknemers. Belangrijk, want daarmee vergroten werkgevers de betrokkenheid, vitaliteit en veerkracht van hun medewerkers."

Het Verbond van Verzekeraars stelt: "Deze overstap naar premieregelingen maakt het pensioen persoonlijker, flexibeler en beter uitlegbaar. Ik verwacht dat daardoor de betrokkenheid en invloed van deelnemers toeneemt. Pensioen wordt minder een ver van mijn bed show.”

Informatievoorziening over nieuwe stelsel

Samen met pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers start de overheid een voorlichtingscampagne om Nederlanders van goede informatie te voorzien over wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel. Deze bestaat uit algemene informatie over het nieuwe stelsel, en persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening door de pensioenuitvoerders. Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 1 juni 2023

@Ingrid Leene-Hoedemaker, 'Wat ieder er van vindt is niet belangrijk meer"? Ik meende dat iki laatst een hoogleraar hoorde zeggen, dat deze wijziging juridisch niet door de beugel kon. ''Maar je kunt geen bezwaar maken tegen een onrechtmatige daad, wanneer de onrechtmatige daad nog niet gepleegd is.'' ----------------------------------------- Wat vind ikzelf van deze wetswijziging waar de overheid samenwerkt met privaat-ondernemingen wat Pensioenfondsen en werkgevers-/werknemersorganisaties toch per definitie zijn.... Hmm.. hetzelfde wat ik vind van bijv. de Ziektewet van Minister Hoogervorst, waar er afspraken gemaakt worden tussen privaat-ondernemingen de zorgverleners en de verzekeraars..en de burger an sich eigenlijk niks meer in te brengen heeft.

Ingrid Leene-Hoedemaeker - Getsmart Pensioenconflicten 1 juni 2023

Inderdaad, eindelijk duidelijkheid. Wat ieder er van vindt is niet belangrijk meer. We moeten nu aan de slag om de transitiefase zo goed mogelijk voor te bereiden en door te komen. Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars, dat betekent dat alle losse administratieve eindjes ook voordat de transitie afgerond is opgelost moeten zijn. En bedenk dat een met informatie gevuld veld niet per definitie juist is. Daar lopen we helaas in de praktijk te veel tegenaan. De overnames, uitbesteden aan uitvoeringsorganisatie en samen gaan van fondsen en verzekeraars heeft bij overdrachten tot behoorlijk wat imperfecties geleid. De deelnemers komen daar veelal pas (te) laat achter. Na de transitie is het de vraag of dit nog te corrigeren valt.

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Pensioenwet door Eerste Kamer

Pensioenwet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen dinsdagavond laat aangenomen. Van de leden stemden er 46 voor en 27 tegen. De voorstemmers waren van de regeringspartijen...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Na de parlementaire behandeling is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgens Aon een stuk ingewikkelder geworden dan aanvankelijk beoogd. Frank Driessen, CEO Aon...