"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

AFM gebouw

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning dat op onderdelen ruimte is voor verbetering. Aan de hand van concrete voorbeelden maakt de toezichthouder duidelijk hoe haar interpretatie is van de norm, en hoe die in de praktijk kan worden gebracht. De AFM: "De inzichten uit het RPO ervaren bestuurders over het algemeen als waardevol. Wij vinden het daarbij wel belangrijk dat pensioenuitvoerders goed vastleggen waarom bepaalde keuzes in het onderzoek zijn gemaakt. En bij de opzet van het RPO is het van belang dat zij duidelijk maken hoe zij de uitkomsten gaan gebruiken."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe pensioencontracten: Expertgroep voorziet totstandkoming midden-administratie

Nieuwe pensioencontracten: Expertgroep voorziet totstandkoming midden-administratie

De Expertgroep Ketenchallenge voorziet de totstandkoming van een ‘midden-administratie’ van pensioenfondsen en ketenpartners. In de midden-administratie...

Website onsnieuwepensioen.nl live

Website onsnieuwepensioen.nl live

Sinds eind vorige week kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen....

Hoffelijk houdt branche actueel over nieuw pensioenstelsel

Hoffelijk houdt branche actueel over nieuw pensioenstelsel

Met het nieuwe pensioenstelsel in aantocht, heeft Hoffelijk een website gelanceerd waarop alle relevante uitgewerkte onderdelen uit het pensioenakkoord zijn samengevat....

Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Voor ruim twee derde van de pensioenfondsen zal het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw zijn. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector...

Datamanagement en het nieuwe pensioenstelsel

Datamanagement en het nieuwe pensioenstelsel

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 02-2022) Het Pensioenakkoord vraagt van iedereen die hierbij betrokken is een flinke inspanning. Met name...

NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

NN over nieuw pensioenstelsel: eenvoud in uitvoering bewaken

NN gaat ervan uit dat bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan....

UPO verdwijnt in nieuw pensioenstelsel

UPO verdwijnt in nieuw pensioenstelsel

Onderdeel van het moderniseren van het pensioenstelsel is dat het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) verdwijnt. “Door afschaffing van dit verplichtte format...

Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

Minister Schouten heeft woensdag het wetsvoorstel toekomst pensioenen, de uitwerking van het Pensioenakkoord, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat...

VCP: terughoudend zijn met meer keuzemogelijkheden in pensioenstelsel

VCP: terughoudend zijn met meer keuzemogelijkheden in pensioenstelsel

Wees terughoudend met meer keuzemogelijkheden in het huidige en nieuwe pensioenstelsel, zoals de mogelijkheid om voortijdig een deel van je pensioen in de vorm van...

Transitiehandleiding nieuw pensioenstelsel

Transitiehandleiding nieuw pensioenstelsel

De Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars ontwikkelen een handleiding als hulpmiddel bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel....