Pensioenplan bij scheiding wordt niet verplicht

Scheiding via Pixabay tekening

Het kabinet ziet geen noodzaak voor een verplcht pensioenplan bij scheiding. De regering schrijft, in de Nota na aanleiding van het verslag Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 "bekend te zijn met het voorstel van onder andere pensioenuitvoerders om een verplicht pensioenplan op te stellen bij een scheiding. Een verplicht plan – los of als onderdeel van een scheidingsconvenant - zou ervoor moeten zorgen dat mensen bewust afspraken maken over pensioenverdeling. Hoewel de regering het belang deelt van goede (en bewuste) afspraken over pensioenverdeling bij een scheiding, gaat een verplicht pensioenplan te ver. Het ontbreken van een dergelijk plan bij een scheidingsverzoek zou betekenen dat de rechter de zaak aanhoudt totdat er een plan is. Pensioen is weliswaar een belangrijk vermogensbestanddeel bij een scheiding, maar niet dermate belangrijk dat een scheiding zonder afspraken over pensioen niet kan worden uitgesproken. Pensioen is in die zin echt een andere grootheid dan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de kinderen, waarvoor een ouderschapsplan verplicht is bij een scheiding.
 
"Bovendien is het zo dat als mensen (bewust of onbewust) geen afspraken maken, er op grond van het wetsvoorstel nu juist een wettelijke verdeelstandaard geldt: er wordt verdeeld, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Een verplicht pensioenplan voegt niets toe aan deze situatie. Een verplicht pensioenplan biedt ook geen oplossing voor de situatie dat mensen vergeten om deze afwijkende afspraken door te geven aan de pensioenuitvoerder, want ook (de afspraken in) het pensioenplan zal aan de pensioenuitvoerder moeten worden opgestuurd. De regering is van mening dat onder andere kennisvergroting bij scheidingsprofessionals, het gebruik van voorbeeld pensioenparagrafen in huwelijkse voorwaarden en scheidingsconvenanten en checklists bij een scheiding betere oplossingsrichtingen zijn om tot goede pensioenverdelingsafspraken te komen. De regering zal bezien op welke manier informatieverstrekking over pensioenverdeling bij scheiding aan scheidende partners vanuit de rijksoverheid kan worden verbeterd, bijvoorbeeld via een checklist. Scheidingsprofessionals zijn primair verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun kennis over pensioenverdeling bij een scheiding en ervoor zorgdragen dat dit aan de orde komt bij de scheidingsbespreking."

Niet optimaal

De regering schrijft verder de analyse te delen van de AFM dat het verdelen van een lopende pensioenuitkering die volgt uit een premieovereenkomst complex kan zijn. Er zijn dan situaties denkbaar waarbij de verdelingsgerechtigde partner (al dan niet zelf ook al gepensioneerd) geen of een beperkt aantal keuzes kan maken over het geconverteerde eigen pensioen. Dit pensioen is dan wel degelijk omgezet naar een eigen aanspraak, op het eigen leven. Maar productvoorwaarden kunnen het, ook in gevallen voor de verdelingsplichtige partner, onmogelijk maken om (eigen) keuzes te maken over bijvoorbeeld de ingangsdatum of een vaste of variabele uitkering. Het kabinet: "In die gevallen werkt het wetsvoorstel niet optimaal voor de verdelingsgerechtigde partner. Wel wordt op deze manier geregeld dat iedere verzekeraar dit geconverteerde recht voor de ex-partner onderbrengt. Dit is een oplossing die grotendeels tegemoetkomt aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel, maar die ook voor de pensioenuitvoering werkbaar is."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Cees Tilburgs - Atu-Mediation 19 februari 2020

In de pensioenpraktijk kwam ik te vaak convenanten tegen waarin het pensioen niet of onvoldoende geregeld was. Ben daarom thans ook geregistreerd fin.echtscheidings Adviseur RFEA. Bij mij is pensioen met de mogelijkheden een vast onderdeel van de Mediation.

"Conceptwet biedt onvoldoende ruimte  voor pensioenexperimenten ZZP'ers"

"Conceptwet biedt onvoldoende ruimte voor pensioenexperimenten ZZP'ers"

Om pensioenexperimenten voor zelfstandigen te kunnen laten starten en slagen, is een aanpassing van het wetsvoorstel nodig. Dat vindt de Pensioenfederatie. De koepel...

Brand New Day PPI: payrollbedrijven niet klaar voor nieuwe pensioenwetgeving

Brand New Day PPI: payrollbedrijven niet klaar voor nieuwe pensioenwetgeving

Slechts 20 procent van de payrollwerkgevers waar Brand New Day mee in contact is, is al actief met een pensioenregeling aan de slag gegaan. Dit terwijl payrollbedrijven...

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel....

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat drie flankerende maatregelen die...

Zwitserleven PPI lanceert white label-tool voor adviseurs

Zwitserleven PPI lanceert white label-tool voor adviseurs

Zwitserleven PPI heeft een white label-tool voor adviseurs gelanceerd. De tool stelt adviseurs in staat, om via de eigen website en onder het eigen merk, een laagdrempelige...

Aantal echtscheidingsaanvragen fors teruggelopen

Aantal echtscheidingsaanvragen fors teruggelopen

De coronacrisis heeft geleid tot een forse daling van het aantal echtscheidingsaanvragen, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 300 leden van de vereniging Familie-...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

"Fiscale verschillen tweede en derde pijler rechttrekken”

"Fiscale verschillen tweede en derde pijler rechttrekken”

BrightPensioen roept op de fiscale verschillen tussen tweede en derde pijler recht te trekken. Directeur Sjaak Zonneveld: "Op dit moment is het nog zo dat mensen...

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 'Pensioenverdeling bij scheiding 2021' wordt door het kabinet opgeschoven naar 1 januari 2022. Minister Koolmees:...