Pensioenpremie inzetten voor aflossing hypotheek niet aantrekkelijk

Huis via Pixabay

Het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek is voor huishoudens geen aantrekkelijke optie. Aldus een research paper van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

De onderzoekers: "Dit rapport bevat de verkenning naar de financiële consequenties van het benutten van de pensioenpremie de eerste tien jaar voor extra aflossing op de hypotheek. De woonlasten komen hierdoor lager uit, waarmee de woning betaalbaarder wordt. Daar staat een grotere daling van het inkomen na pensionering tegenover. Hoe de balans uitvalt, wordt bij name bepaald door de ‘tijdsvoorkeurvoet’. Onze inschatting is dat het relatief kleine voordeel van lager woonlasten niet opweegt tegen het grotere nadeel van een lager inkomen na pensionering.

"Als de pensioenpremie de eerste tien jaar wordt benut voor extra aflossingen, leidt dit tot een lagere verhouding tussen de lening en de waarde van de woning (LTV). Daarmee is men beter bestand tegen mogelijke forse prijsdalingen. De kans dat men dan nog ‘onder water’ komt te staan is dan kleiner. Dit voordeel is overigens relatief klein. Alle starters moeten immers sinds 2013 aflossen en bovendien is de hoogte van de hypotheek bij aanvang beperkt tot nu 100 procent van de waarde van de woning."

In een tweet reageert de AFM: "Het relatief kleine voordeel van lagere woonlasten weegt niet op tegen het grotere nadeel van een lager inkomen na pensionering. Wel heeft vier op de tien pensioendeelnemers behoefte aan keuzevrijheid, bleek vorig jaar uit AFM-onderzoek."

Reactie toevoegen

 

Reacties

PS - Platter-Schoo FD 8 maart 2019

Blijft koffiedik, afhankelijk van rendementen. Pensioenen zijn niet meer zo hard als de AFM veronderstelt. Ook gaat de AFM hier voorbij aan de wispelturigheid van banken. Kunnen maar zo een lening opvragen is wel weer gebleken. Kies je voor zekerheid, dan los je af op de hypotheek. Daarna kan je aan pensioensparen denken.

Meer over
'Geen gezeur'-bepaling voor kleine hypotheek komt er niet

'Geen gezeur'-bepaling voor kleine hypotheek komt er niet

Minister Hoekstra van Financién houdt een 'geen gezeur'-bepaling voor een kleine hypotheek af. Dat blijkt uit zijn antwoord op Kamervragen. De minister: "Het...

Meerdere factoren spelen bij keuze rentevaste periode

Meerdere factoren spelen bij keuze rentevaste periode

Uit een analyse van De Hypotheekshop blijkt dat rentezekerheid niet altijd de enige factor is die de keuze voor de rentevaste periode bepaalt. De adviesketen: "De...

Leennormen niet oprekken via financieringsmogelijkheden verduurzaming

Leennormen niet oprekken via financieringsmogelijkheden verduurzaming

Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van...

Inbreng afkoopwaarde polis vergemakkelijken

Inbreng afkoopwaarde polis vergemakkelijken

De Hypotheekshop roept geldverstrekkers op het voorbeeld van ABN Amro en Florius te volgen en af te rekenen met de moeilijkheid om de poliswaarde af te kopen en...

Kamervragen over Spaargroeihypotheek

Kamervragen over Spaargroeihypotheek

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 25 februari vraagt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aan de minister of het "klopt dat verschillende banken spaarhypotheken...

Geldverstrekkers huiverig om kredieten in te lossen

Geldverstrekkers huiverig om kredieten in te lossen

Ondanks de toegenomen vraag vanuit consumenten om kredieten met hypotheekgelden te kunnen inlossen, wordt dit volgens De Hypotheekshop niet door alle geldverstrekkers...