Pensioenopbouw mogelijk tot vijf jaar na bereiken AOW-leeftijd

Wouter Koolmees 2017

De fiscale facilitering van pensioenopbouw stopt niet op de AOW-gerechtigde leeftijd. Er kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd pensioen worden opgebouwd. Daar wees minister Koolmees de Tweede Kamer eerder deze week nog eens op.

Door de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd krijgen sommige werknemers te maken krijgen met een eerdere beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, terwijl zij willen werken tot de oorspronkelijke AOW-datum. Wanneer zij niet werken tot de oorspronkelijke AOW-datum, al dan niet bij dezelfde werkgever, missen zij pensioenopbouw.  

De minister schrijft aan de Kamer niet te gaan ingrijpen op dit punt. Hij laat het aan de sociale partners, die overigens vaak al CAO-afspraken hebben over doorwerken na de AOW-leeftijd.

Koolmees: "Er is geen wettelijk recht op het mogen (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Ik onderschrijf dan ook dat het wel of niet mogen doorwerken tot de oorspronkelijke AOW-datum een zaak is van cao-partijen, waar ook de Stichting van de Arbeid niet over gaat. Dat in veel cao’s een pensioenontslagbeding is opgenomen en een wettelijk recht op doorwerken ontbreekt, is begrijpelijk om een natuurlijk moment te behouden waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is vervolgens aan partijen om afspraken te maken over het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Niet elke werkgever zal de mogelijkheid hebben om de werknemer te laten doorwerken.

"De noodzaak voor het opnemen van een pensioenontslagbeding in de cao is sinds de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 overigens minder groot geworden. Daarin is namelijk geregeld dat de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder preventieve toets kan opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor is het aantrekkelijker geworden om pas tegen het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt te overwegen of er wordt doorgewerkt na deze leeftijd.

"Overigens hoeft er niet in alle gevallen sprake te zijn van nadelige gevolgen. Zoals ik eerder met uw Kamer heb gedeeld hoeft het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen belemmering te zijn om nog pensioen op te bouwen, dit kan ook na de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer een pensioenontslagbeding geldt en de werknemer niet bij de oude werkgever kan doorwerken, zou pensioenopbouw bij een andere werkgever kunnen plaatsvinden waar wel na de AOW-gerechtigde leeftijd gewerkt kan worden."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 18 oktober 2019

Waar het op neer komt is dat er enerzijds de vrijheid bestaat voor werkgevers om pas op een laat moment - als de werknemer tegen zijn AOW-leeftijd aanloopt - te bepalen of de werknemer na dat AOW-moment kan doorwerken, en anderzijds dat flexibilisering van de pensioenleeftijd (met de mogelijkheden tot vervroegen en uitstellen) hierdoor beperkt wordt. Werknemers die pas rond de AOW-leeftijd ontdekken dat ze niet aan de gang kunnen blijven bij dezelfde werkgever, zullen vanwege hun leeftijd niet makkelijk meer aan een andere baan kunnen komen, zodat het theoretische idee dat ze elders nog een paar jaar kunnen doorwerken, vaak niet realistisch zal blijken. De vraag is inmiddels wel of werknemers van deze feiten niet in een vroeg stadium op de hoogte gesteld moeten worden, als ze nog alle mogelijkheid hebben hun plannen aan te passen, dan wel met hun werkgever tot zaken te komen. Opnieuw dus een noodzaak om mensen op jonge leeftijd pensioenbewust te maken.

Meer over
"Fiscale verschillen tweede en derde pijler rechttrekken”

"Fiscale verschillen tweede en derde pijler rechttrekken”

BrightPensioen roept op de fiscale verschillen tussen tweede en derde pijler recht te trekken. Directeur Sjaak Zonneveld: "Op dit moment is het nog zo dat mensen...

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 'Pensioenverdeling bij scheiding 2021' wordt door het kabinet opgeschoven naar 1 januari 2022. Minister Koolmees:...

Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Mogelijk kunnen ook samenwonenden straks opteren voor pensioenconversie bij beëindiging van de relatie. "De regering is bereid om bij de uitwerking van een...

Pensioenplan bij scheiding wordt niet verplicht

Pensioenplan bij scheiding wordt niet verplicht

Het kabinet ziet geen noodzaak voor een verplcht pensioenplan bij scheiding. De regering schrijft, in de Nota na aanleiding van het verslag Wet pensioenverdeling...

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

De Pensioenfederatie pleit ervoor dat minister Koolmees het snel wettelijk mogelijk maakt voor pensioenfondsen om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen...

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Allianz en ASR zijn in hoger beroep veroordeeld tot onvoorwaardelijke indexering vanaf 1 januari 2013 van de door appellant tot 1 januari 2001 opgebouwde pensioenaanspraken...

"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Dat schrijft de Pensioenfederatie in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie van het Besluit...

Pensioen: extra voorwaarde aan bedrag ineens

Pensioen: extra voorwaarde aan bedrag ineens

Minister Koolmees gaat een extra voorwaarde stellen aan het opnemen van een bedrag ineens op de pensioendatum, de nieuwe mogelijkheid die hij momenteel voorbereidt....

'Bedrag ineens' bij pensionering niet zonder gevolgen bij stapeling van keuzes

'Bedrag ineens' bij pensionering niet zonder gevolgen bij stapeling van keuzes

De opname van een bedrag ineens op de pensioendatum, zoals het kabinet voorstelt, kan bij stapeling van keuzes leiden tot een substantiële daling van de resterende...